ПРЕДПРИЯТИЯ

Стимар - 7 ЕООД - Недействаща ЕИК 175437890
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул."20-ти април" №6,ет.1,ап.1
Телефон 0888 949617
е-mail eta@eta.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ж.к. "Строител", ул. "Васил Левски" № 1, вх. А, ет. 1
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Мариана Венелинова Желева - Атанасова.
Договори за разпространение на програми Допълнителна информация С писмо до СЕМ, "Стимар - 7" ЕООД  уведомява ,че не е предоставяло  услугата "Разпространение на радио -  и телевизионни програми" през периода 25.08.2020 г. - 24.02.2021 г.