ПРЕДПРИЯТИЯ

ЕТ Диамант-100-Христо Шипочки ЕИК 122013147
Държава България
Адрес на управление гр. Самоков 2000, ул. "България" № 30
Телефон 0888 136565
е-mail dancefm@mail.bg
Адрес за кореспонденция гр. Самоков 2000, бул. 'България' № 30
Лице за контакт Христо Ангелов Шипочки
Органи на управление  Христо Ангелов Шипочки.
Договори за авторски права   Профон
Списък на разпространяваните програми - Свали списъка Договори за разпространение на програми Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 2
Териториален обхват к.к. Боровец


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 3
Териториален обхват к.к. Боровец


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 1
Териториален обхват к.к. Боровец


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на BNT 4
Териториален обхват к.к. Боровец


Договор с Алфа 2018 Фондация за разпространение на АЛФА ТВ
Дата на подписване 21.11.2011 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват к.к. Боровец


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на Б ТВ
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват к.к. Боровец


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV COMEDY
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват к.к. Боровец


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV CINEMA
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват к.к. Боровец


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV Action
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват к.к. Боровец


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на RING
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват к.к. Боровец


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV LADY
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват к.к. Боровец