ПРЕДПРИЯТИЯ

Ета Нет 2 ЕООД - Недействащo ЕИК 20180546 0
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. 'Райчо Алексиев' № 20
Телефон 0659 / 92625
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Васил Левски ' № 1, ет. 1
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Управители - Мариана Венелинова Желева,  Мариан Антонов Атанасов.
Едноличен собственик на капитала    "Корни 2011", ЕИК 201699060
Договори за разпространение на програми