ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на предприятие
БОРЯНА ЕООД ЕИК 817073523
Държава България
Адрес на управление Дряново 5370, ул. Трети март № 12
Телефон 0676 74433;0888206060
е-mail office@borianagroup.com
Лице за контакт Григор Грозев
Органи на управление Валентин Христов Велчев
Едноличен собственик на капитала  Валентин Христов Велчев
  Договори за разпространение на програми
Братя Чотрови ООД - Недействаща ЕИК 200203522
Държава България
Адрес на управление Тополово 4260, ул. 'Младост' № 2
Телефон 0899145048
е-mail chotrovi@abv.bg
Адрес за кореспонденция Тополово 4260, ул. 'Младост' № 2
Лице за контакт Райчо Кирилов Чотров
Органи на управление Управители - Райчо Кирилов Чотров и Иван Кирилов Чотров.Съдружници  Райчо Кирилов Чотров и Иван Кирилов Чотров.
  Договори за разпространение на програми
Брилянт Нет ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 200174736
Държава България
Адрес на управление Елин Пелин 2109, ул. "Хан Крум" № 12
Телефон 0898 607996
е-mail stoiann@abv.bg
Органи на управление Управител - Стоян Илиев Иванов
Съдружници  Мая Бориславова Евлогиева - Иванова, Стоян Илиев Иванов.  Договори за разпространение на програми
БУЛСАТ ЕООД ЕИК 112008319
Държава България
Адрес на управление Пещера 4550, ул. Д-р Петър Цикалов № 10
Телефон 0350/ 3686; 0897 882 499
е-mail n.harizanov@abv.bg
Лице за контакт Нейчо Димитров Харизанов
Органи на управление Нейчо Димитров Харизанов, Пенка Груева Харизанова (поотделно)
Едноличен собственик на капитала  Нейчо Димитров Харизанов
  Договори за разпространение на програми
Булсатком ЕООД ЕИК 206575401
Адрес на управление СО - район Младост, ул. Магнаурска школа № 15, ет.4
Телефон 080013800 /02 9654730
е-mail info@bulsat.com
Уеб сайт www.bulsat.com
Органи на управление  Петър Петров

Едноличен собственик на капитала  Булсатком Инвестмънт Лимитид ООД, Великобритания
  Договори за разпространение на програми
Бургаснет ООД ЕИК 102912514
Държава България
Адрес на управление гр. Бургас 8000, ул. Македония No 55
Телефон 0897 844441
е-mail mikena@abv.bg
Лице за контакт Веселин Петров Тихолов
Органи на управление Веселин Петров Тихолов
Съдружници  Веселин Петров Тихолов, Диан Митков Райков
  Договори за разпространение на програми
Българска Интернет Компания ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 131004567
Държава България
Адрес на управление гр. София 1142, бул. 'Патриарх Евтимий' № 13
Телефон 02/ 9881940,02 9881910
е-mail rashkov@bicbg.net
Адрес за кореспонденция гр. София 1142, ул. 'Любен Каравелов' № 41, ет. 1, ап. 2
Органи на управление Управител - Росен Христов Начев.
Едноличен собственик на капитала  Росен Пенчев Рашков.
  Договори за разпространение на програми
Български телеком и телевизия АД - Недействаща ЕИК 201341775
Държава България
Адрес на управление гр. София 1303, ул. 'Александър Стамболийски" №84-86, ет.5 ' № 122, ет.4
Телефон 0897 899544
е-mail d.hinkov@btt.bg
Лице за контакт Димитър Олегов Хинков
Органи на управление Представители -  Емилиан Георгиев Диков.

Съвет на директорите: Емилиан Георгиев Диков,Валентин Цветанов Ревански,
Христо Костов Беязов  Договори за разпространение на програми
В. КОВАЧЕВА - ВИМ-Х ЕООД - Недействаща ЕИК 205728577
Държава България
Адрес на управление гр. София 1618, ж.к. "Овча купел 1", бл. 602, вх. А, ет. 8
Телефон 073 831160
е-mail vimx2007@abv.bg
Лице за контакт Василка Ковачева
Органи на управление Управител - Василка Ковачева.
Едноличен собственик на капитала  Василка Ковачева.
  Договори за разпространение на програми
Вайтъл - И ЕООД - Недействаща ЕИК 8112084620
Държава България
Адрес на управление гр. Сандански 2800, ул. 'Македония' № 41, ет. 2
Телефон 0746/ 28805
Адрес за кореспонденция гр. Сандански 2800, пл. 'България' № 2
Лице за контакт Ивайло Илиев Илиев
Органи на управление Управител - Ивайло Илиев Илиев
Едноличен собственик на капитала  Ивайло Илиев Илиев
  Договори за разпространение на програми
ВАРНА ЛАН ООД ЕИК 103792950
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул. Пейо Яворов № 11, ет. 1, ап. 1
Телефон 052 970970
е-mail ani1982@mail.bg
Лице за контакт Александър Ганчев Богданов
Органи на управление Александър Ганчев Богданов
Съдружници  Александър Ганчев, Богданов, Димитър Георгиев Димитров, Мартин Живков Златев
  Договори за разпространение на програми
Василево Съпорт Сървисиз ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 202616968
Държава България
Адрес на управление Василево 9453, ул. 'Първа" No 6
Телефон 0876 829002
Адрес за кореспонденция гр. Добрич 9300, ул."България" No 1, ап. 512/513
Лице за контакт Майкъл Робърт Аштън
Органи на управление Управители - Майкъл Робърт Аштън , Дейвид  Майкъл Робърт Аштън.
Едноличен собственик на капитала   Съдружници: Майкъл Робърт Аштън и Дейвид Майкъл Робърт Аштън.
  Договори за разпространение на програми
ЕТ ВЕРОНИКА ЦЕЦОВА КОЛАРСКА ЕИК 202539920
Държава България
Адрес на управление Искър 5868, ул. Георги Димитров № 41
Телефон 0659 92625
е-mail eta@eta.bg
Лице за контакт Вероника Цецова Коларска
Органи на управление Вероника Цецова Коларска
  Договори за разпространение на програми
Версатис ЕООД ЕИК 175373174
Държава България
Адрес на управление гр. София 1505, ул. Царичина № 1, вх. Б, ап. 20
Телефон 0898481572
е-mail rosen.dobrev@versaties.com
Лице за контакт Росен Живков Добрев
Органи на управление Росен Живков Добрев
Едноличен собственик на капитала  Росен Живков Добрев
  Договори за разпространение на програми
Ви Ар Пи Солюшънс ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 205548369
Държава България
Адрес на управление гр. София 1220, ж.к. Надежда II, бл. 212, вх. А, ап. 4
Телефон 0878 309603
е-mail contact@vrps.bg
Лице за контакт Петя Йорданова Асенова
Органи на управление Управител - Петя Йорданова Асенова.
Едноличен собственик на капитала   Петя Йорданова Асенова.
  Договори за разпространение на програми