ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на предприятие
Бургаснет ООД ЕИК 102912514
Държава България
Адрес на управление гр. Бургас 8000, ул. Македония No 55
Телефон 0897 844441
е-mail mikena@abv.bg
Лице за контакт Веселин Петров Тихолов
Органи на управление Веселин Петров Тихолов
Съдружници  Веселин Петров Тихолов, Диан Митков Райков
  Договори за разпространение на програми
България Сат ЕАД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 201787254
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. Атанас Далчев № 6
Уеб сайт www.bulgariasat.com
Адрес за кореспонденция гр. София 1784, ул. Магнаурска школа № 15, ет. 2
Лице за контакт Максим Веселинов Заяков
Органи на управление Изпълнителен директор - Максим Веселинов Заяков
Съвет на директорите - Максим Веселинов Заяков, Георгиос Скикос, Пи Ес Пи инвестмънт консултинг ЕООД, ЕИК 200725716Едноличен собственик на капитала  Люксембургска Инвестиционна Компания 334 С.ар.л., ЕИК 177469456, Чуждестранно юридическо лице, Държава: Люксембург
  Договори за разпространение на програми
Българска Интернет Компания ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 131004567
Държава България
Адрес на управление гр. София 1142, бул. 'Патриарх Евтимий' № 13
Телефон 02/ 9881940,02 9881910
е-mail rashkov@bicbg.net
Адрес за кореспонденция гр. София 1142, ул. 'Любен Каравелов' № 41, ет. 1, ап. 2
Органи на управление Управител - Росен Христов Начев.
Едноличен собственик на капитала  Росен Пенчев Рашков.
  Договори за разпространение на програми
Българска телекомуникационна група ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 206536213
Държава България
Адрес на управление гр. Стара Загора 6000, ул. Веселин Ханчев № 2, вх. А
Телефон +359884402293
е-mail andreydanileychenko@gmail.com
Лице за контакт Андрий Данилейченко
Органи на управление Управител - Андрий Данилейченко

Едноличен собственик на капитала  Свитлана Данилейченко

  Договори за разпространение на програми
В. КОВАЧЕВА - ВИМ-Х ЕООД - Недействащo ЕИК 205728577
Държава България
Адрес на управление гр. София 1618, ж.к. "Овча купел 1", бл. 602, вх. А, ет. 8
Лице за контакт Василка Ковачева
Органи на управление Управител - Василка Ковачева.
Едноличен собственик на капитала  Василка Ковачева.
  Договори за разпространение на програми
Вайтъл - И ЕООД - Недействащo ЕИК 8112084620
Държава България
Адрес на управление гр. Сандански 2800, ул. 'Македония' № 41, ет. 2
Телефон 74631111
факс 74631515
Лице за контакт Ивайло Илиев Илиев
Органи на управление Управител - Ивайло Илиев Илиев
Едноличен собственик на капитала  Ивайло Илиев Илиев
  Договори за разпространение на програми
ВАРНА ЛАН ООД ЕИК 103792950
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул. Пейо Яворов № 11, ет. 1, ап. 1
Телефон 052 970970
е-mail ani1982@mail.bg
Лице за контакт Александър Ганчев Богданов
Органи на управление Александър Ганчев Богданов
Съдружници  Александър Ганчев, Богданов, Димитър Георгиев Димитров, Мартин Живков Златев
  Договори за разпространение на програми
Василево Съпорт Сървисиз ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 202616968
Държава България
Адрес на управление Василево 9453, ул. 'Първа" No 6
Телефон 0876 829002
Адрес за кореспонденция гр. Добрич 9300, ул."България" No 1, ап. 512/513
Лице за контакт Майкъл Робърт Аштън
Органи на управление Управители - Майкъл Робърт Аштън , Дейвид  Майкъл Робърт Аштън.
Едноличен собственик на капитала   Съдружници: Майкъл Робърт Аштън и Дейвид Майкъл Робърт Аштън.
  Договори за разпространение на програми
ЕТ ВЕРОНИКА ЦЕЦОВА КОЛАРСКА ЕИК 202539920
Държава България
Адрес на управление Искър 5868, ул. Георги Димитров № 41
Телефон 0659 92625
е-mail eta@eta.bg
Лице за контакт Вероника Цецова Коларска
Органи на управление Вероника Цецова Коларска
  Договори за разпространение на програми
Версатис ЕООД ЕИК 175373174
Държава България
Адрес на управление гр. София 1505, ул. Царичина № 1, вх. Б, ап. 20
Телефон 0898481572
е-mail rosen.dobrev@versaties.com
Лице за контакт Росен Живков Добрев
Органи на управление Росен Живков Добрев
Едноличен собственик на капитала  Росен Живков Добрев
  Договори за разпространение на програми
Вестител БГ АД - Недействащo ЕИК 131128134
Държава България
Адрес на управление гр. София 1407, ул. Филип Кутев № 5
Телефон 02 428 11 08
е-mail anita_georgieva@vestitel.bg
Лице за контакт Валентин Стефанов Величков
Органи на управление Представители - Валентин Стефанов Величков

Съвет на директорите: Валентин Стефанов Величков, Матю Джеймс Брайза, Данаил Парашкевов Монов, "Фаундера" ЕООД, ЕИК/ПИК 205408958

Акционери 

  Договори за разпространение на програми
Ви Ар Пи Солюшънс ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 205548369
Държава България
Адрес на управление гр. София 1220, ж.к. Надежда II, бл. 212, вх. А, ап. 4
Телефон 0878 309603
е-mail contact@vrps.bg
Лице за контакт Петя Йорданова Асенова
Органи на управление Управител - Петя Йорданова Асенова.
Едноличен собственик на капитала   Петя Йорданова Асенова.
  Договори за разпространение на програми
Ви Лан Нетуърк ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 205469676
Държава България
Адрес на управление гр. София 1000, ж.к. Дървеница, бл. 46, вх. A, ет. 11, ап. 57
Телефон 0888 822633
е-mail vlannetworkbg@gmail.com
Органи на управление Управител -  Емил Димитров Златанов.
Едноличен собственик на капитала   Емил Димитров Златанов.
  Договори за разпространение на програми
ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД ЕИК 831642181
Държава България
Адрес на управление гр. София, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 115и
Телефон 02/ 9494402; 02 9494827
е-mail valentin.vatov@vivacom.bg
Органи на управление Николай Стефанов Андреев

Управителен съвет: Асен Маринов Великов, Стоян Красимиров Каранлъков, Николай Стефанов Андреев, Николай Иванов Гаврилов

Надзорен съвет: Николаос Статопулос, Виктория Боклаг, Янез Живко


Едноличен собственик на капитала  Словения Броудбанд С.а.р.л., Идентификация B145882, Чуждестранно юридическо лице, Държава: ЛЮКСЕМБУРГ

  Договори за разпространение на програми
Вида оптикс-ТВВ ООД - Недействащo ЕИК 105564251
Държава България
Адрес на управление гр. Видин 3700, ул." Найчо Цанов" № 2 А
Лице за контакт Пламен Людмилов Николов
Органи на управление Управител - Пламен Людмилов Николов.
Съдружници  Пламен Людмилов Николов,Божидар Методиев Пардонов,Наташа Петрова Лилова - Петрова,Илиян Вълчев Иванов,Мартин Николов Дончев,Пламен Ангелов Петров.


 

  Договори за разпространение на програми