ПРЕДПРИЯТИЯ

Ета Нет 1 ЕООД - Недействаща ЕИК 201804732
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. 'Райко Алексиев' № 20 , ет. 2
Телефон 0659 / 92625
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Васил Левски' № 1, ет. 1
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Управители -Мариана Венелинова Желева - Атанасова, Мариан Антонов Атанасов.
Едноличен собственик на капитала   "Корни 2011", ЕИК 201699060.
Договори за разпространение на програми