ПРЕДПРИЯТИЯ

ЕЛИЯС ЕООД - Недействащo ЕИК 200427837
Държава България
Адрес на управление гр. София 1330, ж.к. Разсадник Коньовица, бл. 10, вх. Д, ет. 5, ап. 154
Телефон 0882203417;0894 523031
е-mail [email protected]
Лице за контакт Назвие Назми Бедриева
Органи на управление Управител - Назвие Назми Бедриева .
Едноличен собственик на капитала   Назвие Назми Бедриева.
Договори за разпространение на програми