ПРЕДПРИЯТИЯ

Нет ТВ Кейбъл ЕООД ЕИК 202777099
Държава България
Адрес на управление гр. Перник 2300, ул. Отец Паисий № 36
Телефон 087 9397774
е-mail [email protected]
Органи на управление Любен Петров Яндин
Едноличен собственик на капитала  Телеком Нетуърк ООД
Договори за авторски права   Профон
  Музикаутор
Списък на разпространяваните програми - Свали списъка Договори за разпространение на програми Договор с Статис АД за разпространение на 7/8 TV
Дата на подписване 02.09.2020 г.
Дата на изтичане 31.08.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват София, Костинброд, Доброславци, Божурище, Драгоман, Сливница, Алдомировци, Батановци, Перник, Радомир, Ковачевци, Лобуш, Калища, Извор, Кленовик


Договор с ТВ1 БЪЛГАРИЯ ЕООД за разпространение на TV 1
Дата на подписване 05.01.2022 г.
Дата на изтичане 04.01.2024 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват София град, София област , Перник област.


Договор с БЪЛГАРСКА СВОБОДНА МЕДИЯ ЕООД за разпространение на Българска свободна телевизия - БСТВ
Дата на подписване 20.12.2018 г.
Продължителност в години 5
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват София  град,  София област, Перник област..


Договор с Информационен център на Министерство на отбраната за разпространение на ВОЕНЕН ТЕЛЕВИЗИОНЕН КАНАЛ (ВТК)
Дата на подписване 10.01.2018 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват град София, област София, област Перник


Договор с Сат ТВ ООД за разпространение на ПЛОВДИВСКА ТЕЛЕВИЗИЯ ТРАКИЯ
Дата на подписване 01.07.2014 г.
Дата на изтичане 31.07.2016 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват град София, област София, област Перник


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на Star Channel HD
Дата на подписване 15.11.2019 г.
Дата на изтичане 31.10.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват град София, област София, област Перник


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на STAR LIFE
Дата на подписване 15.11.2019 г.
Дата на изтичане 31.10.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.София,гр.Перник, гр.Радомир, гр.Сливница, гр.Драгоман, гр.Костинброд, с.Стефаново, с.Д.Раковец, с.Батановци, с.Извор


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на National Geographic Channel HD
Дата на подписване 15.11.2019 г.
Дата на изтичане 31.10.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.София,гр.Перник, гр.Радомир, гр.Сливница, гр.Драгоман, гр.Костинброд, с.Стефаново, с.Д.Раковец, с.Батановци, с.Извор


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на 24 Kitchen HD
Дата на подписване 15.11.2019 г.
Дата на изтичане 31.10.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.София,гр.Перник, гр.Радомир, гр.Сливница, гр.Драгоман, гр.Костинброд, с.Стефаново, с.Д.Раковец, с.Батановци, с.Извор


Договор с Пайнер Медиа ООД за разпространение на ТВ ПЛАНЕТА
Дата на подписване 01.05.2021 г.
Дата на изтичане 30.04.2024 г.
Териториален обхват обл. София, обл. Перник


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Discovery Channel
Дата на подписване 15.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват София, Костинброд, Доброславци, Божурище,Драгоман, Сливница, Алдомировци, Батановци, Перник, Радомир, Ковачевци, Лобош, Калища, Извор, Кленовик


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Discovery Science
Дата на подписване 15.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват София, Костинброд, Доброславци, Божурище,Драгоман, Сливница, Алдомировци, Батановци, Перник, Радомир, Ковачевци, Лобош, Калища, Извор, КленовикДоговор с Бета Филм ЕООД за разпространение на TLC
Дата на подписване 15.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват София, Костинброд, Доброславци, Божурище,Драгоман, Сливница, Алдомировци, Батановци, Перник, Радомир, Ковачевци, Лобош, Калища, Извор, КленовикДоговор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Animal Planet
Дата на подписване 15.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват София, Костинброд, Доброславци, Божурище,Драгоман, Сливница, Алдомировци, Батановци, Перник, Радомир, Ковачевци, Лобош, Калища, Извор, КленовикДоговор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Еurosport 2
Дата на подписване 15.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват София, Костинброд, Доброславци, Божурище,Драгоман, Сливница, Алдомировци, Батановци, Перник, Радомир, Ковачевци, Лобош, Калища, Извор, КленовикДоговор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Eurosport HD
Дата на подписване 15.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват София, Костинброд, Доброславци, Божурище,Драгоман, Сливница, Алдомировци, Батановци, Перник, Радомир, Ковачевци, Лобош, Калища, Извор, КленовикДоговор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Travel Channel SD / HD
Дата на подписване 15.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват София, Костинброд, Доброславци, Божурище,Драгоман, Сливница, Алдомировци, Батановци, Перник, Радомир, Ковачевци, Лобош, Калища, Извор, КленовикДоговор с Бета Филм ЕООД за разпространение на ID: Investigation
Дата на подписване 15.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват София, Костинброд, Доброславци, Божурище,Драгоман, Сливница, Алдомировци, Батановци, Перник, Радомир, Ковачевци, Лобош, Калища, Извор, КленовикДоговор с Бета Филм ЕООД за разпространение на DTX SD/HD
Дата на подписване 15.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват София, Костинброд, Доброславци, Божурище,Драгоман, Сливница, Алдомировци, Батановци, Перник, Радомир, Ковачевци, Лобош, Калища, Извор, КленовикДоговор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Food Network SD / HD
Дата на подписване 15.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват София, Костинброд, Доброславци, Божурище,Драгоман, Сливница, Алдомировци, Батановци, Перник, Радомир, Ковачевци, Лобош, Калища, Извор, КленовикДоговор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Cartoonito
Дата на подписване 15.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват София, Костинброд, Доброславци, Божурище,Драгоман, Сливница, Алдомировци, Батановци, Перник, Радомир, Ковачевци, Лобош, Калища, Извор, КленовикДоговор с Бета Филм ЕООД за разпространение на CNN International
Дата на подписване 15.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват София, Костинброд, Доброславци, Божурище,Драгоман, Сливница, Алдомировци, Батановци, Перник, Радомир, Ковачевци, Лобош, Калища, Извор, КленовикДоговор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Cartoon Network
Дата на подписване 15.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват София, Костинброд, Доброславци, Божурище,Драгоман, Сливница, Алдомировци, Батановци, Перник, Радомир, Ковачевци, Лобош, Калища, Извор, КленовикДоговор с Бета Филм ЕООД за разпространение на HGTV
Дата на подписване 15.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват София, Костинброд, Доброславци, Божурище,Драгоман, Сливница, Алдомировци, Батановци, Перник, Радомир, Ковачевци, Лобош, Калища, Извор, КленовикДоговор с Фолклор ТВ ЕООД за разпространение на ФОЛКЛОР ТВ
Дата на подписване 26.03.2014 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват  София, Перник, Житен, Голянци, Доброславци, Балша, Мрамор, Стефаново, Долни Раковец, Радомир, Нови Искър, Сливница, Костинброд, Драгоман, Банкя


Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на RING
Дата на подписване 28.09.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2016 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. София- кв. Младост, кв. Подуяне, кв.Възраждане, кв.Връбница, кв.Надежда, кв.Илинден, кв.Красно село, кв. Изгрев, кв. Овча купел;
Нови Искър, Мрамор, Банкя, Костинброд, Радомир, Драгоман,Сливница, Батановци, Бобораци, Долни Раковец, Стефаново, Бела вода, Голяновци, Петърч, Извор


Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на bTV COMEDY
Дата на подписване 28.09.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2016 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. София- кв. Младост, кв. Подуяне, кв.Възраждане, кв.Връбница, кв.Надежда, кв.Илинден, кв.Красно село, кв. Изгрев, кв. Овча купел;
Нови Искър, Мрамор, Банкя, Костинброд, Радомир, Драгоман,Сливница, Батановци, Бобораци, Долни Раковец, Стефаново, Бела вода, Голяновци, Петърч, Извор


Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на bTV Action
Дата на подписване 28.09.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2016 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. София- кв. Младост, кв. Подуяне, кв.Възраждане, кв.Връбница, кв.Надежда, кв.Илинден, кв.Красно село, кв. Изгрев, кв. Овча купел;
Нови Искър, Мрамор, Банкя, Костинброд, Радомир, Драгоман,Сливница, Батановци, Бобораци, Долни Раковец, Стефаново, Бела вода, Голяновци, Петърч, Извор


Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на Б ТВ
Дата на подписване 28.09.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2016 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. София- кв. Младост, кв. Подуяне, кв.Възраждане, кв.Връбница, кв.Надежда, кв.Илинден, кв.Красно село, кв. Изгрев, кв. Овча купел;
Нови Искър, Мрамор, Банкя, Костинброд, Радомир, Драгоман,Сливница, Батановци, Бобораци, Долни Раковец, Стефаново, Бела вода, Голяновци, Петърч, Извор


Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на bTV CINEMA
Дата на подписване 28.09.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2016 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. София- кв. Младост, кв. Подуяне, кв.Възраждане, кв.Връбница, кв.Надежда, кв.Илинден, кв.Красно село, кв. Изгрев, кв. Овча купел;
Нови Искър, Мрамор, Банкя, Костинброд, Радомир, Драгоман,Сливница, Батановци, Бобораци, Долни Раковец, Стефаново, Бела вода, Голяновци, Петърч, Извор


Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на bTV STORY
Дата на подписване 28.09.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2016 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. София- кв. Младост, кв. Подуяне, кв.Възраждане, кв.Връбница, кв.Надежда, кв.Илинден, кв.Красно село, кв. Изгрев, кв. Овча купел;
Нови Искър, Мрамор, Банкя, Костинброд, Радомир, Драгоман,Сливница, Батановци, Бобораци, Долни Раковец, Стефаново, Бела вода, Голяновци, Петърч, Извор


Договор с Алфа 2018 Фондация за разпространение на АЛФА ТВ/ ALFA TV
Дата на подписване 15.10.2019 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват град София, област София, област Перник


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на kcn 3
Дата на подписване 22.12.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват София, Костинброд, Доброславци, Божурище, Драгоман, Сливница, Алдомировци, Батановци, Перник, Радомир, Ковачевци, Лобуш, Калища, Извор, Кленовик


Договор с Viasat World Ltd за разпространение на Viasat Explorer HD
Дата на подписване 01.05.2014 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.София, област София, област Перник.


Договор с НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД за разпространение на NOVA NEWS
Дата на подписване 04.03.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Териториален обхват София, Банкя, Драгоман, Костинброд, Сливница, Нови Искър, Радомир, Долни Раковец, Стефаново, Доброславци, Житен, Голяновци, Извор, Бела вода, Батановци


Договор с НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД за разпространение на НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
Дата на подписване 18.01.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват София, Банкя, Драгоман, Костинброд, Сливница, Нови Искър, Радомир, Долни Раковец, Стефаново, Доброславци, Житен, Голяновци, Извор, Бела вода, Батановци


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Детский мир
Дата на подписване 22.12.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват София, Костинброд, Доброславци, Божурище, Драгоман, Сливница, Алдомировци, Батановци, Перник, Радомир, Ковачевци, Лобуш, Калища, Извор, Кленовик


Договор с Viasat World Ltd за разпространение на Viasat History HD
Дата на подписване 01.05.2014 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.София, област София, област Перник.


Договор с НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД за разпространение на НОВА СПОРТ
Дата на подписване 18.01.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват София, Банкя, Драгоман, Костинброд, Сливница, Нови Искър, Радомир, Долни Раковец, Стефаново, Доброславци, Житен, Голяновци, Извор, Бела вода, Батановци


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на МИР Сериала
Дата на подписване 22.12.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват  София, Костинброд, Доброславци, Божурище, Драгоман, Сливница, Алдомировци, Батановци, Перник, Радомир, Ковачевци, Лобуш, Калища, Извор, Кленовик


Договор с Viasat World Ltd за разпространение на Tv 1000
Дата на подписване 01.05.2014 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.София, област София, област Перник.


Договор с НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД за разпространение на ДИЕМА ФЕМИЛИ
Дата на подписване 18.01.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват София, Банкя, Драгоман, Костинброд, Сливница, Нови Искър, Радомир, Долни Раковец, Стефаново, Доброславци, Житен, Голяновци, Извор, Бела вода, Батановци


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Носталгия/Nostalgia
Дата на подписване 22.12.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват  София, Костинброд, Доброславци, Божурище, Драгоман, Сливница, Алдомировци, Батановци, Перник, Радомир, Ковачевци, Лобуш, Калища, Извор, Кленовик


Договор с НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД за разпространение на KINONOVA
Дата на подписване 18.01.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват София, Банкя, Драгоман, Костинброд, Сливница, Нови Искър, Радомир, Долни Раковец, Стефаново, Доброславци, Житен, Голяновци, Извор, Бела вода, Батановци


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Cinemania SD / HD
Дата на подписване 22.12.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват София, Костинброд, Доброславци, Божурище, Драгоман, Сливница, Алдомировци, Батановци, Перник, Радомир, Ковачевци, Лобуш, Калища, Извор, Кленовик


Договор с НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД за разпространение на Диема
Дата на подписване 18.01.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват София, Банкя, Драгоман, Костинброд, Сливница, Нови Искър, Радомир, Долни Раковец, Стефаново, Доброславци, Житен, Голяновци, Извор, Бела вода, Батановци


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на ВТК
Дата на подписване 22.12.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват София, Костинброд, Доброславци, Божурище, Драгоман, Сливница, Алдомировци, Батановци, Перник, Радомир, Ковачевци, Лобуш, Калища, Извор, Кленовик


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Наше кино
Дата на подписване 22.12.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват София, Костинброд, Доброславци, Божурище, Драгоман, Сливница, Алдомировци, Батановци, Перник, Радомир, Ковачевци, Лобуш, Калища, Извор, Кленовик


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на RTVi
Дата на подписване 22.12.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват София, Костинброд, Доброславци, Божурище, Драгоман, Сливница, Алдомировци, Батановци, Перник, Радомир, Ковачевци, Лобуш, Калища, Извор, Кленовик


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на kcn - 1
Дата на подписване 22.12.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват София, Костинброд, Доброславци, Божурище, Драгоман, Сливница, Алдомировци, Батановци, Перник, Радомир, Ковачевци, Лобуш, Калища, Извор, Кленовик


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Шансон ТВ
Дата на подписване 22.12.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват София, Костинброд, Доброславци, Божурище, Драгоман, Сливница, Алдомировци, Батановци, Перник, Радомир, Ковачевци, Лобуш, Калища, Извор, Кленовик


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Первый канал
Дата на подписване 22.12.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват София, Костинброд, Доброславци, Божурище, Драгоман, Сливница, Алдомировци, Батановци, Перник, Радомир, Ковачевци, Лобуш, Калища, Извор, Кленовик


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на DM SAT
Дата на подписване 22.12.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват София, Костинброд, Доброславци, Божурище, Драгоман, Сливница, Алдомировци, Батановци, Перник, Радомир, Ковачевци, Лобуш, Калища, Извор, Кленовик


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на kcn 2
Дата на подписване 22.12.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват София, Костинброд, Доброславци, Божурище, Драгоман, Сливница, Алдомировци, Батановци, Перник, Радомир, Ковачевци, Лобуш, Калища, Извор, Кленовик


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Охота и рибалка
Дата на подписване 22.12.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват София, Костинброд, Доброславци, Божурище, Драгоман, Сливница, Алдомировци, Батановци, Перник, Радомир, Ковачевци, Лобуш, Калища, Извор, Кленовик


Договор с Кю Мюзик Медия Груп ООД за разпространение на ФЕН ТВ
Дата на подписване 01.05.2013 г.
Дата на изтичане 31.01.2018 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват София, Перник, Житен, Голяновци, Доброславци, Балша, Мрамор, Стефаново, Долни Раковец, Радомир, Нови Искър, Сливница, Костинброд, Драгоман, Банкя


Договор с Кю Мюзик Медия Груп ООД за разпространение на БАЛКАНИКА МЮЗИК ТЕЛЕВИЖЪН
Дата на подписване 01.05.2013 г.
Дата на изтичане 31.01.2018 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват София,  Перник, Житен, Голяновци, Доброславци, Балша, Мрамор, Стефаново, Долни Раковец, Радомир, Нови Искър, Сливница, Костинброд, Драгоман, Банкя


Договор с РАДИО ВЕСЕЛИНА ЕАД за разпространение на THE VOICE TV
Дата на подписване 04.03.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Териториален обхват София, Костинброд, Сливница, Драгоман, Радомир, Батановци, Долни Раковец, Стефаново.


Договор с Пайнер Медиа ООД за разпространение на ПЛАНЕТА ФОЛК
Дата на подписване 01.05.2021 г.
Дата на изтичане 30.04.2024 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват град София, област София, област ПерникДоговор с ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА АД за разпространение на ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОНЮЗ БЪЛГАРИЯ
Дата на подписване 01.05.2014 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват обл. София, район Радомир,  област.Перник.


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 1
Териториален обхват град София, област София, област Перник


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 2
Териториален обхват град София, област София, област Перник


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на BNT 4
Териториален обхват град София, област София, област Перник


Договор с Жули-М ЕООД за разпространение на Българска национално-патриотична телевизия (БНПТВ)
Дата на подписване 01.05.2016 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват град София, област София, област Перник


Договор с Телевизия Евроком ООД за разпространение на ЕКИДС
Дата на подписване 01.05.2014 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват град София, област София, област Перник


Договор с Телевизия Евроком ООД за разпространение на ЕВРОКОМ
Дата на подписване 01.05.2014 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват град София,  област София, област Перник


Договор с ДИ ЕН КЕЙ МЕДИЯ ГРУП ООД за разпространение на FEN FOLK
Дата на подписване 01.05.2014 г.
Дата на изтичане 31.01.2018 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват София, Перник, Житен, Голяновци, Доброславци, Балша, Мрамор, Стефаново, Долни Раковец, Радомир, Нови Искър, Сливница, Костинброд, Драгоман, Банкя


Договор с ДИ ЕН КЕЙ МЕДИЯ ГРУП ООД за разпространение на BG MUSIC CHANNEL
Дата на подписване 01.05.2014 г.
Дата на изтичане 31.01.2018 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват София, Перник, Житен, Голяновци, Доброславци, Балша, Мрамор, Стефаново, Долни Раковец, Радомир, Нови Искър, Сливница, Костинброд, Драгоман, Банкя


Договор с Телевизия Туризъм ООД за разпространение на ТЕЛЕВИЗИЯ ТУРИЗЪМ
Дата на подписване 01.12.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват град София, област София, област Перник


Договор с АГЕНЦИЯ АТЛАНТИК ЕООД за разпространение на MAGIC TV
Дата на подписване 04.03.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Териториален обхват София, Костинброд, Драгоман, Радомир, Батановци, Долни Раковец, Стефаново


Договор с ТЕЛЕВИЗИЯ БЪЛГАРИЯ ДНЕС ТВ ЕООД за разпространение на BG-DNES.TV
Дата на подписване 25.05.2017 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват град София,  област София, област Перник


Договор с Агро Ти Ви ЕАД за разпространение на AGRO TV
Дата на подписване 30.04.2014 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват град София, област София, област Перник