ПРЕДПРИЯТИЯ

Теленет Сървисис ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 203692666
Държава България
Адрес на управление гр. Добрич, ул. Независимост № 2А, ет. 3
Телефон 0886399952
е-mail vdimitrov@telenet.bg
Адрес за кореспонденция гр. София, ул."Магнаурска школа" №11,ет.1,ап.114
Лице за контакт Владимир Ненчев Димитров
Органи на управление Управител - Владимир Ненчев Димитров.
Съдружници  Владимир Ненчев Димитров, Павлин Пламенов Петков


Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Договори за разпространение на програми