ПРЕДПРИЯТИЯ

Алекс Ескейп ООД ЕИК 148054521
Държава България
Адрес на управление Дългопол 9261, с.Цонево
Лице за контакт Свилен Александров
Органи на управление Управители - Свилен Христов Александров, Александър Христов Александров.
Съдружници  Свилен Христов Александров, Александър Христов Александров.
Договори за разпространение на програми