ПРЕДПРИЯТИЯ

Ета Нет 3 ЕООД - Недействащo ЕИК 201805478
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. Райко Алексиев № 20, ет 2
Телефон 0659 / 92625
е-mail [email protected]
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Управители - Мариана Венелинова Желева

Едноличен собственик на капитала  "Корни 2011", ЕИК 201699060.
Договори за разпространение на програми