ПРЕДПРИЯТИЯ

Ета Долни Луковит 2 ЕООД - Недействащo ЕИК 201804091
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. 'Райчо Алексиев' № 20
е-mail [email protected]
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева
Органи на управление Управители - Мариана Венелинова Желева

Едноличен собственик на капитала  "КОРНИ 2011" ООД
Договори за разпространение на програми