ПРЕДПРИЯТИЯ

Дани-21 ООД - Недействаща ЕИК 101529934
Държава България
Адрес на управление гр. Кресна 2840, ул. 'Македония' № 102
Телефон 0889 488 000; 07433 23 63
е-mail dani_21ood@abv.bg; ivaylo.iliev@ultranet.biz
Лице за контакт Мая Кирилова Благоева
Органи на управление Управители - Мая  Благоева, Вероника Карамитова.


Съдружници  Мая  Благоева, Вероника Карамитова.

Договори за разпространение на програми