ПРЕДПРИЯТИЯ

Нево ТВ ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 201138180
Държава България
Адрес на управление гр. София 1517, ж.к. "Васил Левски", ул. "Баба Тонка" № 2 А
Телефон 0878411280
е-mail office.fiberlan@gmail.co
Адрес за кореспонденция гр. София 1574, ул. 'Боян Магесник' № 66
Лице за контакт Бисер Ганчев Стоянов
Органи на управление Управител - Бисер Ганчев Стоянов.Едноличен собственик на капитала  Бисер Ганчев Стоянов.
Договори за разпространение на програми