ПРЕДПРИЯТИЯ

Трансвидеоком ООД - Недействащo ЕИК 102083024
Държава България
Адрес на управление гр. София 1164, ул. Галичица № 26, ет. 4, ап.7
Телефон 02/ 745453; 0888309065; 02 8689232;0888796611;0339 63181
е-mail [email protected]
Лице за контакт Петър Кирилов Георгиев
Органи на управление Управител - Петър Кирилов Георгиев.
Съдружници  Йордан Петров Владимиров, Петър Кирилов Георгиев.

Договори за разпространение на програми Допълнителна информация С писмо до СЕМ ,предприятието уведомява, че прекратява дейност.