ПРЕДПРИЯТИЯ

Бергон ЕООД - Недействащo ЕИК 124116295
Държава България
Адрес на управление гр. Добрич 9300, ул. 'Хан Тервел ' № 196, ап.10
Лице за контакт Драгомир Симеонов Маринов
Органи на управление Управител - Драгомир Симеонов Маринов.
Едноличен собственик на капитала  Драгомир Симеонов Маринов.

Договори за разпространение на програми