ПРЕДПРИЯТИЯ

Виспо ООД - Недействащo ЕИК 203565640
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул."Иван Вазов" №58,ет.5,ап.14
Телефон 0898680978
е-mail [email protected]
Лице за контакт Христо Стефанов Спиров
Органи на управление Управители - Христо Стефанов Спиров, Стефан Христофоров Войников - (заедно и поотделно).

 

Съдружници  Христо Стефанов Спиров, Стефан Христофоров Войников.
Договори за разпространение на програми Допълнителна информация С писма до СЕМ , предприятието "Виспо" ООД, уведомява, че не  е разпространявало  радио- и телевизионни програми за периода 25.02.2017г. -24.02.2021г. и , че към настоящия момент дружеството не осъществява дейност като предприятие,разпространяващо  радио- и телевизионни програми.