ПРЕДПРИЯТИЯ

Резонанс ЕООД - Недействащo ЕИК 10451505 9
Държава България
Адрес на управление гр. Велико Търново 5000, ул."България" № 24
Телефон 0888931757
Лице за контакт Йордан Михайлов Йорданов
Органи на управление Управител - Йордан Михайлов Йорданов.
Едноличен собственик на капитала  Йордан Михайлов Йорданов
Договори за разпространение на програми Допълнителна информация С писма до СЕМ, предприятието "Резонанс" ЕООД, уведомява, че не  е разпространявало  радио- и телевизионни програми за периода 25.08.2016г. -24.02.2021 г.