ПРЕДПРИЯТИЯ

Оптик-ком 2007 ЕООД - Недействащo ЕИК 175325731
Държава България
Адрес на управление гр. София 1324, ж.к. Люлин 9, трафопост срещу бл.901
Телефон 0878 411248
е-mail ivo.30@abv.bg
Лице за контакт Ивайло Николов Рангелов
Органи на управление Управител - Ивайло Николов Рангелов.
Едноличен собственик на капитала   Ивайло Николов Рангелов.
Договори за разпространение на програми Допълнителна информация С писма до СЕМ, "Оптик - ком 2007" ЕООД, уведомява, че не предоставя и няма намерение да предоставя разпространение на радио - и телевезионни програми.