ПРЕДПРИЯТИЯ

ЕТ Алекс - Александра Петрова - Недействаща ЕИК 200761502
Държава България
Адрес на управление Костинброд 2230, ул. 'Г. С. Раковски' № 59а
Телефон 02/ 9366689
е-mail aleksandra_petrova@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1202, ул. 'Каменоделска' №5, ет. 6, ап. 601
Лице за контакт Александра Йорданова Петрова
Органи на управление  Александра Йорданова Петрова.Договори за разпространение на програми Допълнителна информация
С писма до СЕМ "Алекс -Александрина Петрова" ЕТ декрларира, че не разпространява български и чуждестранни програми, а изгражда, използва и се разпорежда с електронни съобщителни мрежи и съоръжения, договаря и получава достъп до и взаимно свързване с мрежи на други предприятия, които предоставят обществени електронни съобщителни мрежи и / или услуги.