ПРЕДПРИЯТИЯ

ФОТОН-К ЕООД ЕИК 120062010
Държава България
Адрес на управление гр. Смолян, бул. България № 6
Телефон 0893354545
е-mail [email protected]
Органи на управление Мюмюн Екрем Муса
Едноличен собственик на капитала  Мюмюн Екрем Муса
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Списък на разпространяваните програми - Свали списъка Договори за разпространение на програми Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на Б ТВ
Дата на подписване 31.03.2022 г.
Дата на изтичане 28.02.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват кв.Устово - гр.Смолян с.Момчиловци, с.Смилян, МБАЛ -  гр.Смолян.


Договор с ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА АД за разпространение на ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОНЮЗ БЪЛГАРИЯ
Дата на подписване 31.05.2019 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Смолян - МБАЛ "д-р Братан Шукеров"


Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на bTV COMEDY
Дата на подписване 31.03.2022 г.
Дата на изтичане 28.02.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват кв.Устово - гр.Смолян с.Момчиловци, с.Смилян, МБАЛ -  гр.Смолян.


Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на bTV CINEMA
Дата на подписване 31.03.2022 г.
Дата на изтичане 28.02.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват кв.Устово - гр.Смолян с.Момчиловци, с.Смилян, МБАЛ -  гр.Смолян.


Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на bTV ACTION
Дата на подписване 31.03.2022 г.
Дата на изтичане 28.02.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват кв.Устово - гр.Смолян с.Момчиловци, с.Смилян, МБАЛ -  гр.Смолян.


Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на bTV STORY
Дата на подписване 31.03.2022 г.
Дата на изтичане 28.02.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват кв.Устово - гр.Смолян с.Момчиловци, с.Смилян, МБАЛ -  гр.Смолян.


Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на RING
Дата на подписване 31.03.2022 г.
Дата на изтичане 28.02.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват кв.Устово - гр.Смолян с.Момчиловци, с.Смилян, МБАЛ -  гр.Смолян.


Договор с КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП ООД за разпространение на ФЕН ТВ
Дата на подписване 31.05.2019 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Смолян - МБАЛ "д-р Братан Шукеров"


Договор с КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП ООД за разпространение на БАЛКАНИКА МЮЗИК ТЕЛЕВИЖЪН
Дата на подписване 31.05.2019 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Смолян - МБАЛ "д-р Братан Шукеров"


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Детский мир
Дата на подписване 31.05.2019 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Смолян - МБАЛ "д-р Братан Шукеров"


Договор с Телевизия Евроком ООД за разпространение на ЕКИДС
Дата на подписване 31.05.2019 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Смолян - МБАЛ "д-р Братан Шукеров"


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на RTVi
Дата на подписване 31.05.2019 г.
Продължителност в години 1
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Смолян - МБАЛ "д-р Братан Шукеров"