ПРЕДПРИЯТИЯ

НЮ ДРИЙМ РТП ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 207285187
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. Незабравка, бл. 315, ап. 49
Лице за контакт Димитър Марков Ганчев
Органи на управление Управител - Димитър Марков Ганчев

Едноличен собственик на капитала  Димитър Марков Ганчев

Договори за разпространение на програми