Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Име на предприятие
Еви-2006 ЕООД ЕИК 101748706
Държава България
Адрес на управление гр. Гоце Делчев 2900, ул. 'Драгоман' № 182
Телефон 751 6 11 30
е-mail bachi_jvc@abv.bg
Адрес за кореспонденция Копривлен 2921, ул. 'Кокиче' № 26
Лице за контакт Благовест Иванов Шопов
Органи на управление Управител - Валери Огнянов Димитров.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Валери Огнянов Димитров.
  Договори за разпространение на програми
Евро Конструксион ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 201355981
Държава България
Адрес на управление Калитиново 6049,
Телефон 0879 349855
е-mail metin1977@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Хасково 6300, ул. "Драгоман" № 2, ет. 1,
Органи на управление Управител - Иван Велчев Христов .
Едноличен собственик на капитала   Едноличен собственик на капитала - Иван Велчев Христов.
  Договори за разпространение на програми
Евроком - Царевец ООД ЕИК 104098480
Държава България
Адрес на управление гр. Велико Търново 5000, пл. Майка България № 2, ет. 2
Телефон 062/ 606616; 062 606 444
е-mail pangelova@cablebg.net
Адрес за кореспонденция гр. Велико Търново 5000, пл. 'Майка България' № 2, ет. 2
Лице за контакт Миглена Радева Пангелова
Органи на управление Управител - Мартин Иванов Йовчев 
Съдружници  Росен Петров Илчев и Валентин Петков Реков
  Договори за разпространение на програми
Евроком - Якоруда ООД ЕИК 101133620
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, ул. 'Босилек' № 4
Телефон 0887718518
е-mail evrokomyakoruda@abv.bg
Адрес за кореспонденция Якоруда 2790, ул. 'Белмекен' № 3, вх. А
Лице за контакт Милко Борисов Абдишков
Органи на управление Управители - Милко Борисов Абдишков, Злати Станков Златев.Съдружници  Милко Борисов Абдишков, "Уникомс-трейдинг" ООД, ЕИК 040252201.Лица, упражняващи контрол УНИКОМС-ТРЕЙДИНГ ООД, ЕИК 040252201
  Договори за разпространение на програми
Евросат ООД ЕИК 103121271
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул. 'Батак' № 4, ет. 6, ап. 24
Телефон 052/ 257463
е-mail evrosat@gmail.com
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9000, ул. 'Батак', бл. 4, ап. 24
Лице за контакт Пламен Петков Иванов
Органи на управление Управител - Пламен Петков Иванов.  
Съдружници  Пламен Петков Иванов, Ангелина Иванова Иванова.
.

  Договори за разпространение на програми
ЕЗНЕТ ЕООД - Недействаща ЕИК 200849386
Държава България
Адрес на управление Езерово 9168, ул. "Победа" № 5, бл. 6, вх. Б, ет. 4, ап. 27
Телефон 0876 235615
Лице за контакт Симеон Иванов Иванов
Органи на управление Управител - Симеон Иванов Иванов.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Симеон Иванов Иванов-.
  Договори за разпространение на програми
Ей Ес Ем Интернешънъл ЕООД ЕИК 101516693
Държава България
Адрес на управление Кочан 2955, ул. 'Христо Ботев' № 6
Телефон 0888814036
е-mail st_m@abv.bg
Адрес за кореспонденция Кочан 2955, ул. 'Христо Ботев' № 6
Лице за контакт Ана Самуилова Моллова
Органи на управление Управител - Стефан Искренов Моллов.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Стефан Искренов Моллов.
Лица, упражняващи контрол СТЕФИКС ЕООД
  Договори за разпространение на програми
Екопласт ООД ЕИК 831734815
Държава България
Адрес на управление гр. София 2000, кв. ' Лагера ' бл. 50, вх. А, ап. 14
Телефон 02 9555720
е-mail info@sofianet.net
Адрес за кореспонденция гр. София 1618, ж. к. 'Овча купел' , ул. 'Буземска' № 5
Лице за контакт Николай Йорданов Маринов
Органи на управление Управители - Николай Йорданов Маринов, Николай Николаев Маринов.
Съдружници  Николай Йорданов Маринов, Николай Николаев Маринов.
  Договори за разпространение на програми
Екохидроелектро ЕООД - Недействаща ЕИК 200533363
Държава България
Адрес на управление Априлци 5641, ул. "Васил Левски" № 12
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ж.к. "Строител", ул. "Васил Левски № 1 , вх. А, ет. 1
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Управител- Георги Петров Георгиев.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Стефан Иванов Терзийски.
  Договори за разпространение на програми
Електроника НС ЕООД ЕИК 125021697
Държава България
Адрес на управление гр. Търговище 7700, ул.Струма № 3; ет.4; ап.12
Телефон 060163900; 0601 63800; 0897 803269
е-mail r.atanasov@elnics.com
Адрес за кореспонденция ул.Струма № 3; ет.4; ап.12
Органи на управление Никола Станчев Йорданов
  Договори за разпространение на програми
Елия - Н ООД ЕИК 114120434
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. 'Иван Вазов' № 4, ет. 5, ап.12
Телефон 064801807
е-mail ktelia@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5800, ул. Константин Величков № 4, бл. Юпитер, ап.3
Органи на управление Управители - Веско Ангелов Василев и Драгомир Найденов Найденов.
Съдружници  Веско Ангелов Василев и "Спринт" ЕИК 114613893
  Договори за разпространение на програми
ЕЛИЯС ЕООД - Недействаща ЕИК 200427837
Държава България
Адрес на управление гр. София 1330, ж.к. Разсадник Коньовица, бл. 10, вх. Д, ет. 5, ап. 154
Телефон 0882203417;0894 523031
е-mail nevzich@gmail.com
Лице за контакт Назвие Назми Бедриева
Органи на управление Управител - Назвие Назми Бедриева .
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Назвие Назми Бедриева.
  Договори за разпространение на програми
Елфе ЕООД ЕИК 119659535
Държава България
Адрес на управление гр. София 1700, бул."Симеоновско шосе" № 99 Б,ет.1,ап.1
Телефон 0889 502869; 0454/ 2800 - 2022
е-mail ferer@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1700, бул."Симеоновско шосе" № 99 Б,ет.1,ап.1
Лице за контакт Ферер Петров Стайков
Органи на управление Управител - Ферер Петров Стайков.Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Ферер Петров Стайков.
  Договори за разпространение на програми
Ем Си Ен Линк ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 107556890
Държава България
Адрес на управление гр. Севлиево 5400, ул. "Опълченска" No 42, вх. А, ап. 6
Телефон 0888 254648
е-mail mcnlink@abv.bg
Лице за контакт Мариян Симеонов Джелепск
Органи на управление Управител - Мариян Симеонов Джелепски.
Съдружници  Мариян Симеонов Джелепски, Христофор Станиславов Станев.
  Договори за разпространение на програми
Емком 2002 ООД ЕИК 130951944
Държава България
Адрес на управление гр. София 1407, ул. 'Майор Томпсън', бл. 108, ет.1,ап. 1
е-mail tv01@abv.bg; emkom2002@mail.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх А, партер
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление Управител - Мариана Венелинова Желева - Атанасова.
Съдружници  Едноличен собственик на капитала - Мариана Венелинова Желева - Атанасова.
  Договори за разпространение на програми