Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Ай Би Джи ЕлСат ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 202243864
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул. "Александър Дякович" №45,ет.4,ап.офис 31
Телефон 052 390809; 0886 010777
е-mail office@ibg-elsat.com
Органи на управление Управител - Юрий Архангельский.
Съдружници  Олга Леонидова Кильчевская, "Зекк Групп"  ЕООД, ЕИК 202243864.Договори за разпространение на програми