ПРЕДПРИЯТИЯ

БГЛАН ООД - Недействаща ЕИК 131239088
Държава България
Адрес на управление гр. София 1303, ул."Одрин" № 101, ет.Партер дясно
Телефон 02 9312479,0878 10 7000; 0884 10 7000; 0899 10 7000
е-mail crc@bglan.net
Лице за контакт Нина Шикренова
Органи на управление Управител - Емил Александров Станев.Съдружници  Емил Александров Станев, Галина Иванова Иванова.


Договори за разпространение на програми Допълнителна информация С писма до СЕМ  , предприятието "БГЛАН" ООД, уведомява, че дружеството е интернет доставчик и не разпространява радио- и телевизионни програми.Разпространението на радио- и телевизионните програми в мрежата се извърша от "Ню Дрийм Ти Ви" ООД, за което имат договорни отношения.