ПРЕДПРИЯТИЯ

ДНЕТ ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 202421982
Държава България
Адрес на управление гр. София 1632, ж.к. Овча купел 2, бл. 31, вх. В, ет. 1
Телефон 0876 262740
е-mail [email protected]
Лице за контакт Цветан Спасов Секалов
Органи на управление Управител - Цветан Спасов Секалов.
Едноличен собственик на капитала  Цветан Спасов Секалов.
Договори за разпространение на програми Допълнителна информация С писма до СЕМ, предприятието "ДНЕТ" ЕООД, уведомява, че не  е разпространявало  радио- и телевизионни програми за периода 25.08.2016г. -24.02.2021г.