ПРЕДПРИЯТИЯ

Пауърнет ЕООД ЕИК 131559166
Държава България
Адрес на управление гр. София 1784, ул. Магнаурска школа № 15, ет. 4
Телефон 0899 300123 02 / 4901919 02 / 9876543
е-mail info@powernet.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, ж.к. Дружба 1, ул. Илия Бешков № 12, ет. 2
Лице за контакт Боян Илиев Георгиев
Органи на управление Управител - Калина Славова Иванова.
Едноличен собственик на капитала  Интернет Груп ЕООД.Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Договори за разпространение на програми Допълнителна информация С писма до СЕМ , предприятието "Пауърнет" ООД, уведомява, че не  е разпространявало  радио- и телевизионни програми за периода 25.08.2016г. -24.02.2021г.