ПРЕДПРИЯТИЯ

ЕТ Александър Дойчев -АНС - Недействащo ЕИК 103082142
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9010, ул. "Прилеп" № 78
Телефон 052/306069
е-mail [email protected]
Лице за контакт Александър Тодоров Дойчев
Органи на управление Управител - Александър Тодоров Дойчев.
Договори за разпространение на програми