ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на предприятие
ЕТ Реа-ЕВ - Емил Радев - Недействаща ЕИК 030011814
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, ж.к. 'Октомври', бл. 37, ет. 6, ап. 17
Телефон 073/ 37848,073 884492
е-mail tri_vx@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Благоевград 2700, ул. 'Ст. Стамболов' № 30
Лице за контакт Емил Войнов Радев
Органи на управление Управител -Емил Войнов Радев

  Договори за разпространение на програми
Регианасат ООД ЕИК 114533970
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. Иван Вазов № 4, ет. 5
Телефон 064/ 801807
е-mail regianasat@optisprint.net
Лице за контакт Пламен Добринов Доков
Органи на управление Пламен Добринов Доков

Съдружници  Елизабета Петкова Бакържиева, Петър Любенов Христонев, Емил Борисов Иванов, Алексей Василев Цанков, Сашо Якимов Костов, Алекси Василев Алексиев, Спринт ООД, Антоанета Тошева Георгиева, Свилен Енчев Севданов

  Договори за разпространение на програми
Резонанс ЕООД - Недействаща ЕИК 10451505 9
Държава България
Адрес на управление гр. Велико Търново 5000, ул."България" № 24
Телефон 0888931757
Адрес за кореспонденция гр. Велико Търново 5000, ул. „Княз Александър Батенберг” № 2Б, ап. 22
Лице за контакт Йордан Михайлов Йорданов
Органи на управление Управител - Йордан Михайлов Йорданов.
Едноличен собственик на капитала  Йордан Михайлов Йорданов
  Договори за разпространение на програми
РестартТВ ООД - Предстояща дейност ЕИК 207612913
Държава България
Адрес на управление Правец 2161, ул. Здравец № 18
Лице за контакт Веселка Красимирова Илиева
Органи на управление Управител - Веселка Красимирова Илиева


Съдружници  Веселка Красимирова Илиева, Ивайло Димитров Иванов.


  Договори за разпространение на програми
РЕТЕЛ ЕАД ЕИК 175461795
Държава България
Адрес на управление Пирдоп 2070, ул. Димитър Савов № 31А
Телефон 02 8731107; 02 9624649; 02 9624916
е-mail office@retelbg.com
Адрес за кореспонденция гр. София 1113, ул. Акд. Георги Бончев, бл. 29, вх. А
Лице за контакт Евгени Йорданов Гацински
Органи на управление Евгени Йорданов Гацински, Йордан Евгениев Гацински (заедно и поотделно)

Едноличен собственик на капитала  Евгени Йорданов Гацински
Лица, упражняващи контрол Съвет на директорите:
Евгени Йорданов Гацински
Малгожата-Янина Гацинска
Любка Ангелова Илчева
Йордан Евгениев Гацински

  Договори за разпространение на програми
Римекс ООД ЕИК 106514493
Държава България
Адрес на управление гр. Враца 3000, ул. Борис І № 38, вх. Б, ет. 5, ап. 29
Телефон 0886061082; 0888401152
е-mail damianov@rimex-ltd.com
Адрес за кореспонденция гр. Враца 3000, ул. Димитраки Хаджитошин № 22
Лице за контакт Илиан Дамянов Иванов
Органи на управление Илиан Дамянов Иванов
Съдружници  Илиан Дамянов Иванов, Горан Димитров Данчовски, Евгения Рачева Хинчовска, Мартин Иванчев Стоянов
  Договори за разпространение на програми
РОДОПИ БГ НЕТ ООД ЕИК 112628035
Държава България
Адрес на управление гр. Велинград 4600, ул. Лиляна Димитрова No 3
Телефон 035951914; 0899 999890
е-mail office@rodopibg.net
Лице за контакт Димитър Йорданов Благов
Органи на управление Димитър Йорданов Благов
Съдружници  Димитър Йорданов Благов, Васил Георгиев Янакиев, Георги Костадинов Шукалов
  Договори за разпространение на програми
Родопи Кабел ООД ЕИК 121075060
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ж.к. “Изгрев”, бл. 33, вх. Б
Телефон 02 2928801; 02/9200210
е-mail pl_peykov@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1379, ж.к. 'Сердика', бл. 16А, 4-5-то магазинно помещение
Лице за контакт Веселин Асенов Иванов
Органи на управление Управители - Пламен Пейков Колев, Веселин Асенов Иванов.Съдружници  Кооперация "КАТВ ВИДЕОКАНАЛ", ЕИК 130889713,Веселин Асенов Иванов, Веселин Шенков Енчев.  Договори за разпространение на програми
Рокада ООД - Недействаща ЕИК 160125543
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4000, ул."Лъджене" №24
Телефон 0878807081
е-mail raycho.raychev@gmail.com
Лице за контакт Райчо Кръстев Райчев
Органи на управление Райчо Кръстев Райчев .

Съдружници  Райчо Кръстев Райчев, Красимир Райчев Райчев.
  Договори за разпространение на програми
Ронхил България ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 201395132
Държава България
Адрес на управление гр. София 1407, бул. "Никола Йонков Вапцаров" № 53В, ет. 3
Телефон 02 4990 565
е-mail nikolay.yavashev@greencom.bg
Лице за контакт Леонид Ильич Шехтман
Органи на управление Управител - Леонид Ильич Шехтман.
Едноличен собственик на капитала  Леонид Ильич Шехтман, Чуждестранно юридическо лице, Идентификация 12011951, държава: РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ.
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Росен Чеперков - Интеррен - Недействаща ЕИК 123036394
Държава България
Адрес на управление гр. Казанлък 6100, ул. “Антон Страшимиров” № 20, ет. 2, ап. 5
Телефон 0431/ 26908; 0898478637
е-mail iva6872@gmail.com
Лице за контакт Александър Георгиев Даскалов
Органи на управление Росен Димитров Чеперков.

  Договори за разпространение на програми
РТВ Вестител -Враца ЕАД - Недействаща ЕИК 10650675
Държава България
Адрес на управление гр. Враца 3000, пл."Христо Ботев" № 1
Телефон 092 54640
е-mail rtc@isv.net
Лице за контакт Румяна Христова
Органи на управление Представител - Румяна Борисова Христова.
Съвет на директорите- Румяна Борисова Христова, Диана Венциславова Йорданова, Георги Иванов Георгиев.

Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Община Враца
  Договори за разпространение на програми
РУЕН НЕТ ООД ЕИК 200681910
Държава България
Адрес на управление гр. Бургас 8000, ул. Лазур № 89
Телефон 0888 210704
Лице за контакт Кирил Лазаров Василев
Органи на управление  Кирил Лазаров Василев

Съдружници  Янка Делева Чайкова, Комекс ЕООД, Кирил Лазаров Василев, Костадинка Иванова Алексиева
  Договори за разпространение на програми
С С Системс ЕООД - Недействаща ЕИК 201301880
Държава България
Адрес на управление Рибново 2967, ул. "Двадесет и пета" №7
Телефон 0897 575927
е-mail s.ribnovo@abv.bg
Лице за контакт Юсеин Юсеинов Бошнаков
Органи на управление Управител - Юсеин Юсеинов Бошнаков.
Едноличен собственик на капитала   Юсеин Юсеинов Бошнаков.
  Договори за разпространение на програми
С-Нет ЕООД - Недействаща ЕИК 114046699
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. “Данаил Попов” № 18
Телефон 064/ 27107; 064801 007
е-mail s.net@mail.bg
Лице за контакт Страхил Тодоров Тодоров
Органи на управление Управител - Страхил Тодоров Тодоров
Едноличен собственик на капитала  Страхил Тодоров Тодоров
  Договори за разпространение на програми