ПРЕДПРИЯТИЯ

Емнет ЕООД ЕИК 200530417
Държава България
Адрес на управление Нови пазар 9900, ул. "Хан Аспарух"№ 15
Телефон 0892334200
е-mail [email protected]
Лице за контакт Емилиян Цветанов Кънев
Органи на управление Управител - Емилиян Цветанов Кънев.
Едноличен собственик на капитала   Емилиян Цветанов Кънев.
Договори за разпространение на програми