ПРЕДПРИЯТИЯ

Теленет България АД - Недействащo ЕИК 203184835
Държава България
Адрес на управление гр. София 1582, ж.к. Дружба, бл. 502,вх. А,ет.6,ап.16
Телефон 0885 228732
е-mail [email protected]
Уеб сайт www.telenet.bg
Адрес за кореспонденция гр. Добрич 9300, ул." Сан Стефано" №6 Б,ет.1,ап. 5
Лице за контакт Павлина Савова Йончина
Акционери  Съвет на директорите -Благовест Климентов Благов.
Договори за разпространение на програми