ПРЕДПРИЯТИЯ

Нисон ООД - Недействащo ЕИК 117627186
Държава България
Адрес на управление гр. Русе 7000, ул. Генерал Паренсов № 4
Телефон 0659 92625
е-mail office@eta.bg
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление Управител - Стефан Иванов Терзийски.
Съдружници  Стефан Иванов Терзийски, Мариана Венелинова Желева - Атанасова.
Договори за разпространение на програми Допълнителна информация Дружеството "Нисон" ООД,  уведомява СЕМ, че за периода 25.02.2019г.- 24.08.2020 г., не е осъществявало дейност по смисъла на чл.125в от ЗРТ.