ПРЕДПРИЯТИЯ

Оптик Нет ЕООД - Недействаща ЕИК 202273003
Държава България
Адрес на управление гр. Добрич 9300, ж. к. Рилци, ул. "Чавдар войвода" №23
Телефон 0877 595144
е-mail opticnet@abv.bg
Органи на управление Управител-Светла Симеонова Маринова.
Едноличен собственик на капитала   Светла Симеонова Маринова.
Договори за авторски права   Профон
  Филмаутор
  Музикаутор
Списък на разпространяваните програми - Свали списъка Договори за разпространение на програми Договор с SC Fishing & Hunting Tematic SRL за разпространение на Fishing & Hunting
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Добрич,гр. Шумен,гр. Генерал Тошево.


Договор с Ай Ди Пи Медия ЕООД за разпространение на DSTV
Дата на подписване 15.06.2017 г.
Дата на изтичане 30.06.2020 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Добрич,гр. Шумен,гр. Генерал Тошево.


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Travel Channel
Дата на подписване 25.11.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват Добрич, Генерал Тошево, Шумен


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Fine Living
Дата на подписване 25.11.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват Добрич, Генерал Тошево, Шумен


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Food Network SD / HD
Дата на подписване 25.11.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Добрич, Генерал Тошево, Шумен


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на RTVi
Дата на подписване 25.11.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват Добрич, Генерал Тошево, Шумен


Договор с Viacom Global Hungary за разпространение на MTV
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр.Добрич, гр.Шумен, Генерал Тошево.


Договор с Viacom Global Hungary за разпространение на VH 1
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр.Добрич, гр.Шумен, Генерал Тошево.


Договор с Viacom Global Hungary за разпространение на Nickelodeon
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр.Добрич, гр.Шумен, Генерал Тошево.


Договор с Viacom Global Hungary за разпространение на Nick Jr
Териториален обхват гр.Добрич, гр.Шумен, Генерал Тошево.


Договор с Радио Веселина ЕАД за разпространение на THE VOICE TV
Дата на подписване 11.08.2015 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр.Добрич, гр.Шумен, Генерал Тошево.


Договор с AETN UK (AETN) за разпространение на History SD
Дата на подписване 01.09.2016 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват Добрич, Генерал Тошево, Шумен


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV Action HD
Дата на подписване 11.04.2019 г.
Дата на изтичане 31.03.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр.Добрич,гр.Генерал Тошево, гр.Шумен


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV HD
Дата на подписване 11.04.2019 г.
Дата на изтичане 31.03.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Добрич,гр.Генерал Тошево, гр.Шумен


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на Ring.BG HD
Дата на подписване 11.04.2019 г.
Дата на изтичане 31.03.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Добрич,гр.Генерал Тошево, гр.Шумен,кв. Рилци, кв.Строител,кв.Баликр обл.Варна


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на Б ТВ
Дата на подписване 11.04.2019 г.
Дата на изтичане 31.03.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр.Добрич,гр.Генерал Тошево, гр.Шумен


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV LADY
Дата на подписване 11.04.2019 г.
Дата на изтичане 31.03.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр.Добрич,гр.Генерал Тошево, гр.Шумен


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на RING
Дата на подписване 11.04.2019 г.
Дата на изтичане 31.03.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр.Добрич,гр.Генерал Тошево, гр.Шумен


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV Action
Дата на подписване 11.04.2019 г.
Дата на изтичане 31.03.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр.Добрич,гр.Генерал Тошево, гр.Шумен


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV CINEMA
Дата на подписване 11.04.2019 г.
Дата на изтичане 31.03.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр.Добрич,гр.Генерал Тошево, гр.Шумен


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV COMEDY
Дата на подписване 11.04.2019 г.
Дата на изтичане 31.03.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр.Добрич,гр.Генерал Тошево, гр.Шумен


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Детский мир
Дата на подписване 25.11.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват Добрич, Генерал Тошево, Шумен


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Наше кино
Дата на подписване 25.11.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват Добрич, Генерал Тошево, Шумен


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на TLC
Дата на подписване 25.11.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват Добрич, Генерал Тошево, Шумен


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Animal Planet
Дата на подписване 25.11.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват Добрич, Генерал Тошево, Шумен


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Discovery Science
Дата на подписване 25.11.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват Добрич, Генерал Тошево, Шумен


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Discovery Channel
Дата на подписване 25.11.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват Добрич, Генерал Тошево, Шумен


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Eurosport
Дата на подписване 25.11.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр.Генерал Тошево, гр.Добрич, гр.Шумен.


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Еurosport 2
Дата на подписване 25.11.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр.Добрич, гр.Шумен, гр.Генерал Тошево.


Договор с Ди Ен Кей Медия Груп ООД за разпространение на BG MUSIC CHANNEL
Дата на подписване 21.12.2016 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр.Добрич, гр.Шумен, Генерал Тошево.


Договор с Ди Ен Кей Медия Груп ООД за разпространение на FEN FOLK
Дата на подписване 21.12.2016 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват Добрич, Генерал Тошево, Шумен


Договор с Фолклор ТВ ЕООД за разпространение на ФОЛКЛОР ТВ
Дата на подписване 07.01.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват Добрич, Генерал Тошево, Шумен


Договор с Кю Мюзик Медия Груп ООД за разпространение на ФЕН ТВ HD
Дата на подписване 21.12.2016 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр.Добрич, гр.Шумен, Генерал Тошево.


Договор с Кю Мюзик Медия Груп ООД за разпространение на Балканика Мюзик Телевижън HD
Дата на подписване 21.12.2016 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр.Добрич, гр.Шумен, Генерал Тошево.


Договор с Телевизия Европа АД за разпространение на ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОНЮЗ БЪЛГАРИЯ
Дата на подписване 31.12.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2019 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват Добрич, Генерал Тошево, Шумен


Договор с The Walt Disney Company Limited за разпространение на Disney Channel
Дата на подписване 01.12.2018 г.
Дата на изтичане 31.07.2019 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват Добрич, Генерал Тошево, Шумен


Договор с Viasat World Ltd за разпространение на Tv 1000
Дата на подписване 15.11.2017 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват Добрич, Генерал Тошево, Шумен


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
Дата на подписване 06.12.2017 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват Добрич, Генерал Тошево, Шумен


Договор с AETN UK (AETN) за разпространение на Crime and Investigation
Дата на подписване 01.09.2016 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр. Добрич, гр.шумен, гр.Генерал Тошево


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на НОВА СПОРТ
Дата на подписване 06.12.2017 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват Добрич, Генерал Тошево, Шумен


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на KINONOVA
Дата на подписване 06.12.2017 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват Добрич, Генерал Тошево, Шумен


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на ДИЕМА ФЕМИЛИ
Дата на подписване 06.12.2017 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват Добрич, Генерал Тошево, Шумен


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на Диема
Дата на подписване 06.12.2017 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват Добрич, Генерал Тошево, Шумен


Договор с Turner Broadcasting System Europe Limited за разпространение на CNN International
Дата на подписване 01.01.2016 г.
Дата на изтичане 31.12.2018 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр.Добрич, гр.Шумен,гр.Генерал Тошево.


Договор с Turner Broadcasting System Europe Limited за разпространение на CARTOON NETWORK
Дата на подписване 01.01.2016 г.
Дата на изтичане 31.12.2018 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр.Добрич, гр.Шумен,гр.Генерал Тошево.


Договор с Turner Broadcasting System Europe Limited за разпространение на BOOMERANG
Дата на подписване 01.01.2016 г.
Дата на изтичане 31.12.2018 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр.Добрич, гр.Шумен,гр.Генерал Тошево.


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на BNT 4
Пакет Аналогов

Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 2
Пакет Аналогов
Териториален обхват Добрич, Генерал Тошево, Шумен


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 1
Пакет Аналогов
Териториален обхват Добрич, Генерал Тошево, Шумен


Договор с Viasat World Ltd за разпространение на Viasat Nature HD
Дата на подписване 15.11.2007 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр.Добрич, гр.Шумен,гр.Генерал Тошево.


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на AXN
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр.Добрич, гр.Шумен,гр.Генерал Тошево.


Договор с Агенция Атлантик ЕООД за разпространение на MAGIC TV
Дата на подписване 11.08.2015 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр.Добрич, гр.Шумен, гр.Генерал Тошево.


Договор с Елит Медиа България ЕООД за разпространение на КАНАЛ 3
Дата на подписване 01.08.2015 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Пакет -----
Териториален обхват гр.Генерал Тошево, гр.Шумен, гр.Добрич.


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Moviestar
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр.Добрич, гр.Шумен,гр.Генерал Тошево.


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на AXN White
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр.Добрич, гр.Шумен,гр.Генерал Тошево.


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на AXN Black
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр.Добрич, гр.Шумен,гр.Генерал Тошево.


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Raitre
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр.Шумен, гр.Добрич. гр. генерал Тошево.


Договор с ЕВРОНЮЗ С.А. за разпространение на ЕВРОНЮЗ
Дата на подписване 01.02.2016 г.
Дата на изтичане 31.01.2019 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват Добрич, Генерал Тошево, Шумен


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на 24 KITCHEN
Дата на подписване 01.10.2018 г.
Дата на изтичане 30.09.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват Добрич, Генерал Тошево, Шумен


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на National Geographic Channel Wild
Дата на подписване 01.10.2018 г.
Дата на изтичане 30.09.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват Добрич, Генерал Тошево, Шумен


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на NATIONAL GEOGRAPHIC
Дата на подписване 01.10.2018 г.
Дата на изтичане 30.09.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр. Добрич, гр. Генерал Тошево.


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на FOXLIFE
Дата на подписване 01.10.2018 г.
Дата на изтичане 30.09.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват Добрич, Генерал Тошево, Шумен


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на FOX
Дата на подписване 01.10.2018 г.
Дата на изтичане 30.09.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр. Добрич, гр. Генерал Тошево.


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на FOXCRIME
Дата на подписване 01.10.2018 г.
Дата на изтичане 30.09.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват Добрич, Генерал Тошево, Шумен


Договор с Viasat World Ltd за разпространение на Tv 1000
Дата на подписване 15.11.2017 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр.Добрич,гр.Генерал Тошево, гр.Шумен


Договор с Viasat World Ltd за разпространение на Viasat Explorer
Дата на подписване 15.11.2017 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр.Добрич,гр.Генерал Тошево, гр.Шумен


Договор с Viasat World Ltd за разпространение на Viasat Nature
Дата на подписване 15.11.2017 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр.Добрич,гр.Генерал Тошево, гр.Шумен


Договор с Viasat World Ltd за разпространение на Viasat History
Дата на подписване 15.11.2017 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр.Добрич,гр.Генерал Тошево, гр.Шумен


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Raiuno
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр.Добрич,гр.Генерал Тошево, гр.Шумен.


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Raidue
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр.Добрич,гр.Генерал Тошево, гр.Шумен.


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Rainews
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр.Добрич,гр.Генерал Тошево, гр.Шумен.


Договор с Viasat World Ltd за разпространение на Viasat Explorer HD
Дата на подписване 01.11.2017 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр.Добрич,гр.Генерал Тошево, гр.Шумен.


Договор с Viasat World Ltd за разпространение на Viasat History HD
Дата на подписване 15.11.2017 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр.Добрич,гр.Генерал Тошево, гр.Шумен.


Договор с AMC Networks Central Europe s.r.o за разпространение на AMC
Дата на подписване 01.10.2016 г.
Дата на изтичане 30.09.2019 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр.Добрич,гр.Генерал Тошево, гр.Шумен.


Договор с Пайнер Медиа ООД за разпространение на ПЛАНЕТА ФОЛК
Дата на подписване 28.11.2016 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр.Добрич, гр.Шумен, Генерал Тошево.


Договор с Пайнер Медиа ООД за разпространение на ТВ ПЛАНЕТА
Дата на подписване 28.11.2016 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр.Добрич, гр.Шумен, Генерал Тошево.


Договор с Медиа Линк АД за разпространение на Disney Chanel
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр.Добрич,гр.Генерал Тошево, гр.Шумен.


Договор с Медиа Линк АД за разпространение на Disney Junior
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр.Добрич,гр.Генерал Тошево, гр.Шумен


Договор с Радио и Телевизия Сити ЕООД за разпространение на СИТИ ТВ
Дата на подписване 01.01.2016 г.
Дата на изтичане 01.01.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр. Добрич, гр. Генерал Тошево.


Договор с Скат ООД за разпространение на СКАТ
Дата на подписване 30.12.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2016 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват гр.Добрич, гр.Шумен, Генерал Тошево.