ПРЕДПРИЯТИЯ

ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ ООД ЕИК 115545452
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4018, бул. Марица № 154, ет. 3
е-mail [email protected]
Органи на управление Иван Христов Гологанов 
Съдружници  Иван Христов Гологанов, Ели Иванова Гологанова
Договори за авторски права   Профон
  Музикаутор
Списък на разпространяваните програми - Свали списъка Договори за разпространение на програми Договор с Cofites SAS за разпространение на MyZen.tv.HD
Дата на подписване 01.11.2016 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Асеновград, гр. Пловдив.


Договор с Алфа 2018 Фондация за разпространение на АЛФА ТВ/ ALFA TV
Дата на подписване 13.02.2012 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Пловдив,гр. Асеновград.


Договор с Motor Presse TV Gmbh за разпространение на auto motor und sport channel SD
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Пловдив, гр.Асеновград.


Договор с Marc Dorcel Tv Netherlands B.V. за разпространение на Dorcel TV
Дата на подписване 01.02.2012 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Пловдив , гр. Асеновград.


Договор с Би Ейч Ти ООД за разпространение на БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА ТЕЛЕВИЗИЯ (БХТв)
Дата на подписване 01.02.2020 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Асеновград, гр. Пловдив.


Договор с VG Media за разпространение на Raidue
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Асеновград, гр. Пловдив


Договор с VG Media за разпространение на Raiuno
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Асеновград, гр. Пловдив.


Договор с VG Media за разпространение на ZDF
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Асеновград,  гр. Пловдив


Договор с VG Media за разпространение на Raitre
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Асеновград, гр. Пловдив


Договор с VG Media за разпространение на TVE
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Асеновград, гр. Пловдив


Договор с Viasat World Ltd за разпространение на Viasat Explorer
Дата на подписване 31.12.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Асеновград, гр. Пловдив


Договор с Радио и Телевизия Сити ЕООД за разпространение на СИТИ ТВ
Дата на подписване 01.01.2011 г.
Продължителност в години 4
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Асеновград,  гр. Пловдив.


Договор с Viasat World Ltd за разпространение на Viasat History
Дата на подписване 31.12.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Асеновград,  гр. Пловдив.


Договор с Viasat World Ltd за разпространение на Epic Drama HD
Дата на подписване 31.12.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Асеновград, гр. Пловдив.


Договор с Viasat World Ltd за разпространение на Viasat History HD
Дата на подписване 31.12.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Асеновград, гр. Пловдив


Договор с Viasat World Ltd за разпространение на Viasat Nature
Дата на подписване 31.12.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Асеновград, гр. Пловдив.


Договор с Viasat World Ltd за разпространение на Тv 1000 HD
Дата на подписване 31.12.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Асеновград, гр. Пловдив.


Договор с Lagardere Television International за разпространение на Mezzo
Дата на подписване 01.02.2017 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Пловдив, гр. Асеновград.


Договор с Digital World Television SRL за разпространение на SCT4
Дата на подписване 01.12.2010 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Асеновград,  гр. Пловдив.


Договор с Digital World Television SRL за разпространение на SCT5
Дата на подписване 01.12.2010 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Асеновград,гр. Пловдив.


Договор с Digital World Television SRL за разпространение на SCT 6
Дата на подписване 01.12.2010 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Асеновград, гр. Пловдив.


Договор с Digital World Television SRL за разпространение на SCT7
Дата на подписване 01.12.2010 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Асеновград,гр. Пловдив.


Договор с Digital World Television SRL за разпространение на SCTHQ
Дата на подписване 01.12.2010 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Асеновград, гр. Пловдив.


Договор с Digital World Television SRL за разпространение на DIABLO X TV 1
Дата на подписване 01.12.2010 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Асеновград,  гр. Пловдив.


Договор с Digital World Television SRL за разпространение на DIABLO X TV 2
Дата на подписване 01.12.2010 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Асеновград, гр. Пловдив.


Договор с Пловдивска митрополия на БПЦ за разпространение на ППТВ
Дата на подписване 01.04.2011 г.
Дата на изтичане 31.12.2012 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Асеновград, гр. Пловдив.


Договор с Ейч Ди Ченъл ЕООД за разпространение на T.TV.I
Дата на подписване 01.11.2017 г.
Дата на изтичане 01.11.2018 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Пловдив, гр. Асеновград.


Договор с Ейч Ди Ченъл ЕООД за разпространение на T.TV.I HD
Дата на подписване 01.11.2017 г.
Дата на изтичане 01.11.2018 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Пловдив,гр. Асеновград.


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 3
Териториален обхват гр. Асеновград, с. Брестник, г. Куклен, гр. Пловдив, гр. Садово, с. Чешнегирово


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на BNT 4
Териториален обхват гр. Асеновград, с. Брестник, г. Куклен, гр. Пловдив, гр. Садово, с. Чешнегирово


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 2
Териториален обхват гр. Асеновград, с. Брестник, г. Куклен, гр. Пловдив, гр. Садово, с. Чешнегирово


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 1
Териториален обхват гр. Асеновград, с. Брестник, г. Куклен, гр. Пловдив, гр. Садово, с. Чешнегирово


Договор с Телевизия Туризъм ООД за разпространение на ТЕЛЕВИЗИЯ ТУРИЗЪМ
Дата на подписване 01.01.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Асеновград, гр. Пловдив.

Договор с Star Tv Productions Ltd за разпространение на Первый Канал. Всемирная Сеть
Дата на подписване 29.08.2013 г.
Дата на изтичане 31.12.2014 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Асеновград, гр. Пловдив.


Договор с Star Tv Productions Ltd за разпространение на Охота И Рыбалка /лов И Риболов/
Дата на подписване 29.08.2013 г.
Дата на изтичане 31.12.2014 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Асеновград,  гр. Пловдив.


Договор с F.TV Programmgesellschaft mbH за разпространение на Fashion TV HD
Дата на подписване 01.03.2011 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Асеновград, гр. Пловдив.