ПРЕДПРИЯТИЯ

Ета Нет 1 ЕООД - Недействащo ЕИК 201804732
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. Райко Алексиев № 20 , ет. 2
Телефон 0659 / 92625
е-mail [email protected]
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Управители -Мариана Венелинова Желева

Едноличен собственик на капитала   "Корни 2011", ЕИК 201699060.
Договори за разпространение на програми