ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на предприятие
РОДОПИ БГ НЕТ ООД ЕИК 112628035
Държава България
Адрес на управление гр. Велинград 4600, ул. Лиляна Димитрова No 3
Телефон 035951914; 0899 999890
е-mail [email protected]
Лице за контакт Димитър Йорданов Благов
Органи на управление Димитър Йорданов Благов
Съдружници  Димитър Йорданов Благов, Васил Георгиев Янакиев, Георги Костадинов Шукалов
  Договори за разпространение на програми
Родопи Кабел ООД ЕИК 121075060
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ж.к. “Изгрев”, бл. 33, вх. Б
Телефон 02 2928801; 02/9200210
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. София 1379, ж.к. 'Сердика', бл. 16А, 4-5-то магазинно помещение
Лице за контакт Веселин Асенов Иванов
Органи на управление Управители - Пламен Пейков Колев, Веселин Асенов Иванов.Съдружници  Кооперация "КАТВ ВИДЕОКАНАЛ", ЕИК 130889713,Веселин Асенов Иванов, Веселин Шенков Енчев.  Договори за разпространение на програми
Рокада ООД - Недействащo ЕИК 160125543
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4000, ул. Лъджене №24
Телефон 0878807081
е-mail [email protected]
Лице за контакт Райчо Кръстев Райчев
Органи на управление Управител - Райчо Кръстев Райчев .

Съдружници  Райчо Кръстев Райчев, Красимир Райчев Райчев.
  Договори за разпространение на програми
Ронхил България ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 201395132
Държава България
Адрес на управление гр. София 1407, бул. "Никола Йонков Вапцаров" № 53В, ет. 3
Телефон 02 4990 565
е-mail [email protected]
Лице за контакт Леонид Ильич Шехтман
Органи на управление Управител - Леонид Ильич Шехтман.
Едноличен собственик на капитала  Леонид Ильич Шехтман, Чуждестранно юридическо лице, Идентификация 12011951, държава: РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ.
  Договори за разпространение на програми
РТВ Вестител -Враца ЕАД - Недействащo ЕИК 10650675
Държава България
Адрес на управление гр. Враца 3000, пл."Христо Ботев" № 1
Телефон 092 54640
е-mail [email protected]
Лице за контакт Румяна Христова
Органи на управление Представител - Румяна Борисова Христова.
Съвет на директорите- Румяна Борисова Христова, Диана Венциславова Йорданова, Георги Иванов Георгиев.

Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Община Враца
  Договори за разпространение на програми
РУЕН НЕТ ООД ЕИК 200681910
Държава България
Адрес на управление гр. Бургас 8000, ул. Лазур № 89
Телефон 0888 210704
Лице за контакт Кирил Лазаров Василев
Органи на управление  Кирил Лазаров Василев

Съдружници  Янка Делева Чайкова, Комекс ЕООД, Кирил Лазаров Василев, Костадинка Иванова Алексиева
  Договори за разпространение на програми
С С Системс ЕООД - Недействащo ЕИК 201301880
Държава България
Адрес на управление Рибново 2967, ул. Двадесет и пета №7
Телефон 0897 575927
е-mail [email protected]
Лице за контакт Юсеин Юсеинов Бошнаков
Органи на управление Управител - Юсеин Юсеинов Бошнаков.
Едноличен собственик на капитала   Юсеин Юсеинов Бошнаков.
  Договори за разпространение на програми
С-Нет ЕООД - Недействащo ЕИК 114046699
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. Данаил Попов № 18
Телефон 064/801 007
е-mail [email protected]
Лице за контакт Страхил Тодоров Тодоров
Органи на управление Управител - Страхил Тодоров Тодоров
Едноличен собственик на капитала  Страхил Тодоров Тодоров
  Договори за разпространение на програми
Сакар ком ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 205972811
Държава България
Адрес на управление Тополовград 6560, ул. "Св. св. Кирил и Методий" № 1
Телефон 0895 618616
е-mail [email protected]
Лице за контакт Маргарита Вълчева
Органи на управление Управител - Маргарита Петрова Вълчева
Съдружници  Илчо Атанасов Илчев, Цветан Валентинов Ревански, Емил Цветанов Ревански.
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Сателит - ТМ - Антон Симеонов ЕИК 830144480
Държава България
Адрес на управление Златоград 4980, ул. Беловидово № 195
Телефон 03071/ 2466
е-mail [email protected]
Лице за контакт Антон Славчев Симеонов
Органи на управление Антон Славчев Симеонов
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Сателит-ЛГ-Любомир Георгиев - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 020701021
Държава България
Адрес на управление гр. София 1303, ул. "Лев Желязков" № 30
Телефон 0877 008192; 0886 041301
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. София 1303, ул. "Брегалница" № 30
Лице за контакт Любомир Христов Георгиев
Органи на управление Любомир Христов Георгиев
  Любомир Христов Георгиев
  Договори за разпространение на програми
Сателитни Системи ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 831114006
Държава България
Адрес на управление гр. Самоков 2000, бул. Цар Борис III № 12
Телефон 072266111, 0887586126
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Самоков 2000, бул. Цар Борис ІІІ, № 12
Лице за контакт Иво Бързанов
Органи на управление Управител - Георги Шуманов и Иво  Бързанов
Едноличен собственик на капитала  Ай Ти Джи Груп ООД, ЕИК 201732247
  Договори за разпространение на програми
Сатнет - РГ ООД ЕИК 114557327
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. Иван Вазов № 4, ет. 5, офис 12
Телефон 064/ 801807
е-mail [email protected]
Лице за контакт Пламен Добринов Доков
Органи на управление  Пламен Добринов Доков

Съдружници  Спринт ООД, Радостина Цветанова Цветкова
Лица, упражняващи контрол

  Договори за разпространение на програми
САТУРН ТВ ООД ЕИК 114611814
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ж.к. Дружба, бл. 333, вх. Д, ап. 11
Телефон 064810070
е-mail [email protected];www.eta.bg
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5809, ул. Васил Левски № 1, бл. "Строител", вх. А, партер
Органи на управление Христо Петров Боевски, Стоян Йорданов Иванов (заедно и поотделно)
Съдружници  Христо Петров Боевски, Стоян Йорданов Иванов
  Договори за разпространение на програми
СВ-Нет ЕООД - Недействащo ЕИК 111587735
Държава България
Адрес на управление гр. Монтана 3400, бул. Трети март № 78
Телефон 096 399993
е-mail [email protected]
Лице за контакт Стефан Георгиев Цветков
Органи на управление Управител - Стефан Георгиев Цветков .
Едноличен собственик на капитала   Стефан Георгиев Цветков.

  Договори за разпространение на програми