ПРЕДПРИЯТИЯ

Трафик Броудбанд Комюникейшънс ЕООД - Недействаща ЕИК 175032130
Държава България
Адрес на управление гр. София 1309, ж.к. "Света Тройца", бл.310,вх.А,ап.26
Телефон 02 9876520
е-mail office@tbc.bg
Лице за контакт Васил Николаев Василев
Органи на управление Управител -Зорница Георгиева Велинова.
Едноличен собственик на капитала  „Селекта ЕС” ЕООД
Договори за разпространение на програми