Име на предприятие
ЕТ Сателит-ЛГ-Любомир Георгиев - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 020701021
Държава България
Адрес на управление гр. София 1303, ул. "Лев Желязков" № 30
Телефон 0877 008192; 0886 041301
е-mail satelitlgbg_stl@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1303, ул. "Брегалница" № 30
Лице за контакт Любомир Христов Георгиев
Органи на управление Любомир Христов Георгиев
  Любомир Христов Георгиев
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Сателит-ТМ - Антон Симеонов ЕИК 830144480
Държава България
Адрес на управление Златоград 4980, ул. 'Беловидово', бл. 195, партер
Телефон 03071/ 2466
е-mail antonsimeonov@mail.bg
Лице за контакт Антон Славчев Симеонов
Органи на управление Антон Славчев Симеонов
  Договори за разпространение на програми
Сателитни Системи ЕООД ЕИК 831114006
Държава България
Адрес на управление гр. Самоков 2000, бул. Цар Борис III № 12
Телефон 072266111, 0887586126
е-mail ivo.barzanov@rilal.tv
Адрес за кореспонденция гр. Самоков 2000, бул. Цар Борис ІІІ, № 12
Лице за контакт Иво Бързанов
Органи на управление Управител - Георги Шуманов и Иво  Бързанов
Едноличен собственик на капитала  Ай Ти Джи Груп ООД, ЕИК 201732247
  Договори за разпространение на програми
Сатнет - РГ ООД ЕИК 114557327
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. “Иван Вазов” № 4,ет.5,офис 12
Телефон 064/ 801807
е-mail satnetrg@optisprint.net
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5800, ул. 'Иван Вазов' № 4, ет. 5
Лице за контакт Емил Кръстанов Георгиев
Органи на управление Управител - Пламен Добринов Доков
Съдружници  Радостина Цветанова Гайдарска, Спринт ООД
Лица, упражняващи контрол "СПРИНТ" ООД, ЕИК 114613893
  Договори за разпространение на програми
Сатурн ТВ ООД ЕИК 114611814
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ж.к. ДРУЖБА, бл. 333, вх. Д, ап. 11
Телефон 064810070
е-mail atel@pleven.interbgc.com;www.eta.bg
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5809, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх. А, партер
Органи на управление Управители - Стоян Йорданов Иванов и Христо Петров Боевски.
Съдружници  Стоян Йорданов Иванов и Христо Петров Боевски
  Договори за разпространение на програми
СВ-Нет ЕООД - Недействаща ЕИК 111587735
Държава България
Адрес на управление гр. Монтана 3400, бул. "Трети март" № 78
Телефон 096 399993
е-mail dani79@net-surf.net
Лице за контакт Стефан Георгиев Цветков
Органи на управление Управител - Стефан Георгиев Цветков .
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Стефан Георгиев Цветков.
  Договори за разпространение на програми
Сградни Инсталации и Автоматизация ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 200725787
Държава България
Адрес на управление гр. Перник 2300, ул. "Св. св. Кирил и Методий", бл. 55, ет. 1, офис 103
Телефон 0885 779833
е-mail hristo.valkov@mail.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1220, ж.к. "Надежда 1", бл. 127, вх. Г, ап. 69
Лице за контакт Христо Петров Вълков
Органи на управление Управител - Албена Ананиева Вълкова. 
Съдружници  Албена Ананиева Вълкова, Христо Петров Вълков.
  Договори за разпространение на програми
Север нет ЕООД ЕИК 204566086
Държава България
Адрес на управление гр. София 1574, ул. "Гео Милев" №114,бл.58, ет.13,ап.71
Телефон 0888686270
е-mail dragomir.iv@gmail.com
Адрес за кореспонденция гр. Свищов 5250, ул."Цанко Церковски" №24
Органи на управление Управител-Драгомир Руменов Иванов
Едноличен собственик на капитала   Драгомир Руменов Иванов.
  Договори за разпространение на програми
Сеттрейд ЕООД ЕИК 203521882
Държава България
Адрес на управление Елин Пелин 2100, бул. "София" No 11
Телефон 02 4210210
е-mail office@heldy.eu
Лице за контакт Захарин Тодоров Камарев
Органи на управление Управител - Захарин Тодоров Камарев .
Едноличен собственик на капитала  „Сет Сървиз“ ООД
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Сигнал-Ем - Емил Николов - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 106072491
Държава България
Адрес на управление гр. Враца 3000, ул. “Никола Вапцаров” № 3, ап. 81
Телефон 092/ 661865; 0899721921
е-mail margarita1972@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Враца 3000, ул. 'Арда' № 10, вх. Г, ет. 4, ап. 49
Лице за контакт Емил Димитров Николов
Органи на управление Емил  Димитров Нколов
  Договори за разпространение на програми
Силистра Телеком Солюшънс ООД ЕИК 202367794
Държава България
Адрес на управление гр. Силистра 7500, ул. "Симеон Велики" №34
Телефон 0886 348000;086 822346
е-mail info@silistra.tv
Лице за контакт Дойчин Йорданов Доков
Органи на управление Управител -  Дойчин Йорданов Доков.
Съдружници  Каспър  Педерсен , Идентификация 1602752751, държава: ДАНИЯ, 8400 лв.
Дойчин Йорданов Доков, 3600 лв.

  Договори за разпространение на програми
Сим 2005 ООД ЕИК 131440486
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail tv01@abv.bg;eta@eta.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх, А, партер
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление Управител - Мариана Венелинова Желева - Атанасова.Съдружници  Едноличен собственик на капитала - Мариана Венелинова Желева - Атанасова.
  Договори за разпространение на програми
Сим Кабел 1 ЕООД ЕИК 131206348
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх. А, партер
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Управител - Мариана Венелинова Желева - Атанасова.

Едноличен собственик на капитала  Мариана Венелинова Желева - Атанасова.
  Договори за разпространение на програми
Сим Кабел 2006 ООД ЕИК 131572462
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail tv01@abv.bg;eta@eta.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх А, партер
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление Управител - Мариана Венелинова Желева - Атанасова.

Съдружници  Мариана Венелинова Желева - Атанасова, Стефан Иванов Терзийски.  Договори за разпространение на програми
Сим Кабел Тв ООД ЕИК 131462899
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail tv01@abv.bg;eta@eta.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх. А, партер
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление Управител - Мариана Венелинова Желева - Атанасова.

Съдружници  Стефан Иванов Терзийски, Мариана Венелинова Желева - Атанасова.  Договори за разпространение на програми