ПРЕДПРИЯТИЯ

К И Г Унисат-Тв ООД ЕИК 123022262
Държава България
Адрес на управление гр. Стара Загора 6010, кв. 'Казански', бл. 16, вх. Д, ет. 7, ап. 140
Телефон 0899112952
е-mail info@unisat.tv
Адрес за кореспонденция гр. Стара Загора 6010, кв. “Казански”, бл. 16, вх. Д, ап. 140
Лице за контакт Господин Атанасов Желев
Органи на управление Управители - Господин Атанасов Желев, Диньо Койчев Орозов.Съдружници  Господин Атанасов Желев, Диньо Койчев Орозов.
Договори за авторски права   Профон
  Музикаутор
Списък на разпространяваните програми - Свали списъка Договори за разпространение на програми Договор с The Walt Disney Company Limited за разпространение на Disney Channel
Дата на подписване 01.03.2023 г.
Дата на изтичане 28.02.2026 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Силистра, Главница, Айдемир, Калипетрово, СитовоДоговор с Алфа 2018 Фондация за разпространение на АЛФА ТВ/ ALFA TV
Дата на подписване 15.10.2019 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Крумовград, Маджарово,  Братя Даскалови,  Мирово, с.Петко Славейково, с.Ботево, с.Калоянец, с.Мъдрец, с.Богатово, с.Бояджик, с.Полски градец, с.Комунига, с.Царева ливада, с.Крамолин, с.Бисер, с.Славяново, с.Партизан, с.Гранит, с.Ряховците, с.Черноочене, с. Оризово, с.Черна гора, с.Дълбоки, с.Преславен, с.Свобода , с Гита.


Договор с Българска свободна медия ЕООД за разпространение на Българска свободна телевизия - БСТВ
Дата на подписване 08.01.2020 г.
Продължителност в години 5
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Крумовград, гр. Маджарово, с. Братя Даскалови,  с. Мирово, с. Петко Славейково, с. Ботево, с. Калояновец, с.Мъдрец, с. Богатово, с. Бояджик, с. Полски Градец, с. Комунига, с. Царева ливада, с.Крамолин, с. Бисер, с. Славяново, с. Партизанин, с. Гранит, с. Ряховците, с.Черноочене, с.Оризово, с. Черна гора, с. Дълбоки, с. Преславен, с. Свобода, с. Гита


Договор с Телевизия Евроком ООД за разпространение на ЕВРОКОМ
Дата на подписване 30.11.2020 г.
Продължителност в години 12
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват с.Оризово, с.Черна Гора, с.Дълбоки, с.Преславен, с.Гита, с.Свобода, гр.Крумовград, с.Маджарово, с.Черноочене, с.Бисер, с.Славяново, с.Комунига, с.Габрово, с.Главен, с.Мъдрец, с.Хлябово, с.Бояджик, с.Ботево, с.Скалица, с.Роза, с.Горно Ботево, с.Братя Даскалово, с.Партизанин, с.Мирово, с.Петко Славейково, с.Ряховците ,с.Крушево.


Договор с Телевизия Евроком ООД за разпространение на ЕКИДС
Дата на подписване 30.11.2020 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват с.Оризово, с.Черна Гора, с.Дълбоки, с.Преславен, с.Гита, с.Свобода, гр.Крумовград, с.Маджарово, с.Черноочене, с.Бисер, с.Славяново, с.Комунига, с.Габрово, с.Главен, с.Мъдрец, с.Хлябово, с.Бояджик, с.Ботево, с.Скалица, с.Роза, с.Горно Ботево, с.Братя Даскалово, с.Партизанин, с.Мирово, с.Петко Славейково, с.Ряховците ,с.Крушево.


Договор с Статис АД за разпространение на 7/8 TV
Дата на подписване 23.08.2022 г.
Дата на изтичане 31.08.2023 г.
Териториален обхват гр.Силистра, Главница, Айдемир, Калипетрово, СитовоДоговор с РАДИО ВЕСЕЛИНА ЕАД за разпространение на THE VOICE TV
Дата на подписване 11.12.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Териториален обхват гр. Крумовград, гр. Маджарово, с.Черноочене, с.Габрово, с.Комунига, с.Славяново, с.Бисер, с.Главан, с.Хлябово, с.Мъдрец, с.Полски Градец, с.Бояджик, с.Ботево, с.Скалица, с.Роза, с.Горно Ботево, с.Дълбоки, с.Преславен, с.Свобода, с.Гита, с.Братя Даскалови, с.Партизанин, с.Гранит, с.Оризово, с.Черна Гора, с.Петко славейково, с.Ряховците, с.Крушево, с.Вранско, с.Едрино, с.Мирово, с. Полковник Желязково.


Договор с АГЕНЦИЯ АТЛАНТИК ЕООД за разпространение на MAGIC TV
Дата на подписване 11.12.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Териториален обхват гр. Крумовград, гр. Маджарово, с.Черноочене, с.Габрово, с.Комунига, с.Славяново, с.Бисер, с.Главан, с.Хлябово, с.Мъдрец, с.Полски Градец, с.Бояджик, с.Ботево, с.Скалица, с.Роза, с.Горно Ботево, с.Дълбоки, с.Преславен, с.Свобода, с.Гита, с.Братя Даскалови, с.Партизанин, с.Гранит, с.Оризово, с.Черна Гора, с.Петко славейково, с.Ряховците, с.Крушево, с.Вранско, с.Едрино, с.Мирово, с. Полковник Желязково.


Договор с VG Media за разпространение на blizz
Дата на подписване 01.01.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Крумовград, гр. Маджарово, с. Братя Даскалови, с. Главан, с. Калояновец, с. Бояджик, с. Петко Славейково, с. Скалица, с. Богатово, с. Ботево, с. Крушево, с. Полски Градец, с. Мирово, с. Царева ливада, с. Бисер, с.Славяново, с. Крамолин, с. Гранит, с.Хлябово, с.Хан Аспарухово, с. Горно Ботево, с.Кормянско, с.Ряховците, с. Дълбоки, с.Преславен, с. Гита, с.Свобода, с. Черна гора, с.Оризово, с.Вранско, с. Едрино, с.Полковник Желязово, с. Черноочене, Мъдрец


Договор с VG Media за разпространение на Family tv
Дата на подписване 01.01.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Крумовград, гр. Маджарово, с. Братя Даскалови, с. Главан, с. Калояновец, с. Бояджик, с. Петко Славейково, с. Скалица, с. Богатово, с. Ботево, с. Крушево, с. Полски Градец, с. Мирово, с. Царева ливада, с. Бисер, с.Славяново, с. Крамолин, с. Гранит, с.Хлябово, с.Хан Аспарухово, с. Горно Ботево, с.Кормянско, с.Ряховците, с. Дълбоки, с.Преславен, с. Гита, с.Свобода, с. Черна гора, с.Оризово, с.Вранско, с. Едрино, с.Полковник Желязово, с. Черноочене, Мъдрец


Договор с VG Media за разпространение на Disney Channel
Дата на подписване 01.01.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Крумовград, гр. Маджарово, с. Братя Даскалови, с. Главан, с. Калояновец, с. Бояджик, с. Петко Славейково, с. Скалица, с. Богатово, с. Ботево, с. Крушево, с. Полски Градец, с. Мирово, с. Царева ливада, с. Бисер, с.Славяново, с. Крамолин, с. Гранит, с.Хлябово, с.Хан Аспарухово, с. Горно Ботево, с.Кормянско, с.Ряховците, с. Дълбоки, с.Преславен, с. Гита, с.Свобода, с. Черна гора, с.Оризово, с.Вранско, с. Едрино, с.Полковник Желязово, с. Черноочене, Мъдрец


Договор с РАДИО ВЕСЕЛИНА ЕАД за разпространение на РАДИО ВЕСЕЛИНА
Дата на подписване 11.12.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Териториален обхват гр. Крумовград, гр. Маджарово, с.Черноочене, с.Габрово, с.Комунига, с.Славяново, с.Бисер, с.Главан, с.Хлябово, с.Мъдрец, с.Полски Градец, с.Бояджик, с.Ботево, с.Скалица, с.Роза, с.Горно Ботево, с.Дълбоки, с.Преславен, с.Свобода, с.Гита, с.Братя Даскалови, с.Партизанин, с.Гранит, с.Оризово, с.Черна Гора, с.Петко славейково, с.Ряховците, с.Крушево, с.Вранско, с.Едрино, с.Мирово, с. Полковник Желязково.


Договор с АГЕНЦИЯ АТЛАНТИК ЕООД за разпространение на РАДИО МЕДЖИК ФМ
Дата на подписване 11.12.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Териториален обхват гр. Крумовград, гр. Маджарово, с.Черноочене, с.Габрово, с.Комунига, с.Славяново, с.Бисер, с.Главан, с.Хлябово, с.Мъдрец, с.Полски Градец, с.Бояджик, с.Ботево, с.Скалица, с.Роза, с.Горно Ботево, с.Дълбоки, с.Преславен, с.Свобода, с.Гита, с.Братя Даскалови, с.Партизанин, с.Гранит, с.Оризово, с.Черна Гора, с.Петко славейково, с.Ряховците, с.Крушево, с.Вранско, с.Едрино, с.Мирово, с. Полковник Желязково.


Договор с АГЕНЦИЯ ВИТОША ЕООД за разпространение на РАДИО ВИТОША
Дата на подписване 11.12.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Териториален обхват гр. Крумовград, гр. Маджарово, с.Черноочене, с.Габрово, с.Комунига, с.Славяново, с.Бисер, с.Главан, с.Хлябово, с.Мъдрец, с.Полски Градец, с.Бояджик, с.Ботево, с.Скалица, с.Роза, с.Горно Ботево, с.Дълбоки, с.Преславен, с.Свобода, с.Гита, с.Братя Даскалови, с.Партизанин, с.Гранит, с.Оризово, с.Черна Гора, с.Петко славейково, с.Ряховците, с.Крушево, с.Вранско, с.Едрино, с.Мирово, с. Полковник Желязково.


Договор с Star Tv Productions Ltd за разпространение на Первый Канал. Всемирная Сеть
Дата на подписване 29.12.2010 г.
Дата на изтичане 31.12.2012 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Силистра, Главница, Айдемир, Калипетрово, СитовоДоговор с Star Tv Productions Ltd за разпространение на Охота И Рыбалка /лов И Риболов/
Дата на подписване 26.02.2009 г.
Дата на изтичане 31.12.2012 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Крумовград, гр. Маджарово, с.Черноочене, с.Габрово, с.Комунига, с.Славяново, с.Бисер, с.Главан, с.Хлябово, с.Мъдрец, с.Полски Градец, с.Бояджик, с.Ботево, с.Скалица, с.Роза, с.Горно Ботево, с.Дълбоки, с.Преславен, с.Свобода, с.Гита, с.Братя Даскалови, с.Партизанин, с.Гранит, с.Оризово, с.Черна Гора, с.Петко славейково, с.Ряховците, с.Крушево, с.Вранско, с.Едрино, с.Мирово, с. Полковник Желязково.Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
Дата на подписване 23.10.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Териториален обхват с.РакитаДоговор с Viasat World Ltd за разпространение на Viasat Nature
Дата на подписване 01.01.2013 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Силистра, Главница, Айдемир, Калипетрово, СитовоДоговор с Viasat World Ltd за разпространение на Viasat History
Дата на подписване 01.01.2013 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Силистра, Главница, Айдемир, Калипетрово, СитовоДоговор с Viasat World Ltd за разпространение на Viasat Explorer
Дата на подписване 01.01.2013 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Силистра, Главница, Айдемир, Калипетрово, СитовоДоговор с Viasat World Ltd за разпространение на Тv 1000 HD
Дата на подписване 01.01.2013 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват  гр.Силистра, Главница, Айдемир, Калипетрово, СитовоДоговор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на STAR LIFE
Дата на подписване 01.03.2023 г.
Дата на изтичане 28.02.2026 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Силистра, Главница, Айдемир, Калипетрово, СитовоДоговор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на NATIONAL GEOGRAPHIC
Дата на подписване 01.03.2023 г.
Дата на изтичане 28.02.2026 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват  гр.Силистра, Главница, Айдемир, Калипетрово, СитовоДоговор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на National Geographic Channel Wild
Дата на подписване 01.03.2023 г.
Дата на изтичане 28.02.2026 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Силистра, Главница, Айдемир, Калипетрово, СитовоДоговор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV COMEDY
Дата на подписване 15.08.2013 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Крумовград, гр. Маджарово, с. Братя Даскалови, с. Главан, с. Горно Ботево, с. Скалица, с. Хлябово, с. Мирово, с. Петко Славейково, с. Ботево, с. Калояновец, с. Хан Аспарухово, с. Богатово, с. Крушево, с. Бояджик, с. Полски Градец, с. Комунига, с. Царева ливада, с.Крамолин, с. Бисер, с. Славяново, с. Партизанин, с. Гранит, с. Ряховците, с. Кормянско, с.Оризово, с. Черна гора, с. Дълбоки, с. Преславен, с. Свобода, с. Гита


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на STAR CHANNEL
Дата на подписване 01.03.2023 г.
Дата на изтичане 28.02.2026 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Силистра, Главница, Айдемир, Калипетрово, СитовоДоговор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на Б ТВ
Дата на подписване 15.08.2013 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват  гр. Крумовград, гр. Маджарово, с. Братя Даскалови, с. Главан, с. Горно Ботево, с. Скалица, с. Хлябово, с. Мирово, с. Петко Славейково, с. Ботево, с. Калояновец, с. Хан Аспарухово, с. Богатово, с. Крушево, с. Бояджик, с. Полски Градец, с. Комунига, с. Царева ливада, с.Крамолин, с. Бисер, с. Славяново, с. Партизанин, с. Гранит, с. Ряховците, с. Кормянско, с.Оризово, с. Черна гора, с. Дълбоки, с. Преславен, с. Свобода, с. Гита


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV CINEMA
Дата на подписване 15.08.2013 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват  гр. Крумовград, гр. Маджарово, с. Братя Даскалови, с. Главан, с. Горно Ботево, с. Скалица, с. Хлябово, с. Мирово, с. Петко Славейково, с. Ботево, с. Калояновец, с. Хан Аспарухово, с. Богатово, с. Крушево, с. Бояджик, с. Полски Градец, с. Комунига, с. Царева ливада, с.Крамолин, с. Бисер, с. Славяново, с. Партизанин, с. Гранит, с. Ряховците, с. Кормянско, с.Оризово, с. Черна гора, с. Дълбоки, с. Преславен, с. Свобода, с. Гита


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV STORY
Дата на подписване 15.08.2013 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват  гр. Крумовград, гр. Маджарово, с. Братя Даскалови, с. Главан, с. Горно Ботево, с. Скалица, с. Хлябово, с. Мирово, с. Петко Славейково, с. Ботево, с. Калояновец, с. Хан Аспарухово, с. Богатово, с. Крушево, с. Бояджик, с. Полски Градец, с. Комунига, с. Царева ливада, с.Крамолин, с. Бисер, с. Славяново, с. Партизанин, с. Гранит, с. Ряховците, с. Кормянско, с.Оризово, с. Черна гора, с. Дълбоки, с. Преславен, с. Свобода, с. Гита


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV Action
Дата на подписване 15.08.2013 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват  гр. Крумовград, гр. Маджарово, с. Братя Даскалови, с. Главан, с. Горно Ботево, с. Скалица, с. Хлябово, с. Мирово, с. Петко Славейково, с. Ботево, с. Калояновец, с. Хан Аспарухово, с. Богатово, с. Крушево, с. Бояджик, с. Полски Градец, с. Комунига, с. Царева ливада, с.Крамолин, с. Бисер, с. Славяново, с. Партизанин, с. Гранит, с. Ряховците, с. Кормянско, с.Оризово, с. Черна гора, с. Дълбоки, с. Преславен, с. Свобода, с. Гита


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на RING
Дата на подписване 15.08.2013 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват  гр. Крумовград, гр. Маджарово, с. Братя Даскалови, с. Главан, с. Горно Ботево, с. Скалица, с. Хлябово, с. Мирово, с. Петко Славейково, с. Ботево, с. Калояновец, с. Хан Аспарухово, с. Богатово, с. Крушево, с. Бояджик, с. Полски Градец, с. Комунига, с. Царева ливада, с.Крамолин, с. Бисер, с. Славяново, с. Партизанин, с. Гранит, с. Ряховците, с. Кормянско, с.Оризово, с. Черна гора, с. Дълбоки, с. Преславен, с. Свобода, с. Гита


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Moviestar
Дата на подписване 01.04.2018 г.
Дата на изтичане 30.11.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Силистра, Главница, Айдемир, Калипетрово, СитовоДоговор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на NOVA NEWS
Дата на подписване 11.12.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Крумовград, гр. Маджарово, с. Братя Даскалови, с. Главан, с. Калояновец, с. Бояджик, с. Петко Славейково, с. Скалица, с. Богатово, с. Ботево, с. Крушево, с. Полски Градец, с. Мирово, с. Царева ливада, с. Бисер, с.Славяново, с. Крамолин, с. Гранит, с.Хлябово, с.Хан Аспарухово, с. Горно Ботево, с.Кормянско, с.Ряховците, с. Дълбоки, с.Преславен, с. Гита, с.Свобода, с. Черна гора, с.Оризово, с.Вранско, с. Едрино, с.Полковник Желязово, с. Черноочене, Мъдрец


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
Дата на подписване 11.12.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Крумовград, гр. Маджарово, с.Черноочене, с.Габрово, с.Комунига, с.Славяново, с.Бисер, с.Главан, с.Хлябово, с.Мъдрец, с.Полски Градец, с.Бояджик, с.Ботево, с.Скалица, с.Роза, с.Горно Ботево, с.Дълбоки, с.Преславен, с.Свобода, с.Гита, с.Братя Даскалови, с.Партизанин, с.Гранит, с.Оризово, с.Черна Гора, с.Петко славейково, с.Ряховците, с.Крушево, с.Вранско, с.Едрино, с.Мирово, с. Полковник Желязково.


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Pinko TV
Дата на подписване 01.04.2019 г.
Дата на изтичане 31.03.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Крумовград, гр. Маджарово, с. Братя Даскалови, с. Главан,с. Калояновец,с. Мирово,с. Горно Ботево, с. Скалица, с. Хлябово,с. Бояджик,с. Ботево,с. Петко Славейково,с. Богатово, с. Крушево,с. Царева ливада, с.Крамолин,с. Бисер,с. Славяново,с. Полски Градец, с.Черноочене, с.Мъдрец.
с. Гранит,с. Партизанин.


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на Диема
Дата на подписване 11.12.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Крумовград, гр. Маджарово, с.Черноочене, с.Габрово, с.Комунига, с.Славяново, с.Бисер, с.Главан, с.Хлябово, с.Мъдрец, с.Полски Градец, с.Бояджик, с.Ботево, с.Скалица, с.Роза, с.Горно Ботево, с.Дълбоки, с.Преславен, с.Свобода, с.Гита, с.Братя Даскалови, с.Партизанин, с.Гранит, с.Оризово, с.Черна Гора, с.Петко славейково, с.Ряховците, с.Крушево, с.Вранско, с.Едрино, с.Мирово, с. Полковник Желязково.


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Sctxxx
Дата на подписване 01.04.2019 г.
Дата на изтичане 31.03.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Крумовград, гр. Маджарово, с. Братя Даскалови, с. Главан,с. Калояновец,с. Мирово,с. Горно Ботево, с. Скалица, с. Хлябово,с. Бояджик,с. Ботево,с. Петко Славейково,с. Богатово, с. Крушево,с. Царева ливада, с.Крамолин,с. Бисер,с. Славяново,с. Полски Градец, с.Черноочене, с.Мъдрец.
с. Гранит,с. Партизанин.

Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на KINONOVA
Дата на подписване 11.12.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Крумовград, гр. Маджарово, с.Черноочене, с.Габрово, с.Комунига, с.Славяново, с.Бисер, с.Главан, с.Хлябово, с.Мъдрец, с.Полски Градец, с.Бояджик, с.Ботево, с.Скалица, с.Роза, с.Горно Ботево, с.Дълбоки, с.Преславен, с.Свобода, с.Гита, с.Братя Даскалови, с.Партизанин, с.Гранит, с.Оризово, с.Черна Гора, с.Петко славейково, с.Ряховците, с.Крушево, с.Вранско, с.Едрино, с.Мирово, с. Полковник Желязково.


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на sexto senso
Дата на подписване 01.04.2019 г.
Дата на изтичане 31.03.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Крумовград, гр. Маджарово, с. Братя Даскалови, с. Главан,с. Калояновец,с. Мирово,с. Горно Ботево, с. Скалица, с. Хлябово,с. Бояджик,с. Ботево,с. Петко Славейково,с. Богатово, с. Крушево,с. Царева ливада, с.Крамолин,с. Бисер,с. Славяново,с. Полски Градец, с.Черноочене, с.Мъдрец.
с. Гранит,с. Партизанин.


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на ДИЕМА ФЕМИЛИ
Дата на подписване 11.12.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Крумовград, гр. Маджарово, с.Черноочене, с.Габрово, с.Комунига, с.Славяново, с.Бисер, с.Главан, с.Хлябово, с.Мъдрец, с.Полски Градец, с.Бояджик, с.Ботево, с.Скалица, с.Роза, с.Горно Ботево, с.Дълбоки, с.Преславен, с.Свобода, с.Гита, с.Братя Даскалови, с.Партизанин, с.Гранит, с.Оризово, с.Черна Гора, с.Петко славейково, с.Ряховците, с.Крушево, с.Вранско, с.Едрино, с.Мирово, с. Полковник Желязково.


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Prive
Дата на подписване 01.04.2019 г.
Дата на изтичане 31.03.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Крумовград, гр. Маджарово, с. Братя Даскалови, с. Главан,с. Калояновец,с. Мирово,с. Горно Ботево, с. Скалица, с. Хлябово,с. Бояджик,с. Ботево,с. Петко Славейково,с. Богатово, с. Крушево,с. Царева ливада, с.Крамолин,с. Бисер,с. Славяново,с. Полски Градец, с.Черноочене, с.Мъдрец.
с. Гранит,с. Партизанин.


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на НОВА СПОРТ
Дата на подписване 11.12.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Крумовград, гр. Маджарово, с.Черноочене, с.Габрово, с.Комунига, с.Славяново, с.Бисер, с.Главан, с.Хлябово, с.Мъдрец, с.Полски Градец, с.Бояджик, с.Ботево, с.Скалица, с.Роза, с.Горно Ботево, с.Дълбоки, с.Преславен, с.Свобода, с.Гита, с.Братя Даскалови, с.Партизанин, с.Гранит, с.Оризово, с.Черна Гора, с.Петко славейково, с.Ряховците, с.Крушево, с.Вранско, с.Едрино, с.Мирово, с. Полковник Желязково.


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Live Channel
Дата на подписване 01.04.2019 г.
Дата на изтичане 31.03.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Крумовград, гр. Маджарово, с. Братя Даскалови, с. Главан,с. Калояновец,с. Мирово,с. Горно Ботево, с. Скалица, с. Хлябово,с. Бояджик,с. Ботево,с. Петко Славейково,с. Богатово, с. Крушево,с. Царева ливада, с.Крамолин,с. Бисер,с. Славяново,с. Полски Градец, с.Черноочене, с.Мъдрец.
с. Гранит,с. Партизанин.


Договор с Скат ООД за разпространение на СКАТ
Дата на подписване 01.01.2010 г.
Дата на изтичане 31.12.2016 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Крумовград, гр. Маджарово,с.Главен, с.Братя Даскалови, с.Калоянец, с.Мирово, с.Горно Ботево, с.Хлябово, с.Бояджик, с.Горно Ботево, с. Хлябово, с. Бояджик, с.Ботево, с. Скалица,  с. Петко Слайвейков, с.Богатово, с.Крушево, с.Царева ливада, с. Кръмолин, с. Хан Аспарухово, с.Гранит, с.Полски градец, с.Партизан, с.Горно Белево, с.Бисер, с.Славяново.


Договор с Axn Europe Ltd за разпространение на Axn White
Дата на подписване 01.06.2007 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Крумовград, гр. Маджарово, с.Черноочене, с.Габрово, с.Комунига, с.Славяново, с.Бисер, с.Главан, с.Хлябово, с.Мъдрец, с.Полски Градец, с.Бояджик, с.Ботево, с.Скалица, с.Роза, с.Горно Ботево, с.Дълбоки, с.Преславен, с.Свобода, с.Гита, с.Братя Даскалови, с.Партизанин, с.Гранит, с.Оризово, с.Черна Гора, с.Петко славейково, с.Ряховците, с.Крушево, с.Вранско, с.Едрино, с.Мирово, с. Полковник Желязково.


Договор с Axn Europe Ltd за разпространение на Axn Black
Дата на подписване 01.06.2007 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Крумовград, гр. Маджарово, с.Черноочене, с.Габрово, с.Комунига, с.Славяново, с.Бисер, с.Главан, с.Хлябово, с.Мъдрец, с.Полски Градец, с.Бояджик, с.Ботево, с.Скалица, с.Роза, с.Горно Ботево, с.Дълбоки, с.Преславен, с.Свобода, с.Гита, с.Братя Даскалови, с.Партизанин, с.Гранит, с.Оризово, с.Черна Гора, с.Петко славейково, с.Ряховците, с.Крушево, с.Вранско, с.Едрино, с.Мирово, с. Полковник Желязково.


Договор с Axn Europe Ltd за разпространение на AXN
Дата на подписване 01.06.2007 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Крумовград, гр. Маджарово, с.Черноочене, с.Габрово, с.Комунига, с.Славяново, с.Бисер, с.Главан, с.Хлябово, с.Мъдрец, с.Полски Градец, с.Бояджик, с.Ботево, с.Скалица, с.Роза, с.Горно Ботево, с.Дълбоки, с.Преславен, с.Свобода, с.Гита, с.Братя Даскалови, с.Партизанин, с.Гранит, с.Оризово, с.Черна Гора, с.Петко славейково, с.Ряховците, с.Крушево, с.Вранско, с.Едрино, с.Мирово, с. Полковник Желязково.


Договор с Кю Мюзик Медия Груп ООД за разпространение на ФЕН ТВ
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Силистра, Главница, Айдемир, Калипетрово, СитовоДоговор с Пайнер Медиа ООД за разпространение на ТВ ПЛАНЕТА
Дата на подписване 15.02.2024 г.
Дата на изтичане 31.03.2023 г.
Териториален обхват обл.Кърджали, обл.Хасково, обл.Стара Загора, обл.Ямбол, обл. Габрово.


Договор с Кю Мюзик Медия Груп ООД за разпространение на БАЛКАНИКА МЮЗИК ТЕЛЕВИЖЪН
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват  гр.Силистра, Главница, Айдемир, Калипетрово, СитовоДоговор с Пайнер Медиа ООД за разпространение на ПЛАНЕТА ФОЛК
Дата на подписване 15.02.2021 г.
Дата на изтичане 31.03.2024 г.
Териториален обхват обл.Кърджали, обл.Хасково, обл.Стара Загора, обл.Ямбол,обл.Габрово.


Договор с Информационен център на Министерство на отбраната за разпространение на ВОЕНЕН ТЕЛЕВИЗИОНЕН КАНАЛ (ВТК)
Дата на подписване 26.03.2020 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват обл.Габрово, обл.Хасково, обл. Ст.Загора, обл. Кърджали.


Договор с Телевизия Европа АД за разпространение на ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОНЮЗ БЪЛГАРИЯ
Дата на подписване 28.10.2011 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Крумовград, с.Черноочене, с. Габрово, с. Лясково, с.Комунига, обл. Кърджали; гр. Маджарово, с.Хлябово, с.Бисер, с.Славяново, обл. Хасково;
с. Главан, с.Братя Даскалови, с. Калояновец, с. Мирово, с. Горно Ботево, с.Полски градец, с.Хан Аспарухово, с. Гранит, с.Партизанин, с. Горно Белево, обл. Стара Загора; с. Петко Славейково, с.Богатово, с.Крушево, с.Крамолин, с.Царева ливада, с.Ряховците, с.Кормянско, обл. Габрово;
с.Бояджик, с.Скалица, с.Ботево, общ. Тунджа