ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на предприятие
РТВ Вестител -Враца ЕАД - Недействаща ЕИК 10650675
Държава България
Адрес на управление гр. Враца 3000, пл."Христо Ботев" № 1
Телефон 092 54640
е-mail rtc@isv.net
Лице за контакт Румяна Христова
Органи на управление Представител - Румяна Борисова Христова.
Съвет на директорите- Румяна Борисова Христова, Диана Венциславова Йорданова, Георги Иванов Георгиев.

Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Община Враца
  Договори за разпространение на програми
Руен нет ООД ЕИК 20068191
Държава България
Адрес на управление гр. Бургас 8000, ул."Лазур" № 89
Телефон 0888 210704
Лице за контакт Кирил Лазаров Василев
Органи на управление Управител - Кирил Лазаров Василев
Съдружници  Янка Делева Чайкова, "Комекс" ЕООД, Кирил Лазаров Василев, Костадинка Иванова Алексиева.
  Договори за разпространение на програми
С С Системс ЕООД - Недействаща ЕИК 201301880
Държава България
Адрес на управление Рибново 2967, ул. "Двадесет и пета" №7
Телефон 0897 575927
е-mail s.ribnovo@abv.bg
Лице за контакт Юсеин Юсеинов Бошнаков
Органи на управление Управител - Юсеин Юсеинов Бошнаков.
Едноличен собственик на капитала   Юсеин Юсеинов Бошнаков.
  Договори за разпространение на програми
С-Нет ЕООД - Недействаща ЕИК 114046699
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. “Данаил Попов” № 18
Телефон 064/ 27107; 064801 007
е-mail s.net@mail.bg
Лице за контакт Страхил Тодоров Тодоров
Органи на управление Управител - Страхил Тодоров Тодоров
Едноличен собственик на капитала  Страхил Тодоров Тодоров
  Договори за разпространение на програми
Сакар ком ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 205972811
Държава България
Адрес на управление Тополовград 6560, ул. "Св. св. Кирил и Методий" № 1
Телефон 0895 618616
е-mail vallmar@abv.bg
Лице за контакт Маргарита Вълчева
Органи на управление Управител - Маргарита Петрова Вълчева
Съдружници  Илчо Атанасов Илчев, Цветан Валентинов Ревански, Емил Цветанов Ревански.
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Сателит-ЛГ-Любомир Георгиев - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 020701021
Държава България
Адрес на управление гр. София 1303, ул. "Лев Желязков" № 30
Телефон 0877 008192; 0886 041301
е-mail satelitlgbg_stl@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1303, ул. "Брегалница" № 30
Лице за контакт Любомир Христов Георгиев
Органи на управление Любомир Христов Георгиев
  Любомир Христов Георгиев
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Сателит-ТМ - Антон Симеонов ЕИК 830144480
Държава България
Адрес на управление Златоград 4980, ул. 'Беловидово', бл. 195, партер
Телефон 03071/ 2466
е-mail antonsimeonov@mail.bg
Лице за контакт Антон Славчев Симеонов
Органи на управление Антон Славчев Симеонов
  Договори за разпространение на програми
Сателитни Системи ЕООД ЕИК 831114006
Държава България
Адрес на управление гр. Самоков 2000, бул. Цар Борис III № 12
Телефон 072266111, 0887586126
е-mail ivo.barzanov@rilal.tv
Адрес за кореспонденция гр. Самоков 2000, бул. Цар Борис ІІІ, № 12
Лице за контакт Иво Бързанов
Органи на управление Управител - Георги Шуманов и Иво  Бързанов
Едноличен собственик на капитала  Ай Ти Джи Груп ООД, ЕИК 201732247
  Договори за разпространение на програми
Сатнет - РГ ООД ЕИК 114557327
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. “Иван Вазов” № 4,ет.5,офис 12
Телефон 064/ 801807
е-mail satnetrg@optisprint.net
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5800, ул. 'Иван Вазов' № 4, ет. 5
Лице за контакт Емил Кръстанов Георгиев
Органи на управление Управител - Пламен Добринов Доков
Съдружници  Радостина Цветанова Гайдарска, Спринт ООД
Лица, упражняващи контрол "СПРИНТ" ООД, ЕИК 114613893
  Договори за разпространение на програми
Сатурн ТВ ООД ЕИК 114611814
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ж.к. ДРУЖБА, бл. 333, вх. Д, ап. 11
Телефон 064810070
е-mail atel@pleven.interbgc.com;www.eta.bg
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5809, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх. А, партер
Органи на управление Управители - Стоян Йорданов Иванов и Христо Петров Боевски.
Съдружници  Стоян Йорданов Иванов и Христо Петров Боевски
  Договори за разпространение на програми
СВ-Нет ЕООД - Недействаща ЕИК 111587735
Държава България
Адрес на управление гр. Монтана 3400, бул. "Трети март" № 78
Телефон 096 399993
е-mail dani79@net-surf.net
Лице за контакт Стефан Георгиев Цветков
Органи на управление Управител - Стефан Георгиев Цветков .
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Стефан Георгиев Цветков.
  Договори за разпространение на програми
Сградни Инсталации и Автоматизация ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 200725787
Държава България
Адрес на управление гр. Перник 2300, ул. "Св. св. Кирил и Методий", бл. 55, ет. 1, офис 103
Телефон 0885 779833
е-mail hristo.valkov@mail.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1220, ж.к. "Надежда 1", бл. 127, вх. Г, ап. 69
Лице за контакт Христо Петров Вълков
Органи на управление Управител - Албена Ананиева Вълкова. 
Съдружници  Албена Ананиева Вълкова, Христо Петров Вълков.
  Договори за разпространение на програми
Север нет ЕООД ЕИК 204566086
Държава България
Адрес на управление гр. София 1574, ул. Гео Милев № 114, бл. 58, ет. 13, ап. 71
Телефон 0888686270
е-mail dragomir.iv@gmail.com
Адрес за кореспонденция гр. Свищов 5250, ул."Цанко Церковски" №24
Органи на управление Драгомир Руменов Иванов
Едноличен собственик на капитала  Параскева Христова Георгиева
  Договори за разпространение на програми
Сеттрейд ЕООД ЕИК 203521882
Държава България
Адрес на управление Елин Пелин 2100, бул. "София" No 11
Телефон 02 4210210
е-mail office@heldy.eu
Лице за контакт Захарин Тодоров Камарев
Органи на управление Управител - Захарин Тодоров Камарев .
Едноличен собственик на капитала  „Сет Сървиз“ ООД
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Сигнал-Ем - Емил Николов - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 106072491
Държава България
Адрес на управление гр. Враца 3000, ул. “Никола Вапцаров” № 3, ап. 81
Телефон 092/ 661865; 0899721921
е-mail margarita1972@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Враца 3000, ул. 'Арда' № 10, вх. Г, ет. 4, ап. 49
Лице за контакт Емил Димитров Николов
Органи на управление Емил  Димитров Нколов
  Договори за разпространение на програми