ПРЕДПРИЯТИЯ

ЕТ Алекс - Александра Петрова - Недействащo ЕИК 200761502
Държава България
Адрес на управление Костинброд 2230, ул. 'Г. С. Раковски' № 59а
Лице за контакт Александра Йорданова Петрова
Органи на управление  Александра Йорданова Петрова.
Договори за разпространение на програми Допълнителна информация
С писма до СЕМ "Алекс -Александрина Петрова" ЕТ декрларира, че не разпространява български и чуждестранни програми, а изгражда, използва и се разпорежда с електронни съобщителни мрежи и съоръжения, договаря и получава достъп до и взаимно свързване с мрежи на други предприятия, които предоставят обществени електронни съобщителни мрежи и / или услуги.