Три В-Х ООД - Недействаща ЕИК 101101291
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, ул. 'Станой Крекмански № 22' № 1
Телефон 073/ 37848; 073/ 884491
е-mail triwh@mail.bg
Адрес за кореспонденция гр. Благоевград 2700, ул. 'Свобода' № 1
Лице за контакт Емил Войнов Радев
Органи на управление Управители -Валентин Николов Манов, Емил Войнов Радев.

Съдружници  Валентин Николов Манов, Емил Войнов Радев.
Договори за разпространение на програми Допълнителна информация С декларации до СЕМ, предприятието  "ТРИ - В -Х" ООД, уведомява СЕМ ,че за периодите от 25.08.2016г. -24.02.2020г. не е разпространявало български и чуждестранни програми   по смисъла на чл.125в. от ЗРТ.