ПРЕДПРИЯТИЯ

Дианет про ЕООД ЕИК 202572549
Държава България
Адрес на управление гр. Разград 7200, ул.'Стефан Зорзанов' № 5
Телефон 0898492309
е-mail [email protected]
Лице за контакт Диан Цонев Денев
Органи на управление Управител - Диан Цонев Денев
Договори за авторски права   Профон
Списък на разпространяваните програми - Свали списъка Договори за разпространение на програми Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на Б ТВ
Дата на подписване 01.08.2013 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват с. Осенец, с. Брестовене, с. Острово, с. Дянково, с. Ясеновец, с. Мортагоново, с. Раковски


Договор с НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД за разпространение на KINONOVA
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2021 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват с. Брестовене, с. Острово, с. Дянково, с. Осенец, с. Мортагоново, с. Ясеновец, с. Раковски


Договор с НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД за разпространение на Диема
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2021 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват с. Брестовене, с. Острово, с. Дянково, с. Осенец, с. Мортагоново, с. Ясеновец, с. Раковски


Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на bTV COMEDY
Дата на подписване 01.08.2013 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват с. Осенец, с. Брестовене, с. Острово, с. Дянково, с. Ясеновец, с. Мортагоново, с. Раковски


Договор с НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД за разпространение на ДИЕМА ФЕМИЛИ
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2021 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват с. Брестовене, с. Острово, с. Дянково, с. Осенец, с. Мортагоново, с. Ясеновец, с. Раковски


Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на bTV CINEMA
Дата на подписване 01.08.2013 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват с. Осенец, с. Брестовене, с. Острово, с. Дянково, с. Ясеновец, с. Мортагоново, с. Раковски


Договор с НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД за разпространение на НОВА СПОРТ
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2021 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват с. Брестовене, с. Острово, с. Дянково, с. Осенец, с. Мортагоново, с. Ясеновец, с. Раковски


Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на bTV STORY
Дата на подписване 01.08.2013 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват с. Осенец, с. Брестовене, с. Острово, с. Дянково, с. Ясеновец, с. Мортагоново, с. Раковски


Договор с НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД за разпространение на НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2021 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват с. Брестовене, с. Острово, с. Дянково, с. Осенец, с. Мортагоново, с. Ясеновец, с. Раковски


Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на bTV ACTION
Дата на подписване 01.08.2013 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват с. Осенец, с. Брестовене, с. Острово, с. Дянково, с. Ясеновец, с. Мортагоново, с. Раковски


Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на RING
Дата на подписване 01.08.2013 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват с. Осенец, с. Брестовене, с. Острово, с. Дянково, с. Ясеновец, с. Мортагоново, с. Раковски


Договор с СКАТ ООД за разпространение на СКАТ
Дата на подписване 01.07.2013 г.
Дата на изтичане 31.12.2016 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват с. Раковски, с. Дянково, с. Брестовене, с. Острово, с. Осенец, с. Ясеновец, с. Мортагоново


Договор с БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ за разпространение на БНТ 1
Пакет Аналогов
Териториален обхват с. Раковски, с. Дянково, с. Брестовене, с. Острово, с. Осенец, с. Ясеновец, с. Мортагоново, обл. Разград


Договор с БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ за разпространение на BNT 4
Пакет Аналогов
Териториален обхват с. Раковски, с. Дянково, с. Брестовене, с. Острово, с. Осенец, с. Ясеновец, с. Мортагоново, обл. Разград


Договор с БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ за разпространение на БНТ 2
Пакет Аналогов
Териториален обхват с. Раковски, с. Дянково, с. Брестовене, с. Острово, с. Осенец, с. Ясеновец, с. Мортагоново, обл. Разград


Договор с АГРО ТИ ВИ ЕАД за разпространение на AGRO TV
Дата на подписване 01.04.2014 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват с. Раковски, с. Дянково, с. Брестовене, с. Острово, с. Осенец, с. Ясеновец, с. Мортагоново


Договор с ПАЙНЕР МЕДИА ООД за разпространение на ТВ ПЛАНЕТА
Дата на подписване 27.06.2013 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват с. Раковски, с. Дянково, с. Брестовене, с. Острово, с. Осенец, с. Ясеновец, с. Мортагоново


Договор с ПАЙНЕР МЕДИА ООД за разпространение на ПЛАНЕТА ФОЛК
Дата на подписване 27.06.2013 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват с. Раковски, с. Дянково, с. Брестовене, с. Острово, с. Осенец, с. Ясеновец, с. Мортагоново