ПРЕДПРИЯТИЯ

ТиВи Нет Сървисис ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 175099926
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4002, ул. "Перущица" № 8
Телефон 0876 966909
е-mail office@voffice.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1000, бул."Свети Наум" № 25
Лице за контакт Златко Рабаджиевски
Органи на управление Управител - Златко Рабаджиевски.
Едноличен собственик на капитала   Златко Рабаджиевски.
Договори за разпространение на програми