ПРЕДПРИЯТИЯ

Ай Ти Ен Ес Глобал ЕООД - Недействаща ЕИК 202226562
Държава България
Адрес на управление гр. София 1000, бул. "Шипченски проход" № 63,завод електроника,адм.сграда,ет.4
Телефон 02/4966555;0878553844
Адрес за кореспонденция гр. София 1000, ул."Васил Левски" No 109
Лице за контакт Живко Йорданов Желев
Органи на управление Управител - Живко Йорданов Желев.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Живко Йорданов Желев.
Договори за разпространение на програми