ПРЕДПРИЯТИЯ

ЕТ Реа-ЕВ - Емил Радев - Недействаща ЕИК 030011814
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, ж.к. 'Октомври', бл. 37, ет. 6, ап. 17
Телефон 073/ 37848,073 884492
е-mail tri_vx@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Благоевград 2700, ул. 'Ст. Стамболов' № 30
Лице за контакт Емил Войнов Радев
Органи на управление Управител -Емил Войнов Радев

Договори за разпространение на програми Допълнителна информация С декларации до СЕМ, предприятието ЕТ "Реа ев -Емил Радев", уведомява СЕМ ,че за периодите от 25.08.2016г. - 24.02.2020 г. не е разпространявало български и чуждестранни програми по смисъла на чл.125в  от ЗРТ.