ПРЕДПРИЯТИЯ

Флай НЕТ 1 ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 203316272
Държава България
Адрес на управление Елин Пелин 2100, ул. "Лесновска" № 7
Телефон 0878 608664
е-mail [email protected]
Лице за контакт Станислава Валериева Гелева
Органи на управление Управител - Румяна Станиславова Христова.
Едноличен собственик на капитала  Румяна Станиславова Христова .
Договори за разпространение на програми Допълнителна информация Предприятието  уведомява с писмо (лрр-13-34-00-197/26.102017г.) СЕМ, че все още не прадлага услугите -доставка на интернет и разпространение на радио - и телевизионни програми.Фирмата е на етап проектиране на кебелната мрежа.