ПРЕДПРИЯТИЯ

ТСБГ хостинг ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 175059953
Държава България
Адрес на управление гр. София 1000, ул. "Рачо Димчев" No 8, ет. 1
Телефон 9504606;0886151048
е-mail ivan@tsbg.eu
Лице за контакт Иван Димитров Шишков
Органи на управление Управител - Иван Димитров Шишков.
Едноличен собственик на капитала  Иван Димитров Шишков.
Договори за разпространение на програми Допълнителна информация С писма до СЕМ "ТСБГ Хостинг" ЕООД уведомява СЕМ , че за периода 25.08.2017г. - 24.08.2019г. не е разпространявало услугата  "разпространение на радио -  и телевизионни програми."