Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Вида оптикс-ТВВ ООД - Недействаща ЕИК 105564251
Държава България
Адрес на управление гр. Видин 3700, ул." Найчо Цанов" № 2 А
Телефон 0888 454411
е-mail pl.nikolov@abv.bg
Лице за контакт Пламен Людмилов Николов
Органи на управление Управител - Пламен Людмилов Николов.
Съдружници  Божидар Методиев Пардонов, Пепи Иванов Петров,Илиян Вълчев Иванов,Пламен Людмилов Николов,Мартин Николов Дончев.
Договори за разпространение на програми