ПРЕДПРИЯТИЯ

Дани-21 ООД - Недействащo ЕИК 101529934
Държава България
Адрес на управление гр. Кресна 2840, ул. 'Македония' № 102
Лице за контакт Мая Кирилова Благоева
Органи на управление Управители - Мая  Благоева, Вероника Карамитова.Съдружници  Мая  Благоева, Вероника Карамитова.


Договори за разпространение на програми