ПРЕДПРИЯТИЯ

ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД ЕИК 130460283
Държава България
Адрес на управление гр. София 1766, р-н Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 6
Телефон +359 2 4158001
е-mail receptions@yettel.bg
Уеб сайт https://www.yettel.bg/
Органи на управление Марек Слачик, Джейсън Кристос Кинг, Ян Каданик
(Джейсън Кристос Кинг заедно с Марек Слачик или
Джейсън Кристос Кинг заедно с Ян Каданик)

Едноличен собственик на капитала  Пи Пи Еф Ти Ем Бидко 1 Би. Ви., чуждестранно юридическо лице, Нидерландия
Списък на разпространяваните програми - Свали списъка Договори за разпространение на програми