ПРЕДПРИЯТИЯ

Телекабел МК ЕООД ЕИК 112622228
Държава България
Адрес на управление гр. Пазарджик 4400, ул. Сан Стефано № 17
Телефон 034 / 919 222
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Пазарджик 4400, ул. Сан Стефано № 17
Лице за контакт Ели Стефанова
Органи на управление Ангел Чавдаров Василев

Едноличен собственик на капитала  Телекабел АД, ЕИК 822120615
Договори за авторски права   Профон
  Музикаутор
Списък на разпространяваните програми - Свали списъка Договори за разпространение на програми Договор с Filmbox International Limited за разпространение на FilmBox Extra HD
Дата на подписване 13.04.2020 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Панагюрище,гр.Кричим,гр.Костенец,гр.Съединение,гр.Пещера,гр.Пазарджик,гр.Велинград,гр.Белово,с.Долна баня,гр.Съединение,с.Аканджиево,с.Алеко Константиново,с.Баня,с.Бошуля,с.Братаница,с.Бъта,с.Варвара,с.Ветрен дол,гр.Ветрен,с.Виноградец,с.Гелеменово,с.Дебращица, с.Драгор, с.Динката,с.Елшица, с.Звъничево, с.Злокучене,с. Ивайло,с. Калугерово, с.Капитан Димитриево, с.Карабунар, с.Ковачево,с.Левски,с.Ляхово, с.Мало Конаре,с.Марица, с.Мененкьово,с.Мирянци, Мокрище,с.Овчеполци,с.Огняново, с.Памидово,с.Попинци,с.Паталеница,с.Радилово,с.Росен, с.Сарая, с.Семичиново,с.Сестримо,с.Симеоновец,с.Синитево,с.Хаджиево,с.Црънча,с.Черногорово,с.Щърково.Договор с Filmbox International Limited за разпространение на Filmbox Plus HD
Дата на подписване 13.04.2020 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Панагюрище,гр.Кричим,гр.Костенец,гр.Съединение,гр.Пещера,гр.Пазарджик,гр.Велинград,гр.Белово,с.Долна баня,гр.Съединение,с.Аканджиево,с.Алеко Константиново,с.Баня,с.Бошуля,с.Братаница,с.Бъта,с.Варвара,с.Ветрен дол,гр.Ветрен,с.Виноградец,с.Гелеменово,с.Дебращица, с.Драгор, с.Динката,с.Елшица, с.Звъничево, с.Злокучене,с. Ивайло,с. Калугерово, с.Капитан Димитриево, с.Карабунар, с.Ковачево,с.Левски,с.Ляхово, с.Мало Конаре,с.Марица, с.Мененкьово,с.Мирянци, Мокрище,с.Овчеполци,с.Огняново, с.Памидово,с.Попинци,с.Паталеница,с.Радилово,с.Росен, с.Сарая, с.Семичиново,с.Сестримо,с.Симеоновец,с.Синитево,с.Хаджиево,с.Црънча,с.Черногорово,с.Щърково.Договор с Filmbox International Limited за разпространение на Filmbox
Дата на подписване 13.04.2020 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Панагюрище,гр.Кричим,гр.Костенец,гр.Съединение,гр.Пещера,гр.Пазарджик,гр.Велинград,гр.Белово,с.Долна баня,гр.Съединение,с.Аканджиево,с.Алеко Константиново,с.Баня,с.Бошуля,с.Братаница,с.Бъта,с.Варвара,с.Ветрен дол,гр.Ветрен,с.Виноградец,с.Гелеменово,с.Дебращица, с.Драгор, с.Динката,с.Елшица, с.Звъничево, с.Злокучене,с. Ивайло,с. Калугерово, с.Капитан Димитриево, с.Карабунар, с.Ковачево,с.Левски,с.Ляхово, с.Мало Конаре,с.Марица, с.Мененкьово,с.Мирянци, Мокрище,с.Овчеполци,с.Огняново, с.Памидово,с.Попинци,с.Паталеница,с.Радилово,с.Росен, с.Сарая, с.Семичиново,с.Сестримо,с.Симеоновец,с.Синитево,с.Хаджиево,с.Црънча,с.Черногорово,с.Щърково.Договор с Filmbox International Limited за разпространение на Docubox HD
Дата на подписване 13.04.2020 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Панагюрище,гр.Кричим,гр.Костенец,гр.Съединение,гр.Пещера,гр.Пазарджик,гр.Велинград,гр.Белово,с.Долна баня,гр.Съединение,с.Аканджиево,с.Алеко Константиново,с.Баня,с.Бошуля,с.Братаница,с.Бъта,с.Варвара,с.Ветрен дол,гр.Ветрен,с.Виноградец,с.Гелеменово,с.Дебращица, с.Драгор, с.Динката,с.Елшица, с.Звъничево, с.Злокучене,с. Ивайло,с. Калугерово, с.Капитан Димитриево, с.Карабунар, с.Ковачево,с.Левски,с.Ляхово, с.Мало Конаре,с.Марица, с.Мененкьово,с.Мирянци, Мокрище,с.Овчеполци,с.Огняново, с.Памидово,с.Попинци,с.Паталеница,с.Радилово,с.Росен, с.Сарая, с.Семичиново,с.Сестримо,с.Симеоновец,с.Синитево,с.Хаджиево,с.Црънча,с.Черногорово,с.Щърково.Договор с Filmbox International Limited за разпространение на Fast & FunBox HD
Дата на подписване 13.04.2020 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Панагюрище,гр.Кричим,гр.Костенец,гр.Съединение,гр.Пещера,гр.Пазарджик,гр.Велинград,гр.Белово,с.Долна баня,гр.Съединение,с.Аканджиево,с.Алеко Константиново,с.Баня,с.Бошуля,с.Братаница,с.Бъта,с.Варвара,с.Ветрен дол,гр.Ветрен,с.Виноградец,с.Гелеменово,с.Дебращица, с.Драгор, с.Динката,с.Елшица, с.Звъничево, с.Злокучене,с. Ивайло,с. Калугерово, с.Капитан Димитриево, с.Карабунар, с.Ковачево,с.Левски,с.Ляхово, с.Мало Конаре,с.Марица, с.Мененкьово,с.Мирянци, Мокрище,с.Овчеполци,с.Огняново, с.Памидово,с.Попинци,с.Паталеница,с.Радилово,с.Росен, с.Сарая, с.Семичиново,с.Сестримо,с.Симеоновец,с.Синитево,с.Хаджиево,с.Црънча,с.Черногорово,с.Щърково.Договор с Filmbox International Limited за разпространение на Fightbox HD
Дата на подписване 13.04.2020 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Панагюрище,гр.Кричим,гр.Костенец,гр.Съединение,гр.Пещера,гр.Пазарджик,гр.Велинград,гр.Белово,с.Долна баня,гр.Съединение,с.Аканджиево,с.Алеко Константиново,с.Баня,с.Бошуля,с.Братаница,с.Бъта,с.Варвара,с.Ветрен дол,гр.Ветрен,с.Виноградец,с.Гелеменово,с.Дебращица, с.Драгор, с.Динката,с.Елшица, с.Звъничево, с.Злокучене,с. Ивайло,с. Калугерово, с.Капитан Димитриево, с.Карабунар, с.Ковачево,с.Левски,с.Ляхово, с.Мало Конаре,с.Марица, с.Мененкьово,с.Мирянци, Мокрище,с.Овчеполци,с.Огняново, с.Памидово,с.Попинци,с.Паталеница,с.Радилово,с.Росен, с.Сарая, с.Семичиново,с.Сестримо,с.Симеоновец,с.Синитево,с.Хаджиево,с.Црънча,с.Черногорово,с.Щърково.Договор с Filmbox International Limited за разпространение на Gametoon HD
Дата на подписване 13.04.2020 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Панагюрище,гр.Кричим,гр.Костенец,гр.Съединение,гр.Пещера,гр.Пазарджик,гр.Велинград,гр.Белово,с.Долна баня,гр.Съединение,с.Аканджиево,с.Алеко Константиново,с.Баня,с.Бошуля,с.Братаница,с.Бъта,с.Варвара,с.Ветрен дол,гр.Ветрен,с.Виноградец,с.Гелеменово,с.Дебращица, с.Драгор, с.Динката,с.Елшица, с.Звъничево, с.Злокучене,с. Ивайло,с. Калугерово, с.Капитан Димитриево, с.Карабунар, с.Ковачево,с.Левски,с.Ляхово, с.Мало Конаре,с.Марица, с.Мененкьово,с.Мирянци, Мокрище,с.Овчеполци,с.Огняново, с.Памидово,с.Попинци,с.Паталеница,с.Радилово,с.Росен, с.Сарая, с.Семичиново,с.Сестримо,с.Симеоновец,с.Синитево,с.Хаджиево,с.Црънча,с.Черногорово,с.Щърково.Договор с Filmbox International Limited за разпространение на Filmbox Arthouse HD
Дата на подписване 13.04.2020 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Панагюрище,гр.Кричим,гр.Костенец,гр.Съединение,гр.Пещера,гр.Пазарджик,гр.Велинград,гр.Белово,с.Долна баня,гр.Съединение,с.Аканджиево,с.Алеко Константиново,с.Баня,с.Бошуля,с.Братаница,с.Бъта,с.Варвара,с.Ветрен дол,гр.Ветрен,с.Виноградец,с.Гелеменово,с.Дебращица, с.Драгор, с.Динката,с.Елшица, с.Звъничево, с.Злокучене,с. Ивайло,с. Калугерово, с.Капитан Димитриево, с.Карабунар, с.Ковачево,с.Левски,с.Ляхово, с.Мало Конаре,с.Марица, с.Мененкьово,с.Мирянци, Мокрище,с.Овчеполци,с.Огняново, с.Памидово,с.Попинци,с.Паталеница,с.Радилово,с.Росен, с.Сарая, с.Семичиново,с.Сестримо,с.Симеоновец,с.Синитево,с.Хаджиево,с.Црънча,с.Черногорово,с.Щърково.Договор с Filmbox International Limited за разпространение на 360TuneBox
Дата на подписване 13.04.2020 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Панагюрище,гр.Кричим,гр.Костенец,гр.Съединение,гр.Пещера,гр.Пазарджик,гр.Велинград,гр.Белово,с.Долна баня,гр.Съединение,с.Аканджиево,с.Алеко Константиново,с.Баня,с.Бошуля,с.Братаница,с.Бъта,с.Варвара,с.Ветрен дол,гр.Ветрен,с.Виноградец,с.Гелеменово,с.Дебращица, с.Драгор, с.Динката,с.Елшица, с.Звъничево, с.Злокучене,с. Ивайло,с. Калугерово, с.Капитан Димитриево, с.Карабунар, с.Ковачево,с.Левски,с.Ляхово, с.Мало Конаре,с.Марица, с.Мененкьово,с.Мирянци, Мокрище,с.Овчеполци,с.Огняново, с.Памидово,с.Попинци,с.Паталеница,с.Радилово,с.Росен, с.Сарая, с.Семичиново,с.Сестримо,с.Симеоновец,с.Синитево,с.Хаджиево,с.Црънча,с.Черногорово,с.Щърково.Договор с Filmbox International Limited за разпространение на FashionBox HD
Дата на подписване 13.04.2020 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Панагюрище,гр.Кричим,гр.Костенец,гр.Съединение,гр.Пещера,гр.Пазарджик,гр.Велинград,гр.Белово,с.Долна баня,гр.Съединение,с.Аканджиево,с.Алеко Константиново,с.Баня,с.Бошуля,с.Братаница,с.Бъта,с.Варвара,с.Ветрен дол,гр.Ветрен,с.Виноградец,с.Гелеменово,с.Дебращица, с.Драгор, с.Динката,с.Елшица, с.Звъничево, с.Злокучене,с. Ивайло,с. Калугерово, с.Капитан Димитриево, с.Карабунар, с.Ковачево,с.Левски,с.Ляхово, с.Мало Конаре,с.Марица, с.Мененкьово,с.Мирянци, Мокрище,с.Овчеполци,с.Огняново, с.Памидово,с.Попинци,с.Паталеница,с.Радилово,с.Росен, с.Сарая, с.Семичиново,с.Сестримо,с.Симеоновец,с.Синитево,с.Хаджиево,с.Црънча,с.Черногорово,с.Щърково.Договор с Обединена Телекомуникационна Компания за разпространение на Lolly kids HD
Дата на подписване 19.10.2020 г.
Дата на изтичане 31.10.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват България.


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на The world
Дата на подписване 20.07.2022 г.
Дата на изтичане 31.05.2024 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват с.Аканджиево, с.Алеко Константиново, с.Баня, гр.Батак, с.Белово, с.Бошуля,с. Братаница,с. Бъта, с.Варвара, гр.Велинград, с.Величково, гр.Ветрен, с.Ветрен дол,гр. Виноградец, с.Габровица,с. Гелеменово, с.Главиница, с.Дебращица, гр.Долна баня, с.Драгор,с.Динката, с.Добровница, с.Драгиново,с.Дъбравите, с.Елшица, с.Звъничево,с.Злокучене, с.Ивайло, с.Калугерово, с.Капитан Димитриево, с.Карабунар, с.Ковачево, гр.Костенец, с.Костенец,гр.Кричим, с.Левски, с.Лесичово, с.Лозен,с. Ляхово, с.Мало Конаре,с.Марица, с.Мененкьово, с.Мирянци, с.Мокрище,с. Момина Клисура, с.Момин Проход,с.Огняново, гр.Пазарджик,с.Памидово, с.Паталеница, гр.Панагюрище, гр.Пещера, с.Пищигово, с.Попинци, с.Радилово, с.Радуил, с.Росен, с.Сарая,с. Семичиново,гр. Септември,с.Сестримо, с.Симеоновец,с.Синитево, гр.Стрелча,гр.Съединение, с.Хаджиево, с.Црънча, с.Черногорово, с.Юнаците,гр. Перник,с. Мещица, с.Вискяк, с.Дивотино,гр. Брезник,с. Видрица,с. Гърло, с.Конска, с.Режанци, с.Брезнишки извор,с. Садовик, с.Ребро,с. Бегуповци,с. Ноевци, с.Слаковци, с.Сопица, с.Велковци, с.Палилула, гр.Братановци, с.Черна гора, с.Богданов дол, с.Лесконец, с.Ковачевци, с.Сирищник, с.Светля, с.Косача, гр.Земен, с.Непразненци.Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Evil Angel HD
Дата на подписване 20.07.2022 г.
Дата на изтичане 31.05.2024 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват с.Аканджиево,с.Алеко Константиново,с.Баня,гр.Батак,гр.Белово,с.Бошуля,с.Братаница,с.Бъта,с.Варвара,гр.Велинград,с.Величково, гр.Ветрен, с.Ветрен дол, с.Виноградец, с.Габровица, с.Гелеменово,с.Главиница, с.Дебръщица,с.Динката, с.Добровница,гр.Долна баня,с.Драгиново, с.Драгор, с.Дъбравите, с.Елшица,с. Звъничево, с.Злокучене, с.Ивайло, с.Калугерово, с.Капитан Димитриево,с.Карабунар, с.Ковачево, гр.Костенец, с.Костенец,гр.Кричим, с.Левски,с.Мало Конаре,с.Марица, с.Мененкьово,с.Мирянци, с.Мокрище, с.Момина Клисура,с. Момин Проход,с.Огняново,гр.Пазарджик,с.Памидово,гр.Панагюрище, с.Паталеница,гр.Пещера,с.Пищигово,с.Попинци,с.Радилово, сРадуил,с. Росен, с.Сарая, с.Семичиново, гр.Септември,с.Сестримо, с.Симеоновец,с.Синитово, гр.Стрелча,гр.Съединение,с.Хаджиевос.Црънча, с.Черногорово,с.Юнаците,гр.Перник,с.Мещица,с.Вискяр,с.Дивотино,гр.Брезник,с.Видрица,с.Гърло,с.Конска,с.Режанци,с.Брезнишки извор,с.Садовик,с.Ребро,с.Бегуповци,с.Ноевци,с.Слаковци,с.Сопица,с.Велковци,с.Палилула,гр.Братановци,с.Черна гора,с.Богданов дол,с.Лесковец,с.Ковачевци,с.Сирищник,с.Светля,с.Косача,гр.Земен, с.Непразненци.

Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на FREEДOM
Дата на подписване 20.07.2022 г.
Дата на изтичане 31.05.2024 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват с.Аканджиево, с.Алеко Константиново, с.Баня, гр.Батак, с.Белово, с.Бошуля,с. Братаница,с. Бъта, с.Варвара, гр.Велинград, с.Величково, гр.Ветрен, с.Ветрен дол,гр. Виноградец, с.Габровица,с. Гелеменово, с.Главиница, с.Дебращица, гр.Долна баня, с.Драгор,с.Динката, с.Добровница, с.Драгиново,с.Дъбравите, с.Елшица, с.Звъничево,с.Злокучене, с.Ивайло, с.Калугерово, с.Капитан Димитриево, с.Карабунар, с.Ковачево, гр.Костенец, с.Костенец,гр.Кричим, с.Левски, с.Лесичово, с.Лозен,с. Ляхово, с.Мало Конаре,с.Марица, с.Мененкьово, с.Мирянци, с.Мокрище,с. Момина Клисура, с.Момин Проход,с.Огняново, гр.Пазарджик,с.Памидово, с.Паталеница, гр.Панагюрище, гр.Пещера, с.Пищигово, с.Попинци, с.Радилово, с.Радуил, с.Росен, с.Сарая,с. Семичиново,гр. Септември,с.Сестримо, с.Симеоновец,с.Синитево, гр.Стрелча,гр.Съединение, с.Хаджиево, с.Црънча, с.Черногорово, с.Юнаците,гр. Перник,с. Мещица, с.Вискяк, с.Дивотино,гр. Брезник,с. Видрица,с. Гърло, с.Конска, с.Режанци, с.Брезнишки извор,с. Садовик, с.Ребро,с. Бегуповци,с. Ноевци, с.Слаковци, с.Сопица, с.Велковци, с.Палилула, гр.Братановци, с.Черна гора, с.Богданов дол, с.Лесконец, с.Ковачевци, с.Сирищник, с.Светля, с.Косача, гр.Земен, с.Непразненци.Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Code Health TV
Дата на подписване 20.07.2022 г.
Дата на изтичане 31.05.2024 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват с.Аканджиево,с.Алеко Константиново,с.Баня,гр.Батак,гр.Белово,с.Бошуля,с.Братаница,с.Бъта,с.Варвара,гр.Велинград,с.Величково, гр.Ветрен, с.Ветрен дол, с.Виноградец, с.Габровица, с.Гелеменово,с.Главиница, с.Дебръщица,с.Динката, с.Добровница,гр.Долна баня,с.Драгиново, с.Драгор, с.Дъбравите, с.Елшица,с. Звъничево, с.Злокучене, с.Ивайло, с.Калугерово, с.Капитан Димитриево,с.Карабунар, с.Ковачево, гр.Костенец, с.Костенец,гр.Кричим, с.Левски,с.Мало Конаре,с.Марица, с.Мененкьово,с.Мирянци, с.Мокрище, с.Момина Клисура,с. Момин Проход,с.Огняново,гр.Пазарджик,с.Памидово,гр.Панагюрище, с.Паталеница,гр.Пещера,с.Пищигово,с.Попинци,с.Радилово, сРадуил,с. Росен, с.Сарая, с.Семичиново, гр.Септември,с.Сестримо, с.Симеоновец,с.Синитово, гр.Стрелча,гр.Съединение,с.Хаджиевос.Црънча, с.Черногорово,с.Юнаците,гр.Перник,с.Мещица,с.Вискяр,с.Дивотино,гр.Брезник,с.Видрица,с.Гърло,с.Конска,с.Режанци,с.Брезнишки извор,с.Садовик,с.Ребро,с.Бегуповци,с.Ноевци,с.Слаковци,с.Сопица,с.Велковци,с.Палилула,гр.Братановци,с.Черна гора,с.Богданов дол,с.Лесковец,с.Ковачевци,с.Сирищник,с.Светля,с.Косача,гр.Земен, с.Непразненци.Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Code Fashion TV HD
Дата на подписване 20.07.2022 г.
Дата на изтичане 31.05.2024 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват с.Аканджиево,с.Алеко Константиново,с.Баня,гр.Батак,гр.Белово,с.Бошуля,с.Братаница,с.Бъта,с.Варвара,гр.Велинград,с.Величково, гр.Ветрен, с.Ветрен дол, с.Виноградец, с.Габровица, с.Гелеменово,с.Главиница, с.Дебръщица,с.Динката, с.Добровница,гр.Долна баня,с.Драгиново, с.Драгор, с.Дъбравите, с.Елшица,с. Звъничево, с.Злокучене, с.Ивайло, с.Калугерово, с.Капитан Димитриево,с.Карабунар, с.Ковачево, гр.Костенец, с.Костенец,гр.Кричим, с.Левски,с.Мало Конаре,с.Марица, с.Мененкьово,с.Мирянци, с.Мокрище, с.Момина Клисура,с. Момин Проход,с.Огняново,гр.Пазарджик,с.Памидово,гр.Панагюрище, с.Паталеница,гр.Пещера,с.Пищигово,с.Попинци,с.Радилово, сРадуил,с. Росен, с.Сарая, с.Семичиново, гр.Септември,с.Сестримо, с.Симеоновец,с.Синитово, гр.Стрелча,гр.Съединение,с.Хаджиевос.Црънча, с.Черногорово,с.Юнаците,гр.Перник,с.Мещица,с.Вискяр,с.Дивотино,гр.Брезник,с.Видрица,с.Гърло,с.Конска,с.Режанци,с.Брезнишки извор,с.Садовик,с.Ребро,с.Бегуповци,с.Ноевци,с.Слаковци,с.Сопица,с.Велковци,с.Палилула,гр.Братановци,с.Черна гора,с.Богданов дол,с.Лесковец,с.Ковачевци,с.Сирищник,с.Светля,с.Косача,гр.Земен, с.Непразненци.Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Hit Mix Music
Дата на подписване 20.07.2022 г.
Дата на изтичане 31.05.2024 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват с.Аканджиево,с.Алеко Константиново,с.Баня,гр.Батак,гр.Белово,с.Бошуля,с.Братаница,с.Бъта,с.Варвара,гр.Велинград,с.Величково, гр.Ветрен, с.Ветрен дол, с.Виноградец, с.Габровица, с.Гелеменово,с.Главиница, с.Дебръщица,с.Динката, с.Добровница,гр.Долна баня,с.Драгиново, с.Драгор, с.Дъбравите, с.Елшица,с. Звъничево, с.Злокучене, с.Ивайло, с.Калугерово, с.Капитан Димитриево,с.Карабунар, с.Ковачево, гр.Костенец, с.Костенец,гр.Кричим, с.Левски,с.Мало Конаре,с.Марица, с.Мененкьово,с.Мирянци, с.Мокрище, с.Момина Клисура,с. Момин Проход,с.Огняново,гр.Пазарджик,с.Памидово,гр.Панагюрище, с.Паталеница,гр.Пещера,с.Пищигово,с.Попинци,с.Радилово, сРадуил,с. Росен, с.Сарая, с.Семичиново, гр.Септември,с.Сестримо, с.Симеоновец,с.Синитово, гр.Стрелча,гр.Съединение,с.Хаджиевос.Црънча, с.Черногорово,с.Юнаците,гр.Перник,с.Мещица,с.Вискяр,с.Дивотино,гр.Брезник,с.Видрица,с.Гърло,с.Конска,с.Режанци,с.Брезнишки извор,с.Садовик,с.Ребро,с.Бегуповци,с.Ноевци,с.Слаковци,с.Сопица,с.Велковци,с.Палилула,гр.Братановци,с.Черна гора,с.Богданов дол,с.Лесковец,с.Ковачевци,с.Сирищник,с.Светля,с.Косача,гр.Земен, с.Непразненци.Договор с Телевизия Евроком ООД за разпространение на ЕВРОКОМ
Дата на подписване 14.05.2021 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват
гр.Пазарджик, с.Аканджиево,с.Алеко Константиново, с.Баня, гр.Белово, с.Бошуля, с.Братаница, с.Бъта, с.Варвара, гр.Велинград, с.Величково, гр.Ветрен, с.Ветрен дол, с.Виноградец,с.Гелеменово,с. Главиница,с. Дебръщица, гр.Долна баня, с.Драгор,с.Драгиново, с.Дъбравите, с.Елшица, с.Звъничево, с.Злокучене, с.Ивайло, с.Калугерово,с. Капитан Димитриево, с.Карабунар,с. Ковачево,с.Левски,с.Лозен,с. Ляхово, с.Мало Конаре, с.Марица, с.Мененкьово,с.Мирянци, с.Мокрище, с.Момина Клисура,с.Овчеполци,с.Огняново,с. Памидово, гр.Панагюрище,с.Паталеница,гр.Пещера,с.Пищигово, с.Попинци, с.Радилово, с.Радуил,с. Росен, с.Сарая, с.Семичиново, гр.Септември,с.Сестримо, с.Симеоновец,с.Синитово,с.Хаджиево, с.Црънча,с.Черногорово,с.Щърково,с.Юнаците,гр.Костенец,с.Костенец,гр.Кричим,с.Момин Проход,гр.Съединение,с.Лесичово,с.Габровица,с.Добровница,гр.Батак,с.Стрелча, с.Говедаре, с.Перущица,с.Устина.
Договор с Телевизия Евроком ООД за разпространение на ЕКИДС
Дата на подписване 14.05.2021 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Пазарджик, с.Аканджиево,с.Алеко Константиново, с.Баня, гр.Белово, с.Бошуля, с.Братаница, с.Бъта, с.Варвара, гр.Велинград, с.Величково, гр.Ветрен, с.Ветрен дол, с.Виноградец,с.Гелеменово,с. Главиница,с. Дебръщица, гр.Долна баня, с.Драгор,с.Драгиново, с.Дъбравите, с.Елшица, с.Звъничево, с.Злокучене, с.Ивайло, с.Калугерово,с. Капитан Димитриево, с.Карабунар,с. Ковачево,с.Левски,с.Лозен,с. Ляхово, с.Мало Конаре, с.Марица, с.Мененкьово,с.Мирянци, с.Мокрище, с.Момина Клисура,с.Овчеполци,с.Огняново,с. Памидово, гр.Панагюрище,с.Паталеница,гр.Пещера,с.Пищигово, с.Попинци, с.Радилово, с.Радуил,с. Росен, с.Сарая, с.Семичиново, гр.Септември,с.Сестримо, с.Симеоновец,с.Синитово,с.Хаджиево, с.Црънча,с.Черногорово,с.Щърково,с.Юнаците,гр.Костенец,с.Костенец,гр.Кричим,с.Момин Проход,гр.Съединение,с.Лесичово,с.Габровица,с.Добровница,гр.Батак,с.Стрелча, с.Говедаре, с.Перущица,с.Устина.Договор с Invivo Entertainment LTD за разпространение на xymax
Дата на подписване 01.10.2022 г.
Дата на изтичане 30.09.2024 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват с.Аканджиево, с.Алеко Константиново, с.Баня, гр.Батак, с.Белово, с.Бошуля,с. Братаница,с. Бъта, с.Варвара, гр.Велинград, с.Величково, гр.Ветрен, с.Ветрен дол,гр. Виноградец, с.Габровица,с. Гелеменово, с.Главиница, с.Дебращица, гр.Долна баня, с.Драгор,с.Динката, с.Добровница, с.Драгиново,с.Дъбравите, с.Елшица, с.Звъничево,с.Злокучене, с.Ивайло, с.Калугерово, с.Капитан Димитриево, с.Карабунар, с.Ковачево, гр.Костенец, с.Костенец,гр.Кричим, с.Левски, с.Лесичово, с.Лозен,с. Ляхово, с.Мало Конаре,с.Марица, с.Мененкьово, с.Мирянци, с.Мокрище,с. Момина Клисура, с.Момин Проход,с.Огняново, гр.Пазарджик,с.Памидово, с.Паталеница, гр.Панагюрище, гр.Пещера, с.Пищигово, с.Попинци, с.Радилово, с.Радуил, с.Росен, с.Сарая,с. Семичиново,гр. Септември,с.Сестримо, с.Симеоновец,с.Синитево, гр.Стрелча,гр.Съединение, с.Хаджиево, с.Црънча, с.Черногорово, с.Юнаците,гр. Перник,с. Мещица, с.Вискяк, с.Дивотино,гр. Брезник,с. Видрица,с. Гърло, с.Конска, с.Режанци, с.Брезнишки извор,с. Садовик, с.Ребро,с. Бегуповци,с. Ноевци, с.Слаковци, с.Сопица, с.Велковци, с.Палилула, гр.Братановци, с.Черна гора, с.Богданов дол, с.Лесконец, с.Ковачевци, с.Сирищник, с.Светля, с.Косача, гр.Земен, с.Непразненци.Договор с Обединена Телекомуникационна Компания за разпространение на TV TOP
Дата на подписване 19.10.2020 г.
Дата на изтичане 31.10.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват България.


Договор с КАЛРТОН ИНВЕСТ ЕООД за разпространение на Б1Б СПОРТ ТВ
Дата на подписване 01.06.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват България


Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на Б ТВ
Дата на подписване 22.03.2022 г.
Дата на изтичане 30.09.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват
гр.Перник,гр.Брезник,гр.Земен,гр.Батановци,с.Мещица, с.Вискяр, с.Дивотино,,с.Видрица, , с.Гърло, с.Конска, с.Режанци, с.Брезнишки извор, с.Садовик, с.Ребро, с.Бегуновци, с.Ноевци, с.Слаковци, с.Сопица, с.Велковци, с.Папилула,  с.Черна гора, с.Богданов дол, с.Лясковец, с.Ковачевци, с.Сирищник, с.Светля, с.Косача,  с.Непразненци,с.Извор,с.Кленовик,с.Житуша,с.Горна Диканя,с.Долна Диканя,с.Дрен,сВладимир,с.Гълъбник.Договор с Пловдивска митрополия на БПЦ за разпространение на ППТВ
Дата на подписване 08.02.2022 г.
Дата на изтичане 08.02.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Перник, с.Мещица, с.Вискяр, с.Дивотино, гр.Брезник, с.Видрица, с.Гърло, с.Конска, с.Режанци, с.Брезнишки извор, с. Садовик, с.Ребро, с.Бегуновци, с.Ноевци, с.Слаковци, с.Сопица, с.Велковци, с.Палилула,гр.Батановци, с.Черна гора, Богданов дол, с.Лесковец, с.Ковачевци, с.Сирищник, с.Светля, с.Косача, гр.Земен, с.Непразненци.Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Passion XXX
Дата на подписване 20.07.2022 г.
Дата на изтичане 31.05.2024 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват с.Аканджиево, с.Алеко Константиново, с.Баня, гр.Батак, с.Белово, с.Бошуля,с. Братаница,с. Бъта, с.Варвара, гр.Велинград, с.Величково, гр.Ветрен, с.Ветрен дол,гр. Виноградец, с.Габровица,с. Гелеменово, с.Главиница, с.Дебращица, гр.Долна баня, с.Драгор,с.Динката, с.Добровница, с.Драгиново,с.Дъбравите, с.Елшица, с.Звъничево,с.Злокучене, с.Ивайло, с.Калугерово, с.Капитан Димитриево, с.Карабунар, с.Ковачево, гр.Костенец, с.Костенец,гр.Кричим, с.Левски, с.Лесичово, с.Лозен,с. Ляхово, с.Мало Конаре,с.Марица, с.Мененкьово, с.Мирянци, с.Мокрище,с. Момина Клисура, с.Момин Проход,с.Огняново, гр.Пазарджик,с.Памидово, с.Паталеница, гр.Панагюрище, гр.Пещера, с.Пищигово, с.Попинци, с.Радилово, с.Радуил, с.Росен, с.Сарая,с. Семичиново,гр. Септември,с.Сестримо, с.Симеоновец,с.Синитево, гр.Стрелча,гр.Съединение, с.Хаджиево, с.Црънча, с.Черногорово, с.Юнаците,гр. Перник,с. Мещица, с.Вискяк, с.Дивотино,гр. Брезник,с. Видрица,с. Гърло, с.Конска, с.Режанци, с.Брезнишки извор,с. Садовик, с.Ребро,с. Бегуповци,с. Ноевци, с.Слаковци, с.Сопица, с.Велковци, с.Палилула, гр.Братановци, с.Черна гора, с.Богданов дол, с.Лесконец, с.Ковачевци, с.Сирищник, с.Светля, с.Косача, гр.Земен, с.Непразненци.Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Passion XXX 2
Дата на подписване 20.07.2022 г.
Дата на изтичане 31.05.2024 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват с.Аканджиево, с.Алеко Константиново, с.Баня, гр.Батак, с.Белово, с.Бошуля,с. Братаница,с. Бъта, с.Варвара, гр.Велинград, с.Величково, гр.Ветрен, с.Ветрен дол,гр. Виноградец, с.Габровица,с. Гелеменово, с.Главиница, с.Дебращица, гр.Долна баня, с.Драгор,с.Динката, с.Добровница, с.Драгиново,с.Дъбравите, с.Елшица, с.Звъничево,с.Злокучене, с.Ивайло, с.Калугерово, с.Капитан Димитриево, с.Карабунар, с.Ковачево, гр.Костенец, с.Костенец,гр.Кричим, с.Левски, с.Лесичово, с.Лозен,с. Ляхово, с.Мало Конаре,с.Марица, с.Мененкьово, с.Мирянци, с.Мокрище,с. Момина Клисура, с.Момин Проход,с.Огняново, гр.Пазарджик,с.Памидово, с.Паталеница, гр.Панагюрище, гр.Пещера, с.Пищигово, с.Попинци, с.Радилово, с.Радуил, с.Росен, с.Сарая,с. Семичиново,гр. Септември,с.Сестримо, с.Симеоновец,с.Синитево, гр.Стрелча,гр.Съединение, с.Хаджиево, с.Црънча, с.Черногорово, с.Юнаците,гр. Перник,с. Мещица, с.Вискяк, с.Дивотино,гр. Брезник,с. Видрица,с. Гърло, с.Конска, с.Режанци, с.Брезнишки извор,с. Садовик, с.Ребро,с. Бегуповци,с. Ноевци, с.Слаковци, с.Сопица, с.Велковци, с.Палилула, гр.Братановци, с.Черна гора, с.Богданов дол, с.Лесконец, с.Ковачевци, с.Сирищник, с.Светля, с.Косача, гр.Земен, с.Непразненци.Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Moviestar
Дата на подписване 20.07.2022 г.
Дата на изтичане 31.05.2024 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват с.Аканджиево, с.Алеко Константиново, с.Баня, гр.Батак, с.Белово, с.Бошуля,с. Братаница,с. Бъта, с.Варвара, гр.Велинград, с.Величково, гр.Ветрен, с.Ветрен дол,гр. Виноградец, с.Габровица,с. Гелеменово, с.Главиница, с.Дебращица, гр.Долна баня, с.Драгор,с.Динката, с.Добровница, с.Драгиново,с.Дъбравите, с.Елшица, с.Звъничево,с.Злокучене, с.Ивайло, с.Калугерово, с.Капитан Димитриево, с.Карабунар, с.Ковачево, гр.Костенец, с.Костенец,гр.Кричим, с.Левски, с.Лесичово, с.Лозен,с. Ляхово, с.Мало Конаре,с.Марица, с.Мененкьово, с.Мирянци, с.Мокрище,с. Момина Клисура, с.Момин Проход,с.Огняново, гр.Пазарджик,с.Памидово, с.Паталеница, гр.Панагюрище, гр.Пещера, с.Пищигово, с.Попинци, с.Радилово, с.Радуил, с.Росен, с.Сарая,с. Семичиново,гр. Септември,с.Сестримо, с.Симеоновец,с.Синитево, гр.Стрелча,гр.Съединение, с.Хаджиево, с.Црънча, с.Черногорово, с.Юнаците,гр. Перник,с. Мещица, с.Вискяк, с.Дивотино,гр. Брезник,с. Видрица,с. Гърло, с.Конска, с.Режанци, с.Брезнишки извор,с. Садовик, с.Ребро,с. Бегуповци,с. Ноевци, с.Слаковци, с.Сопица, с.Велковци, с.Палилула, гр.Братановци, с.Черна гора, с.Богданов дол, с.Лесконец, с.Ковачевци, с.Сирищник, с.Светля, с.Косача, гр.Земен, с.Непразненци.Договор с English Club LLC за разпространение на English Club TV HD
Дата на подписване 01.06.2022 г.
Продължителност в години 2
Пакет Цифров
Териториален обхват с.Аканджиево, с.Алеко Константиново, с.Баня, гр.Батак, с.Белово, с.Бошуля,с. Братаница,с. Бъта, с.Варвара, гр.Велинград, с.Величково, гр.Ветрен, с.Ветрен дол,гр. Виноградец, с.Габровица,с. Гелеменово, с.Главиница, с.Дебращица, гр.Долна баня, с.Драгор,с.Динката, с.Добровница, с.Драгиново,с.Дъбравите, с.Елшица, с.Звъничево,с.Злокучене, с.Ивайло, с.Калугерово, с.Капитан Димитриево, с.Карабунар, с.Ковачево, гр.Костенец, с.Костенец,гр.Кричим, с.Левски, с.Лесичово, с.Лозен,с. Ляхово, с.Мало Конаре,с.Марица, с.Мененкьово, с.Мирянци, с.Мокрище,с. Момина Клисура, с.Момин Проход,с.Огняново, гр.Пазарджик,с.Памидово, с.Паталеница, гр.Панагюрище, гр.Пещера, с.Пищигово, с.Попинци, с.Радилово, с.Радуил, с.Росен, с.Сарая,с. Семичиново,гр. Септември,с.Сестримо, с.Симеоновец,с.Синитево, гр.Стрелча,гр.Съединение, с.Хаджиево, с.Црънча, с.Черногорово, с.Юнаците,гр. Перник,с. Мещица, с.Вискяк, с.Дивотино,гр. Брезник,с. Видрица,с. Гърло, с.Конска, с.Режанци, с.Брезнишки извор,с. Садовик, с.Ребро,с. Бегуповци,с. Ноевци, с.Слаковци, с.Сопица, с.Велковци, с.Палилула, гр.Братановци, с.Черна гора, с.Богданов дол, с.Лесконец, с.Ковачевци, с.Сирищник, с.Светля, с.Косача, гр.Земен, с.Непразненци.Договор с Al-Jazeera Balkans d.o.o за разпространение на Al-Jazeera Balkans
Дата на подписване 01.01.2022 г.
Продължителност в години 3
Пакет Цифров
Териториален обхват БългарияДоговор с Балкан Вижън 21 за разпространение на ТV 999
Дата на подписване 08.12.2023 г.
Дата на изтичане 31.12.2024 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Пазарджик,Софийска и Пловдивска област,Перник и областта.Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Roma tv/Pay-Per-View
Дата на подписване 01.04.2022 г.
Дата на изтичане 31.03.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват с.Аканджиево, с.Алеко Константиново, с.Баня, гр.Батак, с.Белово, с.Бошуля,с. Братаница,с. Бъта, с.Варвара, гр.Велинград, с.Величково, гр.Ветрен, с.Ветрен дол,гр. Виноградец, с.Габровица,с. Гелеменово, с.Главиница, с.Дебращица, гр.Долна баня, с.Драгор,с.Динката, с.Добровница, с.Драгиново,с.Дъбравите, с.Елшица, с.Звъничево,с.Злокучене, с.Ивайло, с.Калугерово, с.Капитан Димитриево, с.Карабунар, с.Ковачево, гр.Костенец, с.Костенец,гр.Кричим, с.Левски, с.Лесичово, с.Лозен,с. Ляхово, с.Мало Конаре,с.Марица, с.Мененкьово, с.Мирянци, с.Мокрище,с. Момина Клисура, с.Момин Проход,с.Огняново, гр.Пазарджик,с.Памидово, с.Паталеница, гр.Панагюрище, гр.Пещера, с.Пищигово, с.Попинци, с.Радилово, с.Радуил, с.Росен, с.Сарая,с. Семичиново,гр. Септември,с.Сестримо, с.Симеоновец,с.Синитево, гр.Стрелча,гр.Съединение, с.Хаджиево, с.Црънча, с.Черногорово, с.Юнаците,гр. Перник,с. Мещица, с.Вискяк, с.Дивотино,гр. Брезник,с. Видрица,с. Гърло, с.Конска, с.Режанци, с.Брезнишки извор,с. Садовик, с.Ребро,с. Бегуповци,с. Ноевци, с.Слаковци, с.Сопица, с.Велковци, с.Палилула, гр.Братановци, с.Черна гора, с.Богданов дол, с.Лесконец, с.Ковачевци, с.Сирищник, с.Светля, с.Косача, гр.Земен, с.Непразненци.Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на bTV COMEDY
Дата на подписване 22.03.2022 г.
Дата на изтичане 30.09.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Перник,гр.Брезник,гр.Земен,гр.Батановци,с.Мещица, с.Вискяр, с.Дивотино,,с.Видрица, , с.Гърло, с.Конска, с.Режанци, с.Брезнишки извор, с.Садовик, с.Ребро, с.Бегуновци, с.Ноевци, с.Слаковци, с.Сопица, с.Велковци, с.Папилула,  с.Черна гора, с.Богданов дол, с.Лясковец, с.Ковачевци, с.Сирищник, с.Светля, с.Косача,  с.Непразненци,с.Извор,с.Кленовик,с.Житуша,с.Горна Диканя,с.Долна Диканя,с.Дрен,сВладимир,с.Гълъбник.Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на bTV CINEMA
Дата на подписване 22.03.2022 г.
Дата на изтичане 30.09.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Перник,гр.Брезник,гр.Земен,гр.Батановци,с.Мещица, с.Вискяр, с.Дивотино,,с.Видрица, , с.Гърло, с.Конска, с.Режанци, с.Брезнишки извор, с.Садовик, с.Ребро, с.Бегуновци, с.Ноевци, с.Слаковци, с.Сопица, с.Велковци, с.Папилула,  с.Черна гора, с.Богданов дол, с.Лясковец, с.Ковачевци, с.Сирищник, с.Светля, с.Косача,  с.Непразненци,с.Извор,с.Кленовик,с.Житуша,с.Горна Диканя,с.Долна Диканя,с.Дрен,сВладимир,с.Гълъбник.Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на bTV Action
Дата на подписване 22.03.2022 г.
Дата на изтичане 30.09.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Перник,гр.Брезник,гр.Земен,гр.Батановци,с.Мещица, с.Вискяр, с.Дивотино,,с.Видрица, , с.Гърло, с.Конска, с.Режанци, с.Брезнишки извор, с.Садовик, с.Ребро, с.Бегуновци, с.Ноевци, с.Слаковци, с.Сопица, с.Велковци, с.Папилула,  с.Черна гора, с.Богданов дол, с.Лясковец, с.Ковачевци, с.Сирищник, с.Светля, с.Косача,  с.Непразненци,с.Извор,с.Кленовик,с.Житуша,с.Горна Диканя,с.Долна Диканя,с.Дрен,сВладимир,с.Гълъбник.Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на RING
Дата на подписване 22.03.2022 г.
Дата на изтичане 30.09.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Перник,гр.Брезник,гр.Земен,гр.Батановци,с.Мещица, с.Вискяр, с.Дивотино,,с.Видрица, , с.Гърло, с.Конска, с.Режанци, с.Брезнишки извор, с.Садовик, с.Ребро, с.Бегуновци, с.Ноевци, с.Слаковци, с.Сопица, с.Велковци, с.Папилула,  с.Черна гора, с.Богданов дол, с.Лясковец, с.Ковачевци, с.Сирищник, с.Светля, с.Косача,  с.Непразненци,с.Извор,с.Кленовик,с.Житуша,с.Горна Диканя,с.Долна Диканя,с.Дрен,сВладимир,с.Гълъбник.Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на bTV STORY
Дата на подписване 22.03.2022 г.
Дата на изтичане 30.09.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Перник,гр.Брезник,гр.Земен,гр.Батановци,с.Мещица, с.Вискяр, с.Дивотино,,с.Видрица, , с.Гърло, с.Конска, с.Режанци, с.Брезнишки извор, с.Садовик, с.Ребро, с.Бегуновци, с.Ноевци, с.Слаковци, с.Сопица, с.Велковци, с.Папилула,  с.Черна гора, с.Богданов дол, с.Лясковец, с.Ковачевци, с.Сирищник, с.Светля, с.Косача,  с.Непразненци,с.Извор,с.Кленовик,с.Житуша,с.Горна Диканя,с.Долна Диканя,с.Дрен,сВладимир,с.Гълъбник.Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на bTV HD
Дата на подписване 22.03.2022 г.
Дата на изтичане 30.09.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Перник,гр.Брезник,гр.Земен,гр.Батановци,с.Мещица, с.Вискяр, с.Дивотино,,с.Видрица, , с.Гърло, с.Конска, с.Режанци, с.Брезнишки извор, с.Садовик, с.Ребро, с.Бегуновци, с.Ноевци, с.Слаковци, с.Сопица, с.Велковци, с.Папилула,  с.Черна гора, с.Богданов дол, с.Лясковец, с.Ковачевци, с.Сирищник, с.Светля, с.Косача,  с.Непразненци,с.Извор,с.Кленовик,с.Житуша,с.Горна Диканя,с.Долна Диканя,с.Дрен,сВладимир,с.Гълъбник.Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на bTV Action HD
Дата на подписване 22.03.2022 г.
Дата на изтичане 30.09.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Перник,гр.Брезник,гр.Земен,гр.Батановци,с.Мещица, с.Вискяр, с.Дивотино,,с.Видрица, , с.Гърло, с.Конска, с.Режанци, с.Брезнишки извор, с.Садовик, с.Ребро, с.Бегуновци, с.Ноевци, с.Слаковци, с.Сопица, с.Велковци, с.Папилула,  с.Черна гора, с.Богданов дол, с.Лясковец, с.Ковачевци, с.Сирищник, с.Светля, с.Косача,  с.Непразненци,с.Извор,с.Кленовик,с.Житуша,с.Горна Диканя,с.Долна Диканя,с.Дрен,сВладимир,с.Гълъбник.Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на btv cinema HD
Дата на подписване 22.03.2022 г.
Дата на изтичане 30.09.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Перник,гр.Брезник,гр.Земен,гр.Батановци,с.Мещица, с.Вискяр, с.Дивотино,,с.Видрица, , с.Гърло, с.Конска, с.Режанци, с.Брезнишки извор, с.Садовик, с.Ребро, с.Бегуновци, с.Ноевци, с.Слаковци, с.Сопица, с.Велковци, с.Папилула,  с.Черна гора, с.Богданов дол, с.Лясковец, с.Ковачевци, с.Сирищник, с.Светля, с.Косача,  с.Непразненци,с.Извор,с.Кленовик,с.Житуша,с.Горна Диканя,с.Долна Диканя,с.Дрен,сВладимир,с.Гълъбник.Договор с Invivo Entertainment LTD за разпространение на xymix
Дата на подписване 01.10.2022 г.
Дата на изтичане 30.09.2024 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват с.Аканджиево, с.Алеко Константиново, с.Баня, гр.Батак, с.Белово, с.Бошуля,с. Братаница,с. Бъта, с.Варвара, гр.Велинград, с.Величково, гр.Ветрен, с.Ветрен дол,гр. Виноградец, с.Габровица,с. Гелеменово, с.Главиница, с.Дебращица, гр.Долна баня, с.Драгор,с.Динката, с.Добровница, с.Драгиново,с.Дъбравите, с.Елшица, с.Звъничево,с.Злокучене, с.Ивайло, с.Калугерово, с.Капитан Димитриево, с.Карабунар, с.Ковачево, гр.Костенец, с.Костенец,гр.Кричим, с.Левски, с.Лесичово, с.Лозен,с. Ляхово, с.Мало Конаре,с.Марица, с.Мененкьово, с.Мирянци, с.Мокрище,с. Момина Клисура, с.Момин Проход,с.Огняново, гр.Пазарджик,с.Памидово, с.Паталеница, гр.Панагюрище, гр.Пещера, с.Пищигово, с.Попинци, с.Радилово, с.Радуил, с.Росен, с.Сарая,с. Семичиново,гр. Септември,с.Сестримо, с.Симеоновец,с.Синитево, гр.Стрелча,гр.Съединение, с.Хаджиево, с.Црънча, с.Черногорово, с.Юнаците,гр. Перник,с. Мещица, с.Вискяк, с.Дивотино,гр. Брезник,с. Видрица,с. Гърло, с.Конска, с.Режанци, с.Брезнишки извор,с. Садовик, с.Ребро,с. Бегуповци,с. Ноевци, с.Слаковци, с.Сопица, с.Велковци, с.Палилула, гр.Братановци, с.Черна гора, с.Богданов дол, с.Лесконец, с.Ковачевци, с.Сирищник, с.Светля, с.Косача, гр.Земен, с.Непразненци.Договор с Invivo Entertainment LTD за разпространение на xyplus
Дата на подписване 01.10.2022 г.
Дата на изтичане 30.09.2024 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват с.Аканджиево, с.Алеко Константиново, с.Баня, гр.Батак, с.Белово, с.Бошуля,с. Братаница,с. Бъта, с.Варвара, гр.Велинград, с.Величково, гр.Ветрен, с.Ветрен дол,гр. Виноградец, с.Габровица,с. Гелеменово, с.Главиница, с.Дебращица, гр.Долна баня, с.Драгор,с.Динката, с.Добровница, с.Драгиново,с.Дъбравите, с.Елшица, с.Звъничево,с.Злокучене, с.Ивайло, с.Калугерово, с.Капитан Димитриево, с.Карабунар, с.Ковачево, гр.Костенец, с.Костенец,гр.Кричим, с.Левски, с.Лесичово, с.Лозен,с. Ляхово, с.Мало Конаре,с.Марица, с.Мененкьово, с.Мирянци, с.Мокрище,с. Момина Клисура, с.Момин Проход,с.Огняново, гр.Пазарджик,с.Памидово, с.Паталеница, гр.Панагюрище, гр.Пещера, с.Пищигово, с.Попинци, с.Радилово, с.Радуил, с.Росен, с.Сарая,с. Семичиново,гр. Септември,с.Сестримо, с.Симеоновец,с.Синитево, гр.Стрелча,гр.Съединение, с.Хаджиево, с.Црънча, с.Черногорово, с.Юнаците,гр. Перник,с. Мещица, с.Вискяк, с.Дивотино,гр. Брезник,с. Видрица,с. Гърло, с.Конска, с.Режанци, с.Брезнишки извор,с. Садовик, с.Ребро,с. Бегуповци,с. Ноевци, с.Слаковци, с.Сопица, с.Велковци, с.Палилула, гр.Братановци, с.Черна гора, с.Богданов дол, с.Лесконец, с.Ковачевци, с.Сирищник, с.Светля, с.Косача, гр.Земен, с.Непразненци.Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Discovery Channel
Дата на подписване 22.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Пазарджик и областта, Софийска област, Пловдивска област, гр. Перник и областта.


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на TLC
Дата на подписване 22.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Пазарджик и областта, Софийска област, Пловдивска област, гр. Перник и областта.Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Animal Planet
Дата на подписване 22.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Пазарджик и областта, Софийска област, Пловдивска област, гр. Перник и областта.Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Eurosport 2 HD/SD
Дата на подписване 22.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Пазарджик и областта, Софийска област, Пловдивска област, гр. Перник и областта.Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Eurosport HD/SD
Дата на подписване 22.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Пазарджик и областта, Софийска област, Пловдивска област, гр. Перник и областта.Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на HGTV
Дата на подписване 22.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Пазарджик и областта, Софийска област, Пловдивска област, гр. Перник и областта.Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Travel Channel
Дата на подписване 22.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Пазарджик и областта, Софийска област, Пловдивска област, гр. Перник и областта.Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на ID: Investigation
Дата на подписване 22.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Пазарджик и областта, Софийска област, Пловдивска област, гр. Перник и областта.Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Food Network SD / HD
Дата на подписване 22.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Пазарджик и областта, Софийска област, Пловдивска област, гр. Перник и областта.Договор с Mediawan Thematics за разпространение на Chasse & Peche
Дата на подписване 01.03.2023 г.
Дата на изтичане 28.02.2025 г.
Териториален обхват България


Договор с AETN UK (AETN) за разпространение на History HD
Дата на подписване 01.01.2023 г.
Продължителност в години 4
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват БългарияДоговор с AETN UK (AETN) за разпространение на Crime & Investigation HD
Дата на подписване 23.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2026 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват  България


Договор с АГЕНЦИЯ АТЛАНТИК ЕООД за разпространение на MAGIC TV
Дата на подписване 04.03.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Териториален обхват гр.Пазарджик, с.Долна баня, гр.Белово, с.Звъничево, с.Мокрище, с.Братаница, с.Радилово, с.Симеоновец, с.Семчиново, гр.Виноградец, с.Бъта, с.Попинци, с.Карабунар, с.Черногорово, с.Елшица, с.Ковачево, с.Ветрен дол,с.Варвара, с.Малко Конаре, с.Калугерово, с.Ляхово, с.Бошуля, с.Марица,с.Главиница, с.Ивайло, с.Мененкьово, с.Аканджиево, гр.Ветрен, с.Капитан Димитриево, с.Огняново, с.Мирянци, с.Синитево,
с. Хаджиево, с.Злокучене, с.Памидово, с.Црънча,с. Паталеница,с.Сарая, с.Драгор, с.Гелеменово, с.Дебращица, с.Левски, с.Баня, с.Алеко Константиново, гр.Велинград, гр.Септември, гр.Пещера, с.Сестримо, с.Панагюрище, с.Величково, с.Юнаците, с.Пищигово, с.Лозен, гр.Кричим, гр.Батак, с.Динката,с. Дъбравите,с. Момина клисура, гр.Костенец, с.Костенец,с.Радул,с. Момин проход, гр.Съединение, гр.Перник, с.Мещица, с.Вискяр, с.Дивотино, гр.Брезник, с.Видрица, с.Гърло, с.Конска, с.Режанци, с.Брезнишки извор, с.Садовик, с.Ребро, с.Бегуновци, с.Ноевци, с.Слаковци, с.Сопица, с.Велковци, с.Батановци, с.Черна гора, с.Богданов дол,с. Лесковец, с.Ковачевци,с. Сирищник, с.Светля, с.Косача, гр.Земен,с.Непразненци.Договор с РАДИО ВЕСЕЛИНА ЕАД за разпространение на THE VOICE TV
Дата на подписване 04.03.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Териториален обхват гр.Пазарджик, с.Долна баня, гр.Белово, с.Звъничево, с.Мокрище, с.Братаница, с.Радилово, с.Симеоновец, с.Семчиново, гр.Виноградец, с.Бъта, с.Попинци, с.Карабунар, с.Черногорово, с.Елшица, с.Ковачево, с.Ветрен дол,с.Варвара, с.Малко Конаре, с.Калугерово, с.Ляхово, с.Бошуля, с.Марица,с.Главиница, с.Ивайло, с.Мененкьово, с.Аканджиево, гр.Ветрен, с.Капитан Димитриево, с.Огняново, с.Мирянци, с.Синитево,
с. Хаджиево, с.Злокучене, с.Памидово, с.Црънча,с. Паталеница,с.Сарая, с.Драгор, с.Гелеменово, с.Дебращица, с.Левски, с.Баня, с.Алеко Константиново, гр.Велинград, гр.Септември, гр.Пещера, с.Сестримо, с.Панагюрище, с.Величково, с.Юнаците, с.Пищигово, с.Лозен, гр.Кричим, гр.Батак, с.Динката,с. Дъбравите,с. Момина клисура, гр.Костенец, с.Костенец,с.Радул,с. Момин проход, гр.Съединение, гр.Перник, с.Мещица, с.Вискяр, с.Дивотино, гр.Брезник, с.Видрица, с.Гърло, с.Конска, с.Режанци, с.Брезнишки извор, с.Садовик, с.Ребро, с.Бегуновци, с.Ноевци, с.Слаковци, с.Сопица, с.Велковци, с.Батановци, с.Черна гора, с.Богданов дол,с. Лесковец, с.Ковачевци,с. Сирищник, с.Светля, с.Косача, гр.Земен,с.Непразненци.Договор с ОБЕДИНЕНА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ за разпространение на TV TOP
Дата на подписване 19.10.2020 г.
Дата на изтичане 31.10.2024 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват България


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на PinkoClub
Дата на подписване 20.07.2022 г.
Дата на изтичане 31.05.2024 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват с.Аканджиево, с.Алеко Константиново, с.Баня, гр.Батак, с.Белово, с.Бошуля,с. Братаница,с. Бъта, с.Варвара, гр.Велинград, с.Величково, гр.Ветрен, с.Ветрен дол,гр. Виноградец, с.Габровица,с. Гелеменово, с.Главиница, с.Дебращица, гр.Долна баня, с.Драгор,с.Динката, с.Добровница, с.Драгиново,с.Дъбравите, с.Елшица, с.Звъничево,с.Злокучене, с.Ивайло, с.Калугерово, с.Капитан Димитриево, с.Карабунар, с.Ковачево, гр.Костенец, с.Костенец,гр.Кричим, с.Левски, с.Лесичово, с.Лозен,с. Ляхово, с.Мало Конаре,с.Марица, с.Мененкьово, с.Мирянци, с.Мокрище,с. Момина Клисура, с.Момин Проход,с.Огняново, гр.Пазарджик,с.Памидово, с.Паталеница, гр.Панагюрище, гр.Пещера, с.Пищигово, с.Попинци, с.Радилово, с.Радуил, с.Росен, с.Сарая,с. Семичиново,гр. Септември,с.Сестримо, с.Симеоновец,с.Синитево, гр.Стрелча,гр.Съединение, с.Хаджиево, с.Црънча, с.Черногорово, с.Юнаците,гр. Перник,с. Мещица, с.Вискяк, с.Дивотино,гр. Брезник,с. Видрица,с. Гърло, с.Конска, с.Режанци, с.Брезнишки извор,с. Садовик, с.Ребро,с. Бегуповци,с. Ноевци, с.Слаковци, с.Сопица, с.Велковци, с.Палилула, гр.Братановци, с.Черна гора, с.Богданов дол, с.Лесконец, с.Ковачевци, с.Сирищник, с.Светля, с.Косача, гр.Земен, с.Непразненци.Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Centox Cento
Дата на подписване 20.07.2022 г.
Дата на изтичане 31.05.2024 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват с.Аканджиево, с.Алеко Константиново, с.Баня, гр.Батак, с.Белово, с.Бошуля,с. Братаница,с. Бъта, с.Варвара, гр.Велинград, с.Величково, гр.Ветрен, с.Ветрен дол,гр. Виноградец, с.Габровица,с. Гелеменово, с.Главиница, с.Дебращица, гр.Долна баня, с.Драгор,с.Динката, с.Добровница, с.Драгиново,с.Дъбравите, с.Елшица, с.Звъничево,с.Злокучене, с.Ивайло, с.Калугерово, с.Капитан Димитриево, с.Карабунар, с.Ковачево, гр.Костенец, с.Костенец,гр.Кричим, с.Левски, с.Лесичово, с.Лозен,с. Ляхово, с.Мало Конаре,с.Марица, с.Мененкьово, с.Мирянци, с.Мокрище,с. Момина Клисура, с.Момин Проход,с.Огняново, гр.Пазарджик,с.Памидово, с.Паталеница, гр.Панагюрище, гр.Пещера, с.Пищигово, с.Попинци, с.Радилово, с.Радуил, с.Росен, с.Сарая,с. Семичиново,гр. Септември,с.Сестримо, с.Симеоновец,с.Синитево, гр.Стрелча,гр.Съединение, с.Хаджиево, с.Црънча, с.Черногорово, с.Юнаците,гр. Перник,с. Мещица, с.Вискяк, с.Дивотино,гр. Брезник,с. Видрица,с. Гърло, с.Конска, с.Режанци, с.Брезнишки извор,с. Садовик, с.Ребро,с. Бегуповци,с. Ноевци, с.Слаковци, с.Сопица, с.Велковци, с.Палилула, гр.Братановци, с.Черна гора, с.Богданов дол, с.Лесконец, с.Ковачевци, с.Сирищник, с.Светля, с.Косача, гр.Земен, с.Непразненци.Договор с НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД за разпространение на DIEMA SPORT 3
Дата на подписване 17.06.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Пазарджик, с.Долна баня, гр.Белово, с.Звъничево, с.Мокрище, с.Братаница, с.Радилово, с.Симеоновец, с.Семчиново, гр.Виноградец, с.Бъта, с.Попинци, с.Карабунар, с.Черногорово, с.Елшица, с.Ковачево, с.Ветрен дол,с.Варвара, с.Малко Конаре, с.Калугерово, с.Ляхово, с.Бошуля, с.Марица,с.Главиница, с.Ивайло, с.Мененкьово, с.Аканджиево, гр.Ветрен, с.Капитан Димитриево, с.Огняново, с.Мирянци, с.Синитево,
с. Хаджиево, с.Злокучене, с.Памидово, с.Црънча,с. Паталеница,с.Сарая, с.Драгор, с.Гелеменово, с.Дебращица, с.Левски, с.Баня, с.Алеко Константиново, гр.Велинград, гр.Септември, гр.Пещера, с.Сестримо, с.Панагюрище, с.Величково, с.Юнаците, с.Пищигово, с.Лозен, гр.Кричим, гр.Батак, с.Динката,с. Дъбравите,с. Момина клисура, гр.Костенец, с.Костенец,с.Радул,с. Момин проход, гр.Съединение, гр.Перник, с.Мещица, с.Вискяр, с.Дивотино, гр.Брезник, с.Видрица, с.Гърло, с.Конска, с.Режанци, с.Брезнишки извор, с.Садовик, с.Ребро, с.Бегуновци, с.Ноевци, с.Слаковци, с.Сопица, с.Велковци, с.Батановци, с.Черна гора, с.Богданов дол,с. Лесковец, с.Ковачевци,с. Сирищник, с.Светля, с.Косача, гр.Земен,с.Непразненци.Договор с НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД за разпространение на NOVA NEWS
Дата на подписване 04.03.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Пазарджик, с.Долна баня, гр.Белово, с.Звъничево, с.Мокрище, с.Братаница, с.Радилово, с.Симеоновец, с.Семчиново, гр.Виноградец, с.Бъта, с.Попинци, с.Карабунар, с.Черногорово, с.Елшица, с.Ковачево, с.Ветрен дол,с.Варвара, с.Малко Конаре, с.Калугерово, с.Ляхово, с.Бошуля, с.Марица,с.Главиница, с.Ивайло, с.Мененкьово, с.Аканджиево, гр.Ветрен, с.Капитан Димитриево, с.Огняново, с.Мирянци, с.Синитево,
с. Хаджиево, с.Злокучене, с.Памидово, с.Црънча,с. Паталеница,с.Сарая, с.Драгор, с.Гелеменово, с.Дебращица, с.Левски, с.Баня, с.Алеко Константиново, гр.Велинград, гр.Септември, гр.Пещера, с.Сестримо, с.Панагюрище, с.Величково, с.Юнаците, с.Пищигово, с.Лозен, гр.Кричим, гр.Батак, с.Динката,с. Дъбравите,с. Момина клисура, гр.Костенец, с.Костенец,с.Радул,с. Момин проход, гр.Съединение, гр.Перник, с.Мещица, с.Вискяр, с.Дивотино, гр.Брезник, с.Видрица, с.Гърло, с.Конска, с.Режанци, с.Брезнишки извор, с.Садовик, с.Ребро, с.Бегуновци, с.Ноевци, с.Слаковци, с.Сопица, с.Велковци, с.Батановци, с.Черна гора, с.Богданов дол,с. Лесковец, с.Ковачевци,с. Сирищник, с.Светля, с.Косача, гр.Земен,с.Непразненци.Договор с НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД за разпространение на НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
Дата на подписване 04.03.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват
гр.Пазарджик, с.Долна баня, гр.Белово, с.Звъничево, с.Мокрище, с.Братаница, с.Радилово, с.Симеоновец, с.Семчиново, гр.Виноградец, с.Бъта, с.Попинци, с.Карабунар, с.Черногорово, с.Елшица, с.Ковачево, с.Ветрен дол,с.Варвара, с.Малко Конаре, с.Калугерово, с.Ляхово, с.Бошуля, с.Марица,с.Главиница, с.Ивайло, с.Мененкьово, с.Аканджиево, гр.Ветрен, с.Капитан Димитриево, с.Огняново, с.Мирянци, с.Синитево,
с. Хаджиево, с.Злокучене, с.Памидово, с.Црънча,с. Паталеница,с.Сарая, с.Драгор, с.Гелеменово, с.Дебращица, с.Левски, с.Баня, с.Алеко Константиново, гр.Велинград, гр.Септември, гр.Пещера, с.Сестримо, с.Панагюрище, с.Величково, с.Юнаците, с.Пищигово, с.Лозен, гр.Кричим, гр.Батак, с.Динката,с. Дъбравите,с. Момина клисура, гр.Костенец, с.Костенец,с.Радул,с. Момин проход, гр.Съединение, гр.Перник, с.Мещица, с.Вискяр, с.Дивотино, гр.Брезник, с.Видрица, с.Гърло, с.Конска, с.Режанци, с.Брезнишки извор, с.Садовик, с.Ребро, с.Бегуновци, с.Ноевци, с.Слаковци, с.Сопица, с.Велковци, с.Батановци, с.Черна гора, с.Богданов дол,с. Лесковец, с.Ковачевци,с. Сирищник, с.Светля, с.Косача, гр.Земен,с.Непразненци.Договор с НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД за разпространение на Диема
Дата на подписване 04.03.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Пазарджик, с.Долна баня, гр.Белово, с.Звъничево, с.Мокрище, с.Братаница, с.Радилово, с.Симеоновец, с.Семчиново, гр.Виноградец, с.Бъта, с.Попинци, с.Карабунар, с.Черногорово, с.Елшица, с.Ковачево, с.Ветрен дол,с.Варвара, с.Малко Конаре, с.Калугерово, с.Ляхово, с.Бошуля, с.Марица,с.Главиница, с.Ивайло, с.Мененкьово, с.Аканджиево, гр.Ветрен, с.Капитан Димитриево, с.Огняново, с.Мирянци, с.Синитево,
с. Хаджиево, с.Злокучене, с.Памидово, с.Црънча,с. Паталеница,с.Сарая, с.Драгор, с.Гелеменово, с.Дебращица, с.Левски, с.Баня, с.Алеко Константиново, гр.Велинград, гр.Септември, гр.Пещера, с.Сестримо, с.Панагюрище, с.Величково, с.Юнаците, с.Пищигово, с.Лозен, гр.Кричим, гр.Батак, с.Динката,с. Дъбравите,с. Момина клисура, гр.Костенец, с.Костенец,с.Радул,с. Момин проход, гр.Съединение, гр.Перник, с.Мещица, с.Вискяр, с.Дивотино, гр.Брезник, с.Видрица, с.Гърло, с.Конска, с.Режанци, с.Брезнишки извор, с.Садовик, с.Ребро, с.Бегуновци, с.Ноевци, с.Слаковци, с.Сопица, с.Велковци, с.Батановци, с.Черна гора, с.Богданов дол,с. Лесковец, с.Ковачевци,с. Сирищник, с.Светля, с.Косача, гр.Земен,с.Непразненци.Договор с НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД за разпространение на ДИЕМА ФЕМИЛИ
Дата на подписване 04.03.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Пазарджик, с.Долна баня, гр.Белово, с.Звъничево, с.Мокрище, с.Братаница, с.Радилово, с.Симеоновец, с.Семчиново, гр.Виноградец, с.Бъта, с.Попинци, с.Карабунар, с.Черногорово, с.Елшица, с.Ковачево, с.Ветрен дол,с.Варвара, с.Малко Конаре, с.Калугерово, с.Ляхово, с.Бошуля, с.Марица,с.Главиница, с.Ивайло, с.Мененкьово, с.Аканджиево, гр.Ветрен, с.Капитан Димитриево, с.Огняново, с.Мирянци, с.Синитево,
с. Хаджиево, с.Злокучене, с.Памидово, с.Црънча,с. Паталеница,с.Сарая, с.Драгор, с.Гелеменово, с.Дебращица, с.Левски, с.Баня, с.Алеко Константиново, гр.Велинград, гр.Септември, гр.Пещера, с.Сестримо, с.Панагюрище, с.Величково, с.Юнаците, с.Пищигово, с.Лозен, гр.Кричим, гр.Батак, с.Динката,с. Дъбравите,с. Момина клисура, гр.Костенец, с.Костенец,с.Радул,с. Момин проход, гр.Съединение, гр.Перник, с.Мещица, с.Вискяр, с.Дивотино, гр.Брезник, с.Видрица, с.Гърло, с.Конска, с.Режанци, с.Брезнишки извор, с.Садовик, с.Ребро, с.Бегуновци, с.Ноевци, с.Слаковци, с.Сопица, с.Велковци, с.Батановци, с.Черна гора, с.Богданов дол,с. Лесковец, с.Ковачевци,с. Сирищник, с.Светля, с.Косача, гр.Земен,с.Непразненци.Договор с НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД за разпространение на KINONOVA
Дата на подписване 04.03.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Пазарджик, с.Долна баня, гр.Белово, с.Звъничево, с.Мокрище, с.Братаница, с.Радилово, с.Симеоновец, с.Семчиново, гр.Виноградец, с.Бъта, с.Попинци, с.Карабунар, с.Черногорово, с.Елшица, с.Ковачево, с.Ветрен дол,с.Варвара, с.Малко Конаре, с.Калугерово, с.Ляхово, с.Бошуля, с.Марица,с.Главиница, с.Ивайло, с.Мененкьово, с.Аканджиево, гр.Ветрен, с.Капитан Димитриево, с.Огняново, с.Мирянци, с.Синитево,
с. Хаджиево, с.Злокучене, с.Памидово, с.Црънча,с. Паталеница,с.Сарая, с.Драгор, с.Гелеменово, с.Дебращица, с.Левски, с.Баня, с.Алеко Константиново, гр.Велинград, гр.Септември, гр.Пещера, с.Сестримо, с.Панагюрище, с.Величково, с.Юнаците, с.Пищигово, с.Лозен, гр.Кричим, гр.Батак, с.Динката,с. Дъбравите,с. Момина клисура, гр.Костенец, с.Костенец,с.Радул,с. Момин проход, гр.Съединение, гр.Перник, с.Мещица, с.Вискяр, с.Дивотино, гр.Брезник, с.Видрица, с.Гърло, с.Конска, с.Режанци, с.Брезнишки извор, с.Садовик, с.Ребро, с.Бегуновци, с.Ноевци, с.Слаковци, с.Сопица, с.Велковци, с.Батановци, с.Черна гора, с.Богданов дол,с. Лесковец, с.Ковачевци,с. Сирищник, с.Светля, с.Косача, гр.Земен,с.Непразненци.Договор с НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД за разпространение на НОВА СПОРТ
Дата на подписване 04.03.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Пазарджик, с.Долна баня, гр.Белово, с.Звъничево, с.Мокрище, с.Братаница, с.Радилово, с.Симеоновец, с.Семчиново, гр.Виноградец, с.Бъта, с.Попинци, с.Карабунар, с.Черногорово, с.Елшица, с.Ковачево, с.Ветрен дол,с.Варвара, с.Малко Конаре, с.Калугерово, с.Ляхово, с.Бошуля, с.Марица,с.Главиница, с.Ивайло, с.Мененкьово, с.Аканджиево, гр.Ветрен, с.Капитан Димитриево, с.Огняново, с.Мирянци, с.Синитево,
с. Хаджиево, с.Злокучене, с.Памидово, с.Црънча,с. Паталеница,с.Сарая, с.Драгор, с.Гелеменово, с.Дебращица, с.Левски, с.Баня, с.Алеко Константиново, гр.Велинград, гр.Септември, гр.Пещера, с.Сестримо, с.Панагюрище, с.Величково, с.Юнаците, с.Пищигово, с.Лозен, гр.Кричим, гр.Батак, с.Динката,с. Дъбравите,с. Момина клисура, гр.Костенец, с.Костенец,с.Радул,с. Момин проход, гр.Съединение, гр.Перник, с.Мещица, с.Вискяр, с.Дивотино, гр.Брезник, с.Видрица, с.Гърло, с.Конска, с.Режанци, с.Брезнишки извор, с.Садовик, с.Ребро, с.Бегуновци, с.Ноевци, с.Слаковци, с.Сопица, с.Велковци, с.Батановци, с.Черна гора, с.Богданов дол,с. Лесковец, с.Ковачевци,с. Сирищник, с.Светля, с.Косача, гр.Земен,с.Непразненци.Договор с НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД за разпространение на Diema Sport HD
Дата на подписване 11.02.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Пазарджик, с.Долна баня, гр.Белово, с.Звъничево, с.Мокрище, с.Братаница, с.Радилово, с.Симеоновец, с.Семчиново, гр.Виноградец, с.Бъта, с.Попинци, с.Карабунар, с.Черногорово, с.Елшица, с.Ковачево, с.Ветрен дол,с.Варвара, с.Малко Конаре, с.Калугерово, с.Ляхово, с.Бошуля, с.Марица,с.Главиница, с.Ивайло, с.Мененкьово, с.Аканджиево, гр.Ветрен, с.Капитан Димитриево, с.Огняново, с.Мирянци, с.Синитево,
с. Хаджиево, с.Злокучене, с.Памидово, с.Црънча,с. Паталеница,с.Сарая, с.Драгор, с.Гелеменово, с.Дебращица, с.Левски, с.Баня, с.Алеко Константиново, гр.Велинград, гр.Септември, гр.Пещера, с.Сестримо, с.Панагюрище, с.Величково, с.Юнаците, с.Пищигово, с.Лозен, гр.Кричим, гр.Батак, с.Динката,с. Дъбравите,с. Момина клисура, гр.Костенец, с.Костенец,с.Радул,с. Момин проход, гр.Съединение, гр.Перник, с.Мещица, с.Вискяр, с.Дивотино, гр.Брезник, с.Видрица, с.Гърло, с.Конска, с.Режанци, с.Брезнишки извор, с.Садовик, с.Ребро, с.Бегуновци, с.Ноевци, с.Слаковци, с.Сопица, с.Велковци, с.Батановци, с.Черна гора, с.Богданов дол,с. Лесковец, с.Ковачевци,с. Сирищник, с.Светля, с.Косача, гр.Земен,с.Непразненци.Договор с НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД за разпространение на ДИЕМА СПОРТ 2
Дата на подписване 11.02.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Пазарджик, с.Долна баня, гр.Белово, с.Звъничево, с.Мокрище, с.Братаница, с.Радилово, с.Симеоновец, с.Семчиново, гр.Виноградец, с.Бъта, с.Попинци, с.Карабунар, с.Черногорово, с.Елшица, с.Ковачево, с.Ветрен дол,с.Варвара, с.Малко Конаре, с.Калугерово, с.Ляхово, с.Бошуля, с.Марица,с.Главиница, с.Ивайло, с.Мененкьово, с.Аканджиево, гр.Ветрен, с.Капитан Димитриево, с.Огняново, с.Мирянци, с.Синитево,
с. Хаджиево, с.Злокучене, с.Памидово, с.Црънча,с. Паталеница,с.Сарая, с.Драгор, с.Гелеменово, с.Дебращица, с.Левски, с.Баня, с.Алеко Константиново, гр.Велинград, гр.Септември, гр.Пещера, с.Сестримо, с.Панагюрище, с.Величково, с.Юнаците, с.Пищигово, с.Лозен, гр.Кричим, гр.Батак, с.Динката,с. Дъбравите,с. Момина клисура, гр.Костенец, с.Костенец,с.Радул,с. Момин проход, гр.Съединение, гр.Перник, с.Мещица, с.Вискяр, с.Дивотино, гр.Брезник, с.Видрица, с.Гърло, с.Конска, с.Режанци, с.Брезнишки извор, с.Садовик, с.Ребро, с.Бегуновци, с.Ноевци, с.Слаковци, с.Сопица, с.Велковци, с.Батановци, с.Черна гора, с.Богданов дол,с. Лесковец, с.Ковачевци,с. Сирищник, с.Светля, с.Косача, гр.Земен,с.Непразненци.Договор с НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД за разпространение на Fightklub HD
Дата на подписване 11.02.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Пазарджик, с.Долна баня, гр.Белово, с.Звъничево, с.Мокрище, с.Братаница, с.Радилово, с.Симеоновец, с.Семчиново, гр.Виноградец, с.Бъта, с.Попинци, с.Карабунар, с.Черногорово, с.Елшица, с.Ковачево, с.Ветрен дол,с.Варвара, с.Малко Конаре, с.Калугерово, с.Ляхово, с.Бошуля, с.Марица,с.Главиница, с.Ивайло, с.Мененкьово, с.Аканджиево, гр.Ветрен, с.Капитан Димитриево, с.Огняново, с.Мирянци, с.Синитево,
с. Хаджиево, с.Злокучене, с.Памидово, с.Црънча,с. Паталеница,с.Сарая, с.Драгор, с.Гелеменово, с.Дебращица, с.Левски, с.Баня, с.Алеко Константиново, гр.Велинград, гр.Септември, гр.Пещера, с.Сестримо, с.Панагюрище, с.Величково, с.Юнаците, с.Пищигово, с.Лозен, гр.Кричим, гр.Батак, с.Динката,с. Дъбравите,с. Момина клисура, гр.Костенец, с.Костенец,с.Радул,с. Момин проход, гр.Съединение, гр.Перник, с.Мещица, с.Вискяр, с.Дивотино, гр.Брезник, с.Видрица, с.Гърло, с.Конска, с.Режанци, с.Брезнишки извор, с.Садовик, с.Ребро, с.Бегуновци, с.Ноевци, с.Слаковци, с.Сопица, с.Велковци, с.Батановци, с.Черна гора, с.Богданов дол,с. Лесковец, с.Ковачевци,с. Сирищник, с.Светля, с.Косача, гр.Земен,с.Непразненци.Договор с Балкан Вижън 21 за разпространение на DM SAT
Дата на подписване 08.12.2023 г.
Дата на изтичане 31.12.2024 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Пазарджик,Софийска и Пловдивска област,Перник и областта.Договор с Балкан Вижън 21 за разпространение на Шансон ТВ
Дата на подписване 08.12.2023 г.
Дата на изтичане 31.12.2024 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Пазарджик,Софийска и Пловдивска област,Перник и областта.Договор с Балкан Вижън 21 за разпространение на KCN-1
Дата на подписване 08.12.2023 г.
Дата на изтичане 31.12.2024 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Пазарджик,Софийска и Пловдивска област,Перник и областта.Договор с Балкан Вижън 21 за разпространение на KCN-2
Дата на подписване 08.12.2023 г.
Дата на изтичане 31.12.2024 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Пазарджик,Софийска и Пловдивска област,Перник и областта.Договор с Балкан Вижън 21 за разпространение на Детский мир
Дата на подписване 08.12.2023 г.
Дата на изтичане 31.12.2024 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Пазарджик,Софийска и Пловдивска област,Перник и областта.Договор с Балкан Вижън 21 за разпространение на Наше кино
Дата на подписване 08.12.2023 г.
Дата на изтичане 31.12.2024 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Пазарджик,Софийска и Пловдивска област,Перник и областта.Договор с Балкан Вижън 21 за разпространение на RTVi
Дата на подписване 08.12.2023 г.
Дата на изтичане 31.12.2024 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Пазарджик,Софийска и Пловдивска област,Перник и областта.Договор с Балкан Вижън 21 за разпространение на НОСТАЛГИЯ/ NOSTALGIA
Дата на подписване 08.12.2023 г.
Дата на изтичане 31.12.2024 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Пазарджик,Софийска и Пловдивска област,Перник и областта.Договор с Балкан Вижън 21 за разпространение на Cinemania SD / HD
Дата на подписване 08.12.2023 г.
Дата на изтичане 31.12.2024 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Пазарджик,Софийска и Пловдивска област,Перник и областта.Договор с Ейч Би Оу България ЕООД за разпространение на HBO HD
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Панагюрище,гр.Кричим,гр.Костенец,гр.Съединение,гр.Пещера,гр.Пазарджик,гр.Велинград,гр.Белово,с.Долна баня,гр.Съединение,с.Аканджиево,с.Алеко Константиново,с.Баня,с.Бошуля,с.Братаница,с.Бъта,с.Варвара,с.Ветрен дол,гр.Ветрен,с.Виноградец,с.Гелеменово,с.Дебращица, с.Драгор, с.Динката,с.Елшица, с.Звъничево, с.Злокучене,с. Ивайло,с. Калугерово, с.Капитан Димитриево, с.Карабунар, с.Ковачево,с.Левски,с.Ляхово, с.Мало Конаре,с.Марица, с.Мененкьово,с.Мирянци, Мокрище,с.Овчеполци,с.Огняново, с.Памидово,с.Попинци,с.Паталеница,с.Радилово,с.Росен, с.Сарая, с.Семичиново,с.Сестримо,с.Симеоновец,с.Синитево,с.Хаджиево,с.Црънча,с.Черногорово,с.Щърково.Договор с Ейч Би Оу България ЕООД за разпространение на HBO-2 HD
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Панагюрище,гр.Кричим,гр.Костенец,гр.Съединение,гр.Пещера,гр.Пазарджик,гр.Велинград,гр.Белово,с.Долна баня,гр.Съединение,с.Аканджиево,с.Алеко Константиново,с.Баня,с.Бошуля,с.Братаница,с.Бъта,с.Варвара,с.Ветрен дол,гр.Ветрен,с.Виноградец,с.Гелеменово,с.Дебращица, с.Драгор, с.Динката,с.Елшица, с.Звъничево, с.Злокучене,с. Ивайло,с. Калугерово, с.Капитан Димитриево, с.Карабунар, с.Ковачево,с.Левски,с.Ляхово, с.Мало Конаре,с.Марица, с.Мененкьово,с.Мирянци, Мокрище,с.Овчеполци,с.Огняново, с.Памидово,с.Попинци,с.Паталеница,с.Радилово,с.Росен, с.Сарая, с.Семичиново,с.Сестримо,с.Симеоновец,с.Синитево,с.Хаджиево,с.Црънча,с.Черногорово,с.Щърково.Договор с Ейч Би Оу България ЕООД за разпространение на HBO 3 HD
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Панагюрище,гр.Кричим,гр.Костенец,гр.Съединение,гр.Пещера,гр.Пазарджик,гр.Велинград,гр.Белово,с.Долна баня,гр.Съединение,с.Аканджиево,с.Алеко Константиново,с.Баня,с.Бошуля,с.Братаница,с.Бъта,с.Варвара,с.Ветрен дол,гр.Ветрен,с.Виноградец,с.Гелеменово,с.Дебращица, с.Драгор, с.Динката,с.Елшица, с.Звъничево, с.Злокучене,с. Ивайло,с. Калугерово, с.Капитан Димитриево, с.Карабунар, с.Ковачево,с.Левски,с.Ляхово, с.Мало Конаре,с.Марица, с.Мененкьово,с.Мирянци, Мокрище,с.Овчеполци,с.Огняново, с.Памидово,с.Попинци,с.Паталеница,с.Радилово,с.Росен, с.Сарая, с.Семичиново,с.Сестримо,с.Симеоновец,с.Синитево,с.Хаджиево,с.Црънча,с.Черногорово,с.Щърково.Договор с Ейч Би Оу България ЕООД за разпространение на Cinemax HD
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Панагюрище,гр.Кричим,гр.Костенец,гр.Съединение,гр.Пещера,гр.Пазарджик,гр.Велинград,гр.Белово,с.Долна баня,гр.Съединение,с.Аканджиево,с.Алеко Константиново,с.Баня,с.Бошуля,с.Братаница,с.Бъта,с.Варвара,с.Ветрен дол,гр.Ветрен,с.Виноградец,с.Гелеменово,с.Дебращица, с.Драгор, с.Динката,с.Елшица, с.Звъничево, с.Злокучене,с. Ивайло,с. Калугерово, с.Капитан Димитриево, с.Карабунар, с.Ковачево,с.Левски,с.Ляхово, с.Мало Конаре,с.Марица, с.Мененкьово,с.Мирянци, Мокрище,с.Овчеполци,с.Огняново, с.Памидово,с.Попинци,с.Паталеница,с.Радилово,с.Росен, с.Сарая, с.Семичиново,с.Сестримо,с.Симеоновец,с.Синитево,с.Хаджиево,с.Црънча,с.Черногорово,с.Щърково.Договор с Ейч Би Оу България ЕООД за разпространение на Cinemax 2 HD
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Панагюрище,гр.Кричим,гр.Костенец,гр.Съединение,гр.Пещера,гр.Пазарджик,гр.Велинград,гр.Белово,с.Долна баня,гр.Съединение,с.Аканджиево,с.Алеко Константиново,с.Баня,с.Бошуля,с.Братаница,с.Бъта,с.Варвара,с.Ветрен дол,гр.Ветрен,с.Виноградец,с.Гелеменово,с.Дебращица, с.Драгор, с.Динката,с.Елшица, с.Звъничево, с.Злокучене,с. Ивайло,с. Калугерово, с.Капитан Димитриево, с.Карабунар, с.Ковачево,с.Левски,с.Ляхово, с.Мало Конаре,с.Марица, с.Мененкьово,с.Мирянци, Мокрище,с.Овчеполци,с.Огняново, с.Памидово,с.Попинци,с.Паталеница,с.Радилово,с.Росен, с.Сарая, с.Семичиново,с.Сестримо,с.Симеоновец,с.Синитево,с.Хаджиево,с.Црънча,с.Черногорово,с.Щърково.Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на Star Channel HD
Дата на подписване 01.07.2019 г.
Дата на изтичане 30.06.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Пазарджик, Аканджиево, Алеко Константиново, Баня, Батак, Белово, Бошуля, Братаница, Бъта, Варвара, Велинград, Величково, Ветрен, Ветрен дол, Виноградец, Габровица, Гелеменово, Главиница, Дебръщица, Долна баня, Драгор, Динката, Добровница, Драгиново, Дъбравите, Елшица, Звъничево, Злокучене, Ивайло, Калугерово, Капитан Димитриево, Карабунар, Ковачево, Костенец, Кричим, Левски, Лесичово, Лозен, Ляхово, Мало Конаре, Марица, Мененкьово,Мирянци, Мокрище, Момина Клисура, Момин Проход, Овчеполци,Огняново, Памидово, Паталеница, Панагюрище, Пещера, Пищигово, Попинци, Радилово, Радуил, Росен, Сарая, Семичиново, Септември,Сестримо, Симеоновец,Синитово, Стрелча, Црънча, Черногорово, Щърково, Юнаците.


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на Star Crime HD
Дата на подписване 01.07.2019 г.
Дата на изтичане 30.06.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Пазарджик, Аканджиево, Алеко Константиново, Баня, Батак, Белово, Бошуля, Братаница, Бъта, Варвара, Велинград, Величково, Ветрен, Ветрен дол, Виноградец, Габровица, Гелеменово, Главиница, Дебръщица, Долна баня, Драгор, Динката, Добровница, Драгиново, Дъбравите, Елшица, Звъничево, Злокучене, Ивайло, Калугерово, Капитан Димитриево, Карабунар, Ковачево, Костенец, Кричим, Левски, Лесичово, Лозен, Ляхово, Мало Конаре, Марица, Мененкьово,Мирянци, Мокрище, Момина Клисура, Момин Проход, Овчеполци,Огняново, Памидово, Паталеница, Панагюрище, Пещера, Пищигово, Попинци, Радилово, Радуил, Росен, Сарая, Семичиново, Септември,Сестримо, Симеоновец,Синитово, Стрелча, Црънча, Черногорово, Щърково, Юнаците.


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на National Geographic Channel HD
Дата на подписване 01.07.2019 г.
Дата на изтичане 30.06.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Пазарджик, Аканджиево, Алеко Константиново, Баня, Батак, Белово, Бошуля, Братаница, Бъта, Варвара, Велинград, Величково, Ветрен, Ветрен дол, Виноградец, Габровица, Гелеменово, Главиница, Дебръщица, Долна баня, Драгор, Динката, Добровница, Драгиново, Дъбравите, Елшица, Звъничево, Злокучене, Ивайло, Калугерово, Капитан Димитриево, Карабунар, Ковачево, Костенец, Кричим, Левски, Лесичово, Лозен, Ляхово, Мало Конаре, Марица, Мененкьово,Мирянци, Мокрище, Момина Клисура, Момин Проход, Овчеполци,Огняново, Памидово, Паталеница, Панагюрище, Пещера, Пищигово, Попинци, Радилово, Радуил, Росен, Сарая, Семичиново, Септември,Сестримо, Симеоновец,Синитово, Стрелча, Црънча, Черногорово, Щърково, Юнаците.


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на National Geographic Channel Wild HD
Дата на подписване 01.07.2019 г.
Дата на изтичане 30.06.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват България


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на Star Life HD
Дата на подписване 01.07.2019 г.
Дата на изтичане 30.06.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Пазарджик, Аканджиево, Алеко Константиново, Баня, Батак, Белово, Бошуля, Братаница, Бъта, Варвара, Велинград, Величково, Ветрен, Ветрен дол, Виноградец, Габровица, Гелеменово, Главиница, Дебръщица, Долна баня, Драгор, Динката, Добровница, Драгиново, Дъбравите, Елшица, Звъничево, Злокучене, Ивайло, Калугерово, Капитан Димитриево, Карабунар, Ковачево, Костенец, Кричим, Левски, Лесичово, Лозен, Ляхово, Мало Конаре, Марица, Мененкьово,Мирянци, Мокрище, Момина Клисура, Момин Проход, Овчеполци,Огняново, Памидово, Паталеница, Панагюрище, Пещера, Пищигово, Попинци, Радилово, Радуил, Росен, Сарая, Семичиново, Септември,Сестримо, Симеоновец,Синитово, Стрелча, Црънча, Черногорово, Щърково, Юнаците.


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на 24 Kitchen HD
Дата на подписване 01.07.2019 г.
Дата на изтичане 30.06.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Пазарджик, Аканджиево, Алеко Константиново, Баня, Батак, Белово, Бошуля, Братаница, Бъта, Варвара, Велинград, Величково, Ветрен, Ветрен дол, Виноградец, Габровица, Гелеменово, Главиница, Дебръщица, Долна баня, Драгор, Динката, Добровница, Драгиново, Дъбравите, Елшица, Звъничево, Злокучене, Ивайло, Калугерово, Капитан Димитриево, Карабунар, Ковачево, Костенец, Кричим, Левски, Лесичово, Лозен, Ляхово, Мало Конаре, Марица, Мененкьово,Мирянци, Мокрище, Момина Клисура, Момин Проход, Овчеполци,Огняново, Памидово, Паталеница, Панагюрище, Пещера, Пищигово, Попинци, Радилово, Радуил, Росен, Сарая, Семичиново, Септември,Сестримо, Симеоновец,Синитово, Стрелча, Црънча, Черногорово, Щърково, Юнаците.


Договор с Viasat World Ltd за разпространение на Viasat Explorer HD
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Пазарджик, с.Аканджиево, с.Алеко Константиново,с.Баня,гр.Батак,гр.Белово,с.Бошуля,с.Братаница,с.Бъта,с.Варвара,гр.Велинград,с.Величково, гр.Ветрен, с.Ветрен дол, с.Виноградец, с.Габровица, с.Гелеменово,с.Главиница, с.Дебръщица, гр.Долна баня, с.Драгор, с.Динката, с.Добровница, с.Драгиново, с.Дъбравите, с.Елшица,с. Звъничево, с.Злокучене, с.Ивайло, с.Калугерово, с.Капитан Димитриево, с.Карабунар, с.Ковачево, гр.Костенец, с.Костенец,гр.Кричим, с.Левски,с. Лесичово,с. Лозен, с.Ляхово, с.Мало Конаре, с.Марица, с.Мененкьово,с.Мирянци, с.Мокрище, с.Момина Клисура,с. Момин Проход, с.Овчеполци,с.Огняново, с.Памидово, с.Паталеница, гр.Панагюрище, гр.Пещера, с.Пищигово, с.Попинци, с.Радилово, сРадуил,с. Росен, с.Сарая, с.Семичиново, гр.Септември,с.Сестримо, с.Симеоновец,с.Синитово, гр.Стрелча, с.Црънча, с.Черногорово, с.Щърково, с.Юнаците.Договор с Viasat World Ltd за разпространение на Viasat History HD
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Пазарджик, с.Аканджиево, с.Алеко Константиново,с.Баня,гр.Батак,гр.Белово,с.Бошуля,с.Братаница,с.Бъта,с.Варвара,гр.Велинград,с.Величково, гр.Ветрен, с.Ветрен дол, с.Виноградец, с.Габровица, с.Гелеменово,с.Главиница, с.Дебръщица, гр.Долна баня, с.Драгор, с.Динката, с.Добровница, с.Драгиново, с.Дъбравите, с.Елшица,с. Звъничево, с.Злокучене, с.Ивайло, с.Калугерово, с.Капитан Димитриево, с.Карабунар, с.Ковачево, гр.Костенец, с.Костенец,гр.Кричим, с.Левски,с. Лесичово,с. Лозен, с.Ляхово, с.Мало Конаре, с.Марица, с.Мененкьово,с.Мирянци, с.Мокрище, с.Момина Клисура,с. Момин Проход, с.Овчеполци,с.Огняново, с.Памидово, с.Паталеница, гр.Панагюрище, гр.Пещера, с.Пищигово, с.Попинци, с.Радилово, сРадуил,с. Росен, с.Сарая, с.Семичиново, гр.Септември,с.Сестримо, с.Симеоновец,с.Синитово, гр.Стрелча, с.Црънча, с.Черногорово, с.Щърково, с.Юнаците.Договор с Viasat World Ltd за разпространение на Viasat Nature HD
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Пазарджик, с.Аканджиево, с.Алеко Константиново,с.Баня,гр.Батак,гр.Белово,с.Бошуля,с.Братаница,с.Бъта,с.Варвара,гр.Велинград,с.Величково, гр.Ветрен, с.Ветрен дол, с.Виноградец, с.Габровица, с.Гелеменово,с.Главиница, с.Дебръщица, гр.Долна баня, с.Драгор, с.Динката, с.Добровница, с.Драгиново, с.Дъбравите, с.Елшица,с. Звъничево, с.Злокучене, с.Ивайло, с.Калугерово, с.Капитан Димитриево, с.Карабунар, с.Ковачево, гр.Костенец, с.Костенец,гр.Кричим, с.Левски,с. Лесичово,с. Лозен, с.Ляхово, с.Мало Конаре, с.Марица, с.Мененкьово,с.Мирянци, с.Мокрище, с.Момина Клисура,с. Момин Проход, с.Овчеполци,с.Огняново, с.Памидово, с.Паталеница, гр.Панагюрище, гр.Пещера, с.Пищигово, с.Попинци, с.Радилово, сРадуил,с. Росен, с.Сарая, с.Семичиново, гр.Септември,с.Сестримо, с.Симеоновец,с.Синитово, гр.Стрелча, с.Црънча, с.Черногорово, с.Щърково, с.Юнаците.Договор с Viasat World Ltd за разпространение на Epic Drama HD
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Пазарджик, с.Аканджиево, с.Алеко Константиново,с.Баня,гр.Батак,гр.Белово,с.Бошуля,с.Братаница,с.Бъта,с.Варвара,гр.Велинград,с.Величково, гр.Ветрен, с.Ветрен дол, с.Виноградец, с.Габровица, с.Гелеменово,с.Главиница, с.Дебръщица, гр.Долна баня, с.Драгор, с.Динката, с.Добровница, с.Драгиново, с.Дъбравите, с.Елшица,с. Звъничево, с.Злокучене, с.Ивайло, с.Калугерово, с.Капитан Димитриево, с.Карабунар, с.Ковачево, гр.Костенец, с.Костенец,гр.Кричим, с.Левски,с. Лесичово,с. Лозен, с.Ляхово, с.Мало Конаре, с.Марица, с.Мененкьово,с.Мирянци, с.Мокрище, с.Момина Клисура,с. Момин Проход, с.Овчеполци,с.Огняново, с.Памидово, с.Паталеница, гр.Панагюрище, гр.Пещера, с.Пищигово, с.Попинци, с.Радилово, сРадуил,с. Росен, с.Сарая, с.Семичиново, гр.Септември,с.Сестримо, с.Симеоновец,с.Синитово, гр.Стрелча, с.Црънча, с.Черногорово, с.Щърково, с.Юнаците.Договор с Viasat World Ltd за разпространение на TV 1000 Russian Kino
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Пазарджик, с.Аканджиево, с.Алеко Константиново,с.Баня,гр.Батак,гр.Белово,с.Бошуля,с.Братаница,с.Бъта,с.Варвара,гр.Велинград,с.Величково, гр.Ветрен, с.Ветрен дол, с.Виноградец, с.Габровица, с.Гелеменово,с.Главиница, с.Дебръщица, гр.Долна баня, с.Драгор, с.Динката, с.Добровница, с.Драгиново, с.Дъбравите, с.Елшица,с. Звъничево, с.Злокучене, с.Ивайло, с.Калугерово, с.Капитан Димитриево, с.Карабунар, с.Ковачево, гр.Костенец, с.Костенец,гр.Кричим, с.Левски,с. Лесичово,с. Лозен, с.Ляхово, с.Мало Конаре, с.Марица, с.Мененкьово,с.Мирянци, с.Мокрище, с.Момина Клисура,с. Момин Проход, с.Овчеполци,с.Огняново, с.Памидово, с.Паталеница, гр.Панагюрище, гр.Пещера, с.Пищигово, с.Попинци, с.Радилово, сРадуил,с. Росен, с.Сарая, с.Семичиново, гр.Септември,с.Сестримо, с.Симеоновец,с.Синитово, гр.Стрелча, с.Црънча, с.Черногорово, с.Щърково, с.Юнаците.Договор с Viasat World Ltd за разпространение на Tv 1000
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Пазарджик, с.Аканджиево, с.Алеко Константиново,с.Баня,гр.Батак,гр.Белово,с.Бошуля,с.Братаница,с.Бъта,с.Варвара,гр.Велинград,с.Величково, гр.Ветрен, с.Ветрен дол, с.Виноградец, с.Габровица, с.Гелеменово,с.Главиница, с.Дебръщица, гр.Долна баня, с.Драгор, с.Динката, с.Добровница, с.Драгиново, с.Дъбравите, с.Елшица,с. Звъничево, с.Злокучене, с.Ивайло, с.Калугерово, с.Капитан Димитриево, с.Карабунар, с.Ковачево, гр.Костенец, с.Костенец,гр.Кричим, с.Левски,с. Лесичово,с. Лозен, с.Ляхово, с.Мало Конаре, с.Марица, с.Мененкьово,с.Мирянци, с.Мокрище, с.Момина Клисура,с. Момин Проход, с.Овчеполци,с.Огняново, с.Памидово, с.Паталеница, гр.Панагюрище, гр.Пещера, с.Пищигово, с.Попинци, с.Радилово, сРадуил,с. Росен, с.Сарая, с.Семичиново, гр.Септември,с.Сестримо, с.Симеоновец,с.Синитово, гр.Стрелча, с.Црънча, с.Черногорово, с.Щърково, с.Юнаците.