ПРЕДПРИЯТИЯ

Омега транс ООД - Недействащo ЕИК 103613625
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9010, ул. Прилеп № 78
Телефон 0882 943 100
е-mail omegatranstaxi@abv.bg
Лице за контакт Александър Тодоров Дойчев
Органи на управление Управител - Александър Тодоров Дойчев.
Съдружници  Александър Тодоров Дойчев, Нина Павлова Дойчева
Договори за разпространение на програми Допълнителна информация С писма до СЕМ, предприятието "Омега Транс" ООД, уведомява, че не  е разпространявало  радио- и телевизионни програми за периода 25.08.2016г. -24.02.2021г. Към настоящия момент  предоставя само бежичен интернет достъп.