ПРЕДПРИЯТИЯ

Телесим 2007 ООД - Недействаща ЕИК 175113707
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул."20-ти април" №6,ет.1,ап.1
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски"№1, бл."Строител", вх. А, партер
Органи на управление Управител - Мариана Венелинова Желева -Атанасова .
Съдружници  Мариана Венелинова Желева -Атанасова, Стефан Иванов Терзийски.
Договори за разпространение на програми Допълнителна информация С писмо до СЕМ, "Телесим 2007" ООД  уведомява ,че не е предоставяло  услугата "Разпространение на радио -  и телевизионни програми" през периода 25.08.2020 г. - 24.02.2021 г.


Договор с Телевизия Евроком ООД за разпространение на ЕКИДС
Дата на подписване 16.07.2015 г.
Дата на изтичане 19.06.2023 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Бяла Слатина.