ПРЕДПРИЯТИЯ

Петрос ООД - Недействаща ЕИК 131484244
Държава България
Адрес на управление гр. София 1612, ж.к. "Лагера", ул."Цар Борис III" №54,бл.14,вх.В,ет.2,ап.4
Телефон 02/ 8523590;0888 380370
е-mail bmcp@b-trust.org
Лице за контакт Петър Венциславов Попов
Органи на управление Управители - Петър Венциславов Павлов, Венцислав Петров Павлов.
Съдружници  Петър Венциславов Павлов, Венцислав Петров Павлов.
Договори за разпространение на програми