ПРЕДПРИЯТИЯ

ДИ ДЖИ СИС ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 202705672
Държава България
Адрес на управление Каблешково 8210, ул.Черно море № 23
Уеб сайт digisys.bg
Лице за контакт Христина Розалинова Иванова
Органи на управление Управител - Христина Розалинова Иванова


Едноличен собственик на капитала  Христина Розалинова Иванова

Договори за разпространение на програми